Hulp door vrijwilligers

x

Er is allerlei vrijwilligerswerk: sommige vrijwilligers zijn buiten met planten bezig, anderen zijn actief bij een sport- of muziekvereniging, er zijn vrijwillige chauffeurs die rijden met een buurtbus, vrijwilligers die bij een telefonische hulplijn werken en vrijwilligers die ziek mensen thuis bezoeken. Er is teveel om op te noemen.

Wanneer je hulp zoekt van een vrijwilliger, dan kun je dus op vele plekken terecht. Een aantal mogelijkheden in Hengelo:

  • Maatjes voor jong en oud bijvoorbeeld van Humanitas Twente en de Hulpdienst Hengelo 
  • Bezoekdiensten voor zieke of eenzame mensen vanuit de Zonnebloem, Humanitas  Twente of de kerken
  • Vrijwillige hulp om thuis sterven mogelijk te maken van de stichting Leendert Vriel
  • de telefonische hulpdienst van de Luisterlijn
  • Mantelzorg ondersteuning

Hulpdienst Hengelo
In Hengelo biedt de Hulpdienst ondersteuning bij diverse praktische en administratieve zaken aan mensen die zelf niet in staat zijn de taak uit te voeren en waarbij het inzetten van het eigen netwerk van familie en vrienden geen optie is. De praktische hulp is bestemd voor mensen met een kleine beurs. De Hulpdienst Hengelo biedt:

  • Praktische ondersteuning (tuinonderhoud, boodschappendienst, kleine klussen, computerondersteuning)
  • Administratieve ondersteuning (ordenen, bijhouden, opzetten thuisadministratie)
  • Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
  • Brievenhulp

Humanitas Twente

i

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Rode Kruis Twente, afdeling Hengelo-Borne

i

Het Rode Kruis afdeling Hengelo-Borne houdt zich bezig met het organiseren van diverse sociale activiteiten voor mensen uit Hengelo en Borne. Het doel is om mensen die door verschillende omstandigheden niet makkelijk kunnen deelnemen aan allerlei sociale evenementen uit een eigen isolement te halen. Vervoer en begeleiding van zieken/gehandicapten en oude mensen kan met de Rode Kruis (rolstoel)bus. Het Rode Kruis biedt ook Bijzondere Vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking.

Marnixstraat 1
7553LC Hengelo

0640437534
hengelo@rodekruis.nl

Voedselbank Midden Twente

i

Het uitgiftepunt in Hengelo is Sloetsweg 240 op vrijdag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Sloetsweg 240
7556HW HENGELO OV

0683227284
info@voedselbankmiddentwente.nl

SIZ Twente

i

SIZ Twente is deskundig op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Deldenerstraat 22
7551AG HENGELO OV

0857731720

Hulpdienst Hengelo

i

De Hulpdienst Hengelo biedt de helpende hand aan mensen die niet direct hun naaste omgeving kunnen inschakelen op het moment dat hulp nodig is. De Hulpdienst Hengelo is onderdeel van Wijkracht.

0889455730
praktischehulp@wijkracht.nl

De Luisterlijn

i

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

0880767000
info@deluisterlijn.nl

Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o.

i

Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. is een stichting voor terminale thuiszorg aangesloten bij Stichting Leendert Vriel Twente, een koepelorganistatie voor alle Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg organisaties in Twente. Vrijwilligers van de stichting geven ondersteuning en aanvullende zorg aan ernstig zieken en hun mantelzorgers in de palliatieve en terminale zorg die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen.

Boortorenweg 20Kamer 251
7554RS HENGELO OV

0742430598
hengelo-borne@leendertvriel.nl

Rooms-katholieke kerk Parochie de Goede Herder

i

In de Parochie De Goede Herder Hengelo werken vijf geloofsgemeenschappen samen: Moeder Teresa, O.L. Vrouw, Raphaƫl Exodus, Sint Lambertus en Thabor.

Onze Lieve Vrouwestraat 6
7557HX HENGELO OV

0742592332
secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Protestantse Gemeente Hengelo

i

De Protestantse Gemeente Hengelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente Hengelo is de eigenaar van de Waterstaatskerk.

Deldenerstraat 18
7551AG Hengelo

0742912576
kerkelijkbureau@pkn-hengelo.nl

Zonnebloem Regio Hengelo

i

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met fysieke beperkingen door contacten te leggen, gezelligheid te brengen, activiteiten te organiseren en vakanties mogelijk te maken. Zonnebloem Regio Hengelo heeft 5 afdelingen die diverse activiteiten organiseren voor hun gasten. In Twente is een Zonnebloemauto beschikbaar die per dag gehuurd kan worden om met 1 of enkele gasten op stap te gaan. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

0649937730

Infoteam Hengelose Es

i

Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is het Infoteam Hengelose Es aanwezig in wijkcentrum Hengelose Es voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van wijkbewoners. Iedereen ontvangt weleens een brief waarvan de inhoud onduidelijk is, of een formulier dat lastig is in te vullen. De vrijwilligers van het Infoteam helpen bij het lezen en begrijpen, en geven advies en uitleg.

Uitslagsweg 47
7556LN Hengelo

0651205966

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding