Maatjes

x

Op bepaalde momenten in het leven kan de steun van een coach, mentor of maatje heel belangrijk zijn. Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand. Maatjes zijn er op vele manieren en voor verschillende mensen. Bijvoorbeeld voor jongeren die een coach zoeken, maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het ontmoeten van andere mensen.

Bezoekdienst Hulpdienst Hengelo en Humanitas
De bezoekdienst van de Hulpdienst Hengelo heeft vrijwilligers die mensen bezoeken en goed kunnen luisteren. Vrijwilligers van Humanitas Twente bieden steun aan

  • gezinnen met jonge kinderen (Gezinsondersteuning).
  • jongeren van 12 tot 25 jaar bij het ontdekken van zichzelf en het vinden van een plek in de samenleving (Match).
  • mensen die eenzaam en geïsoleerd zijn (Tandem).

Zonnebloem en Stichting Aandacht voor Elkaar
Er zijn ook bezoekdiensten van de Zonnebloem en de Stichting Aandacht voor Elkaar die langdurig zieken, mensen met een lichamelijke beperking en aan huis gebonden ouderen bezoeken.

Humanitas Twente

i

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
twente@humanitas.nl

Zonnebloem Regio Hengelo

i

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met fysieke beperkingen door contacten te leggen, gezelligheid te brengen, activiteiten te organiseren en vakanties mogelijk te maken. Zonnebloem Regio Hengelo heeft 6 afdelingen die diverse activiteiten organiseren voor hun gasten. In Twente is een Zonnebloemauto beschikbaar die per dag gehuurd kan worden om met 1 of enkele gasten op stap te gaan. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

0649937730

Bezoekdienst Hulpdienst Hengelo

i

Hulpdienst Hengelo biedt ondersteuning op diverse (praktische) gebieden. De praktische hulp is bestemd voor mensen met een kleine beurs en/of een klein netwerk.

088 945 57 22
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Stichting Aandacht voor Elkaar

i

Stichting Aandacht voor Elkaar wil iets betekenen voor ouderen e/o personen met een lichamelijke beperking, die mogelijk wel wat (meer) aandacht zouden kunnen en willen ontvangen. De stichting probeert de eenzaamheid bij haar doelgroep te verminderen.

Anthoniusstraat 24
7553 WD Hengelo

0742663287
info@StichtingAandachtvoorElkaar.nl

Ik ben op zoek naar ondersteuning in het dagelijks leven.

Opstaan, aankleden en aan de gang gaan, deze alledaagse activiteiten zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naar een activiteit gaan of zaken regelen met de gemeente, de opleiding of een hulpverlener, dat is voor sommige mensen moeilijk. Voor hen is ondersteuning mogelijk.

Naast de vrijwilligers van de Hulpdienst Hengelo en Humanitas kun je terecht bij (thuis)zorgorganisaties en particuliere hulpverleners die ondersteuning thuis bieden. In Hengelo kun je bijvoorbeeld betaalde diensten vinden bij de ledenservice van Carintreggeland of Betaal je maatje. 

Informeer bij het Zorgloket naar de mogelijkheden.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Carintreggeland Leden

i

Carintreggeland Leden biedt aanvullende diensten op het terrein van zorg en welzijn. Van 'aan-huis-diensten', advies over langer thuis blijven wonen tot een dagje uit.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Betaal je Maatje

i

Betaal je Maatje is een professioneel bemiddelingsbureau en brengt kinderen, jong volwassenen, ouderen (eventueel met een beperking) graag samen met geselecteerde maatjes. Samen met de aanvrager ondernemen de maatjes activiteiten in en om het huis en indien wenselijk gezamenlijke uitstapjes, afgestemd op de wensen en behoeften van de aanvrager.

Oude Boekeloseweg 9kamer 24
7553DM Hengelo

0742011106
info@betaaljemaatje.nl

Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken.

Nieuwe mensen ontmoeten, bevriend raken; het lijkt misschien vanzelfsprekend. Toch is het voor lang niet iedereen zo eenvoudig als het klinkt. In Hengelo kun je onder andere terecht bij vriendenkringen en bij de Vriendendienst Hoor 'ns!

Vriendenkring
Mensen met een lichte verstandelijke beperking die moeite hebben met het vinden en aangaan van vriendschappen, kunnen zich aansluiten bij een vriendenkring. Een vriendenkring bestaat uit maximaal vijf personen en komt regelmatig bij elkaar bijvoorbeeld één keer per maand. Deze vriendenkring krijgt ondersteuning van een vrijwilliger en de eerste twee keer is er ook iemand van Wijkracht Hengelo aanwezig. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van Wijkracht.

Vriendendienst Hoor 'ns
Deze Vriendendienst is er voor mensen met terugkerende psychiatrische klachten die door langdurige behandeling of opname contacten zijn kwijtgeraakt. Het contact is gericht op gezellig samen zijn en activiteiten ondernemen. Meer informatie bij Mediant Hoor 'ns.

Vriendenkring

i

Een kleine groep mensen die regelmatig bij elkaar komt, bijvoorbeeld één keer per maand. Begeleid door een vrijwilliger.

0889455722
info@wijkracht.nl

Vriendendienst Hoor ‘ns

i

Vriendschappelijk contact tussen een vrijwilliger en een persoon met psychiatrische klachten. Het gaat om gezellig samen zijn en samen iets doen.

Broekheurne-ring 1050
7546TA Enschede

0651385342
m.tervoorde@mediant.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding