Geheugen

x

Iedereen vergeet weleens wat en dat hoeft helemaal niet erg te zijn. 

Maar wanneer je je zorgen maakt over jouw eigen vergeetachtigheid of over die van een naaste, dan is het verstandig om advies te vragen. Maak dan een afspraak bij de huisarts of neem contact op met het Zorgloket.  

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Je kunt bij Wijkracht Ouderen Hengelo terecht voor verschillende cursussen

 • geheugenactivering; over hoe het geheugen werkt en hoe je kunt omgaan met vergeetachtigheid. Het hervinden van zelfvertrouwen.
 • mantelzorg bij dementie; deze cursus is voor naasten van mensen met dementie omdat je dementie nooit alleen hebt. Zo leer je beter omgaan met de nieuwe situatie.
 • kracht van herinneringen; deze bijeenkomsten zijn voor mensen met dementie en hun naasten om samen fijne herinneringen op te halen om het contact onderling te verbeteren.
 • omgaan met dementie; voor vrijwilligers die in hun werk omgaan met mensen met dementie.

Aanmelden voor deze cursussen kan bij de Wijkracht Academie.

Wijkracht Academie

i

Wijkracht Academie biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten gratis aan voor inwoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van de gemeenten waar Wijkracht actief is.

0889455722
info@wijkracht.nl

Wijkracht Ouderen Hengelo – Vergeetachtigheid

i

Wijkracht biedt informatie, advies, ondersteuning en trainingen op het gebied van geheugen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Wil je andere mensen ontmoeten die te maken hebben met dementie?

Elke maand kun je naar een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo.
Hier ontmoet je mensen met dementie, familie, vrienden en hulpverleners en kun je met elkaar praten over dementie en wat dat in het leven van alledag betekent. Naast contact is er ook ruimte voor informatie.

Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur.
Entree is vrij, locatie Kulturhus Hasselo.
Graag aanmelden bij wijkhuyshasselo@wijkracht.nl vanwege een maximum aantal deelnemers.  

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Kulturhus Hasselo. Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Henry Woodstraat 62
7558 CP HENGELO OV

0889455722
wijkhuyshasselo@wijkracht.nl

De website voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben is www.dementietwente.nl.

Het is voor mensen die zelf dementie hebben of vermoeden dat ze dementie hebben, voor partners,  kinderen, familieleden, vrienden, buren, zorgverleners, gemeenten enzovoorts.

Je vindt op de website van Dementie Twente onder andere informatie over het levenspad dementie en een zorgzoeker. 

Met al je vragen kun je terecht bij de Dementielijn. Of bezoek de website van Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland

i

Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor dementiepatiënten en hun familie. Alzheimer Nederland heeft een landelijk bureau en meer dan veertig regionale afdelingen.

Stationsplein 121
3818LE Amersfoort

0333032502
info@alzheimer-nederland.nl

Dementie Twente

i

Dementie Twente is een breed samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties voor heel Twente die ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten leveren.

0610268038
Info@dementietwente.nl

Dementielijn

i

De Dementielijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De Dementielijn is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

0800 5088

Waar kan ik nog meer in Hengelo terecht?

Wat is er zoal te doen rond vergeetachtigheid en dementie? Hier onder vind je verschillende mogelijkheden.

Dementie Maatje

Contact is ook mogelijk met een maatje dementie. Een geschoolde vrijwilliger komt bij iemand met dementie thuis om samen iets te doen of voor een gezellig contact. De mantelzorger heeft even de handen vrij.

Maatjes dementie zijn ex-mantelzorgers met de nodige ervaring die jouw situatie begrijpen. Zij hebben een training gevolgd bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Wil je jouw vragen delen met een maatje? Neem dan contact op met de Hulpdienst Hengelo. De inzet van een maatje is voor jou kosteloos. 

Dementie Maatje

i

Een geschoold vrijwilliger komt bij iemand met dementie thuis om samen iets te doen of voor gezellig contact. De mantelzorger heeft even de handen vrij.

074245 9131
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Geheugenpoli ZGT

Het ziekenhuis ZGT Hengelo heeft een geheugenpolikliniek waar mensen met lichte en ernstige geheugenproblemen door meerdere specialisten worden onderzocht. Het team bestaat uit een neuroloog, klinisch geriater, verpleeghuisarts, psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Je kunt alleen deelnemen aan het onderzoek met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Ziekenhuisgroep Twente

i

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) biedt een breed zorgpakket voor de Twentse patiënt vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo.

Geerdinksweg 141
7555DL HENGELO OV

0887087878
info@zgt.nl

Casemanager Dementie

Een casemanager is een onafhaneklijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten.

Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg.

Deze persoonlijk begeleider weet wat er nodig is om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen. En als het echt niet anders kan, weet de thuisbegeleider de weg naar een passende woonvorm.

Bij Dementie Twente vind je een overzicht waar je een casemanager kunt aanvragen. Of vraag een wijkverpleegkundige van een zorgorganisatie of de huisarts naar de mogelijkheden van een casemanager. Loop niet door met vragen!

Casemanager Dementie

i

Een casemanager dementie begeleidt de mens met dementie en zijn omgeving bij de gevolgen van de ziekte voor het dagelijkse leven thuis.

0610268038
info@dementietwente.nl

DemenTalent

Deze dienst begeleidt iemand met dementie naar passend vrijwilligerswerk of een activiteit.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht Hengelo biedt mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning aan mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg.

Johannaweg 26
7555 CR HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zwemmen met dementie

Het Twentebad biedt zwemmen voor mensen met dementie en hun naasten / mantelzorgers. Deelnemers kunnen in het ondiepe water ontspannend bewegen in het water en na afloop een gratis kopje koffie of thee drinken.

Zwemmen is leuk en ontspannend en houdt het brein fit en actief.

Heb je problemen met het vervoer? Neem hierover contact op met Wijkracht Hengelo.

Zwemmen met dementie

i

Bewegen in het water voor mensen met dementie en hun familie of vrienden. Ontspannen in het ondiepe water van het zwembad en na afloop koffie of thee met wat lekkers. Hulp bij vervoer is mogelijk.

Lage Weide 3
7556NA Hengelo

0742434241

Mantelzorgondersteuning

i

Hulp voor iedereen, die voor iemand zorgt.

088 - 945 57 22
mantelzorg@wijkracht.nl

Woonlocaties voor mensen met dementie

In Hengelo bieden verschillende instellingen intensieve zorg met verblijf aan zoals:

 • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • Het Havezatenhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken;
 • 't Gerbrand voor ouderen met dementie en mensen met een zorgbehoefte;
 • Bellinckborg voor ouderen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking;
 • Herinckhave voor ouderen met dementie en mensen met een zorgbehoefte;
 • Zorghuis Hengelo, kleinschalig wonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand ligt in de woonwijk Klein Driene en biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen leven door een lichamelijke beperking of door geheugenproblemen.

Händelstraat 1
7557TP Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

Verpleeghuis Bellinckborg van Carintreggeland biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen met geheugenproblemen of een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Sloetsweg 180
7556HV Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
info@dagelijks-leven.nl

Herinckhave

i

De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen; Backenhagen en Herinckhave. Carintreggeland Huis Herinckhave is een kleinschalig, levendig en sfeervol woonzorgcentrum in de Hengelose wijk De Noork. In Herinckhave kunnen mensen terecht die niet meer zelfstandig kunnen wonen door ernstige geheugenproblemen.

Backenhagenlaan 76
7557KE Hengelo

0883677000

Zorghuis Hengelo

i

Een gezellig thuis voor ouderen met dementie. Er zijn 22 ruime studio’s aanwezig van circa 40 vierkante meter die helemaal naar eigen wens in te richten zijn en er is een binnentuin.

Dennenbosweg 155A
7556 CG Hengelo

0858087040
info@hestiazorg.nl

Het Havezatenhuis

i

Het Havezatenhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Havezatenlaan 20
7557 VZ Hengelo

074853 9365
info@dagelijks-leven.nl

Dagopvang

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk.

Het aanvragen van een dagvoorziening doe je bij het Zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor mensen met dementie, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de dagopvang ontmoet je andere mensen en doe je mee aan activiteiten. Dagopvang biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen.

Mogelijke dagvoorzieningen van Carintreggeland:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Schakel
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jong dementerenden)

De wijksteunpunten Thiems Inn en Hasselerborgh van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) bieden dagopvang.

InteraktContour biedt dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel aan in Hengelo.  

Carintreggeland

i

Carintreggeland biedt zorg, wonen en gezondheidszorg. Zij bieden wijkverpleging, dag voorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken zijn er dagjes uit, aan-huis-diensten en adviezen over bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen.

0883677000
info@carintreggeland.nl

TMZ Wijksteunpunt Thiems Inn

i

In het centrum van Hengelo is Thiems Inn te vinden, een veelzijdige locatie voor dagbesteding. Dit Wijksteunpunt biedt uiteenlopende dagactiviteiten voor ouderen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Bezoekers vinden er allerlei gezellige activiteiten. Ook vervult Thiems Inn een rol als vraagbaak: de medewerkers helpen u graag verder als u met een vraag of probleem zit.

Bevrijderslaantje 6
7551KT Hengelo

0742453587
thiemsinn@triviummeulenbeltzorg.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour Dagbesteding Hengelo

i

Bij Dagbesteding Hengelo komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Bij Dagbesteding Hengelo doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities. Deze activiteiten zijn gericht op het aanleren, trainen en onderhouden van vaardigheden.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

TMZ Wijksteunpunt Hasselerborgh

i

Wijksteunpunt Hasselerborgh biedt gezelligheid en activiteiten voor senioren uit de Hasseler Es en uit heel Hengelo. Er kunnen bezoekers terecht met en zonder dagbestedingsindicatie. Het wijksteunpunt wordt geleid door professionele en ervaren begeleiders. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Paul Steenbergenstraat 2
7558MV Hengelo

0623638376
wijksteunpunthasselerborgh@triviummeulenbeltzorg.nl

Dementheek: Bibliotheek Hengelo Stad

Boeken en spelactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten.

De Dementheek is de plek in Bibliotheek Hengelo waar veel informatie te vinden is over dementie. Naast informatie zijn er ook boeken en spelactiviteitenmaterialen te leen voor mensen met dementie, hun zorgverleners en hun naasten. 

Dementheek

i

De Dementheek is de plek in Bibliotheek Hengelo waar veel informatie te vinden is over dementie. Naast informatie zijn er ook boeken en spelactiviteitenmaterialen te leen voor mensen met dementie, hun zorgverleners en hun naasten. Een speciale collectie, samengesteld door de Bibliotheek in samenwerking met partners uit het Hengelose Dementienetwerk.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Samen Dementie Vriendelijk

Voor organisaties en bedrijven zijn er trainingen beschikbaar gericht op omgaan met mensen (klanten, deelnemers, bezoekers) met dementie.

Meer informatie? Neem contact op met Wijkracht Hengelo. 

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht Hengelo biedt mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning aan mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg.

Johannaweg 26
7555 CR HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding