Geheugen

x

Iedereen vergeet weleens wat en dat hoeft niet erg te zijn. Maar wanneer je zorgen hebt over jouw vergeetachtigheid of dat van een dierbare, is het verstandig om advies te vragen aan de huisarts of een medewerker van het Wijkracht wijkteam.

Geheugenactivering
Wijkracht Welzijn Ouderen Hengelo organiseert cursussen geheugenactivering voor ouderen. In deze cursus krijg je inzicht in hoe het geheugen werkt, dat maakt dat je anders omgaat met vergeetachtigheid. Ook leer je technieken om belangrijke zaken te onthouden. Aanmelden kan digitaal via een aanmeldformulier of telefonisch bij het Zorgloket.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wijkracht Wijkteams

i

De medewerkers van de Wijkteams hebben veel algemene kennis aangevuld met verschillende specialismen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Wijkracht Welzijn Ouderen Hengelo - Cursus Geheugenactivering (55+)

i

In deze cursus krijgt u inzicht hoe het geheugen werkt, dat maakt dat u anders omgaat met uw vergeetachtigheid.

0889455722
info@wijkracht.nl

Dementie websites
De website voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben:

 • www.dementietwente.nl.
  wanneer je zelf dementie hebt of vermoedt dat je dementie hebt, voor partners,  kinderen, familieleden, vrienden, buren, zorgverleners, gemeenten enzovoorts.

Of bel de Alzheimertelefoon en stel je vragen. Alzheimer Nederland heeft ook verschillende informatiebrochures over dementie. 

Alzheimercafé Hengelo
Maandelijks is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie: dementerenden, familie, vrienden en hulpverleners, kunnen met elkaar praten over dementie en wat dat in het leven van alledag betekent. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Het programma, de data en de thema’s vind je op de website van Alzheimer Nederland en van Wijkracht en Welzijn Ouderen Hengelo. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden.

De Wijkracht academie verzorgt cursussen voor mantelzorgers over omgaan met dementie.

Alzheimer Nederland

i

Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor dementiepatiënten en hun familie. Alzheimer Nederland heeft een landelijk bureau en meer dan veertig regionale afdelingen.

Stationsplein 121
3818LE Amersfoort

0333032502
info@alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte "Vertierkwartier". Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Wilderinksstraat 5-9
7555DS HENGELO OV

0742459131
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Wijkracht Trainingsaanbod Volwassenen

i

Je bent nooit te oud om te leren! Nieuwe kennis en vaardigheden leren; dat kan op alle leeftijden. Bovendien verandert het leven naarmate je ouder wordt. De gebeurtenissen waar je mee geconfronteerd wordt, veranderen ook. Wijkracht biedt diverse trainingen voor volwassenen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Dementie Twente

i

Dementie Twente is een breed samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties voor heel Twente die ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten leveren.

0610268038
Info@dementietwente.nl

Ik zoek contact met een mantelzorger, met iemand die zelf heeft ervaren wat de zorg voor een mens met dementie betekent.

Wanneer je de diagnose dementie van jouw partner of jouw ouders te horen krijgt, brengt dat veel onzekerheid en vragen met zich mee. Maandelijks is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo, dit is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie. Mensen met dementie, familie, vrienden en hulpverleners kunnen met elkaar praten over dementie en wat dat in het leven van alledag betekent. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. 

Contact is ook mogelijk met een maatje dementie. Maatjes dementie zijn ex-mantelzorgers met de nodige ervaring die jouw situatie begrijpen. Zij hebben een training gevolgd bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Wil je jouw vragen delen met een maatje? Neem dan contact op met de Hulpdienst Hengelo. De inzet van een maatje is voor jou kosteloos. 

Hulpdienst Hengelo

i

De Hulpdienst Hengelo biedt de helpende hand aan mensen die niet direct hun naaste omgeving kunnen inschakelen op het moment dat hulp nodig is. De Hulpdienst Hengelo is onderdeel van Wijkracht.

0889455730
praktischehulp@wijkracht.nl

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte "Vertierkwartier". Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Wilderinksstraat 5-9
7555DS HENGELO OV

0742459131
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Wat is een geheugenpoli en kan ik daar terecht?

In het ziekenhuis ZGT Hengelo is een geheugenpolikliniek waar mensen met lichte en ernstige geheugenproblemen door meerdere specialisten worden onderzocht. Het team bestaat uit een neuroloog, klinisch geriater, verpleeghuisarts, psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Je kunt alleen deelnemen aan het onderzoek met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Ziekenhuisgroep Twente

i

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) biedt een breed zorgpakket voor de Twentse patiënt vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo.

Geerdinksweg 141
7555DL HENGELO OV

0887087878
info@zgt.nl

Wat is een casemanager dementie?

Een casemanager is een goed opgeleide hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten gedurende het hele ziekteproces bijstaat met deskundig advies en praktische hulp. Deze persoonlijk begeleider weet wat er nodig is om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen. En als het echt niet anders kan, weet de thuisbegeleider de weg naar een passende woonvorm.

Bij het vermoeden van dementie of met vragen over de zorg rond dementie: vraag een wijkverpleegkundige van een zorgorganisatie of de huisarts naar de mogelijkheden van een casemanager. Loop niet door met vragen!

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ik zoek een maatje dementie.

Maatjes dementie zijn ex-mantelzorgers met de nodige ervaring. Je kunt allerlei vragen stellen en gevoelens delen met deze ervaringsdeskundige. Deze maatjes hebben een training gevolgd bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Wil je vragen delen met een maatje? Neem dan contact op met de Hulpdienst Hengelo. De inzet van een maatje is voor jou kosteloos.

Hulpdienst Hengelo

i

De Hulpdienst Hengelo biedt de helpende hand aan mensen die niet direct hun naaste omgeving kunnen inschakelen op het moment dat hulp nodig is. De Hulpdienst Hengelo is onderdeel van Wijkracht.

0889455730
praktischehulp@wijkracht.nl

Wat is het Alzheimer Beweegcafé?

Het Twentebad biedt het Alzheimer beweegcafé voor mensen met dementie en hun naasten / mantelzorgers. Deelnemers kunnen in het ondiepe water ontspannend bewegen in het water en na afloop een gratis kopje koffie of thee drinken in de Poolbar. Zwemmen houdt het brein fit en actief.

Heb je problemen met het vervoer? Neem hierover contact op met Wijkracht Hengelo.

Alzheimer Beweegcafé

i

Bewegen in het water voor mensen met dementie en hun familie of vrienden. Ontspannen in het ondiepe water van het zwembad en na afloop koffie of thee met wat lekkers. Hulp bij vervoer is mogelijk.

Lage Weide 3
7556NA Hengelo

Woonlocaties voor mensen met dementie

In Hengelo bieden verschillende instellingen intensieve zorg met verblijf aan zoals:

 • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken;
 • Gerbrand voor ouderen met dementie en mensen met een zorgbehoefte;
 • Bellinckborg voor ouderen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking;
 • Herinckhave voor ouderen met dementie en mensen met een zorgbehoefte.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand ligt in de woonwijk Klein Driene en biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen leven door een lichamelijke beperking of door geheugenproblemen.

Händelstraat 1
7557TP Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

Verpleeghuis Bellinckborg van Carintreggeland biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen met geheugenproblemen of een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Sloetsweg 180
7556HV Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
zorg@dagelijks-leven.nl

Herinckhave

i

De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen; Backenhagen en Herinckhave. Carintreggeland Huis Herinckhave is een kleinschalig, levendig en sfeervol woonzorgcentrum in de Hengelose wijk De Noork. In Herinckhave kunnen mensen terecht die niet meer zelfstandig kunnen wonen door ernstige geheugenproblemen.

Backenhagenlaan 76
7557KE Hengelo

0883677000

Dagopvang mogelijkheden

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk.

Voor mensen die dementeren, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking.

Je ontmoet andere mensen en neemt deel aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen. Carintreggeland biedt een aantal dagvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Windhoek
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jong dementerenden)

De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage.

Carintreggeland

i

Carintreggeland biedt zorg, wonen en gezondheidszorg. Zij bieden wijkverpleging, dag voorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken zijn er dagjes uit, aan-huis-diensten en adviezen over bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour Dagbesteding Hengelo

i

Bij Dagbesteding Hengelo komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Bij Dagbesteding Hengelo doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities. Deze activiteiten zijn gericht op het aanleren, trainen en onderhouden van vaardigheden.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding