Afscheid nemen

x
Iedereen krijgt te maken met gezondheidsproblemen. Van een chronische ziekte, een ziekte die niet meer te genezen is tot ouderdom en overlijden.
 
Op de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente vind je een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken wanneer genezen niet meer mogelijk is. Dit levenspad is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg.
 
Levenspad
De naam levenspad is bewust gekozen omdat mensen die niet meer beter kunnen worden vaak nog vele jaren met een ziekte leven. In het levenspad kies je jouw eigen pad. Zo zijn er verschillende paden voor 
 • patiënt
 • mantelzorger/naaste en
 • zorgprofessional.
Een zorgprofessional zoekt soms naar andere informatie dan de patiënt of mantelzorger. Extra informatie is toegevoegd voor mensen, die specifieke zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kinderen en hun ouders en mensen met dementie. 
 
Per stap staat voor jou de belangrijkste informatie beschreven.

Levenspad Palliatieve zorg

i

Een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken in de palliatieve zorg.

Hoe bereid je je voor op afscheid nemen van het leven?

Wanneer je weet dat je niet meer beter wordt, kun je jouw wensen voor deze laatste fase van je leven bespreken met familie, naasten en hulpverleners.
Het wensenboekje van Netwerken Palliatieve Zorg Twente is een hulpmiddel hierbij.

Wensenboekje

i

Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er het Wensenboekje van Netwerken Palliatieve Zorg Twente . Het Wensenboekje biedt handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht.

Ik word niet meer beter. Kan ik hulp thuis krijgen?

Thuis sterven betekent een vertrouwde omgeving. Familie en vrienden nemen vaak met liefde de zorg op zich. Het kost echter vaak veel energie en het is moeilijk lang vol te houden. Met hulp van geschoolde vrijwilligers en hulpverleners is zorg thuis toch mogelijk.

Op de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente vind je informatie voor patiënten en naasten. Er zijn verschillende hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgorganisaties en andere initiatieven waar je terecht kunt.

Bijvoorbeeld:

 • de Stichting Leendert Vriel, deze biedt thuis ondersteuning aan het gezin en de familie. De vrijwilligers kunnen overdag en 's nachts helpen; hun hulp is gericht op ‘er zijn’ voor de patiënt en de familie. Deze hulp is gratis.

Zie voor meer informatie de mogelijkheden die hieronder benoemd zijn.

De Nije Hoeve

i

De Nije Hoeve, centrum voor leven met en na kanker, is er voor iedereen die zelf geraakt is door kanker en voor zijn/haar naasten en biedt informele zorg en ondersteuning zowel in als buiten het ziekenhuis. Je bent er welkom zonder afspraak of verwijzing.

Bruinsweg 32
7555 PS Hengelo

0742772772
info@denijestichting.nl

Netwerken Palliatieve Zorg Twente

i

Het werkgebied van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente betreft de regio Twente. Het doel is de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.

0631148015
e.devos@carintreggeland.nl

Stichting WensAmbulance Oost-Nederland

i

De Stichting WensAmbulance Oost-Nederland is opgericht met als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en hun ziekte even vergeten.

Krabbenbosweg 46a
7555EL Hengelo

0742051818
info@wensambulance.nl

ZindividU

i

De Stichting ZindividU heeft ten doel het ondersteunen van ernstig zieke mensen met een korte levensverwachting en hun omgeving.

Oelerweg 106
7555GX HENGELO OV

0611887502
fons@zindividu.nl

Willem. Hart voor levensvragen

i

Willem is een Centrum voor Levensvragen. Dit centrum biedt inwoners van Twente en Achterhoek professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie. Mensen binnen een zorginstelling kunnen al langer een beroep doen op een geestelijk verzorger, nu is dit ook (kosteloos) mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten die thuis wonen.

09007770077
info@willemlevensvragen.nl

Ik wil niet thuis sterven maar ben op zoek naar een huiselijke plek.

Wanneer je liever niet thuis wilt sterven of het thuis sterven niet mogelijk is, dan is een hospice een mogelijkheid. Dit is een huis voor mensen in de laatste fase van hun leven zijn; het biedt mensen de gelegenheid om in een huiselijke sfeer te sterven. Het is kleinschalig en er is alle tijd voor de zorg en aandacht voor persoonlijke begeleiding. In Hengelo is er

 • het Leonardus Hospice en
 • hospice TMZ Hengelo (voorheen Roparun hospice).

Deze zorg vraag je zelf aan in overleg met de huisarts of de specialist.

Leonardus Hospice Twente

i

Het Leonardus Hospice is een bijna-thuis huis voor mensen die ernstig ziek zijn en in hun laatste levensfase verkeren. Mensen die afkomstig zijn uit de gehele regio en die om wat voor reden dan ook niet in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen sterven, kunnen bij Leonardus Hospice terecht. De Stichting Leonardus Hospice maakt deel uit van het zorgaanbod van de Stichting Carintreggeland.

Drilscholtenstraat 32
7556NP HENGELO OV

0742434589
info@leonardushospice.nl

Hospice TMZ Hengelo

i

Het Hospice TMZ Hengelo biedt comfort, privacy en persoonlijke zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Het hospice maakt deel uit van verpleeghuis Het Hof.

P.C. Borstlaan 123
7555SL HENGELO OV

09002453453

Ik wil mijn leven beëindigen omdat ik het uitzichtloos vind.

Wanneer je nadenkt over waardig sterven, kun je dit bespreken met de huisarts. Op de website van thuisarts.nl vind je uitgebreide informatie met tips en verwijzingen over zaken die belangrijk zijn om te bespreken en vast te leggen.

Bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde kun je terecht met al jouw vragen.
Doelstelling van de vereniging is een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken ongeacht de keuze die iemand hierin maakt.

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

i

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Leidsegracht 103
1017ND Amsterdam

0206200690

Thuisarts

i

Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

Wie kan mij ondersteunen bij het verwerken van mijn verlies en verdriet?

Een verlies verwerken kan niemand alleen, het overlijden van een dierbare is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven.
Er zijn verschillende initiatieven voor inloopmiddagen, gespreksgroepen en cursussen voor nabestaanden waar je (h)erkenning vindt en verlies met anderen deelt. Een aantal voorbeelden:

 • De bezoekdienst weduwen & weduwnaars van Wijkracht Hengelo is er voor inwoners van Hengelo van 45 jaar en ouder van wie de partner is overleden.
 • De Protestantse kerk organiseert gesprekskringen Leven met verlies.
 • De vijf geloofsgemeenschappen van de Rooms Katholieke kerk hebben speciale groepen voor het bezoeken van nabestaanden.
 • Een afspraak met een medewerker van Wijkracht voor individuele gesprekken is mogelijk.
 • Vrijwilligers van de Luisterlijn zijn 24 uur per dag bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek.
 • De Rouwgroep is een training van de Wijkracht Academie over Rouw en verlies.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht Hengelo biedt mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning aan mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg.

Johannaweg 26
7555 CR HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

De Luisterlijn

i

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

0880767000
info@deluisterlijn.nl

Rooms-katholieke kerk Parochie de Goede Herder

i

In de Parochie De Goede Herder Hengelo werken vijf geloofsgemeenschappen samen: Moeder Teresa, O.L. Vrouw, Raphaël Exodus, Sint Lambertus en Thabor.

Onze Lieve Vrouwestraat 6
7557HX HENGELO OV

0742592332
secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Gesprekskring ‘Leven met verlies’ Protestantse Gemeente Hengelo

i

Rouwverwerking gespreksgroep waarvoor u zich kunt opgeven als u onlangs of langer geleden te maken hebt gekregen met een verlies. Deze kring is bedoeld om in een sfeer van vertrouwen ervaringen te delen, om onder ogen te zien wat er in het leven veranderd is en om gezamenlijk te zoeken naar wegen om verder te kunnen. Leiding, info en opgave: ds. Arent Weevers

0640291619
a.j.weevers@home.nl

Bezoekdienst weduwen & weduwnaars

i

De bezoekdienst ondersteunt weduwen en weduwnaars in hun rouwproces. Een vrijwilliger, zelf weduwe of weduwnaar, komt een à twee keer per maand bij u op bezoek. Samen praat u over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. Naast de bezoekdienst bieden we ook een rouwverwerkingsgroep. Dit is een groep van zes tot acht personen, die allemaal een dierbare hebben verloren. Eens per twee weken komt de groep bij elkaar om ervaringen te delen.

074 245 9131
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Wijkracht Academie

i

Wijkracht Academie biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten gratis aan voor inwoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van de gemeenten waar Wijkracht actief is.

0889455722
info@wijkracht.nl

Hoe regel ik mijn erfenis?

Voor het nemen van belangrijke beslissingen kun je advies of informatie vragen aan een notaris. Denk hierbij aan schenkingen van ouders aan kinderen, erfenisverdeling, testamenten, hypotheken en huis verkopen. Adviezen en inlichtingen van eenvoudige aard zijn gratis.

Notaristelefoon

i

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

09003469393

Suwijn Notarissen

i

Notariskantoor

Beursstraat 1B
7551HP Hengelo

0742911222
info@suwijn.nl

Notariskantoor Wilbrink en Den Otter

i

Notaris Wilbrink en Den Otter

Oldenzaalsestraat 51
7551AN Hengelo

0742509070
info@wilbrinkdenotter.nl

Notariskantoor Ledeboer

i

Notarieel en fiscaal jurist Helmich Ledeboer

Prins Bernhardplantsoen 100
7551HT HENGELO OV

0742561400
info@notariskantoorledeboer.nl

Zomer notariaat

i

Notaris Janien Zomer.

Enschedesestraat 47
7551EJ HENGELO OV

0742910705
info@zomernotariaat.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding