Wonen met ondersteuning

x

Het is niet altijd gemakkelijk om zelfstandig te wonen: bijvoorbeeld vanwege een handicap, psychische klachten of specialistische zorgvragen. Er zijn in Hengelo verschillende mogelijkheden: je kunt begeleid wonen of beschermd wonen bijvoorbeeld. Ook is intensieve zorg mogelijk voor mensen met specialistische zorgvragen.

Zoek een woning die het beste bij je past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis.
Vraag zo nodig ondersteuning aan.
Kom je er niet uit? Vraag naar de verschillende mogelijkheden bij het Zorgloket Hengelo.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wie kan mij helpen bij begeleid wonen?

Heb je hulp nodig om zelfstandig te leren wonen? Bijvoorbeeld hulp bij het omgaan met geld, bij de zorg voor de woning of bij het aangaan van sociale contacten? 

Begeleiding bij het zelfstandig wonen is voor (jong)volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening wel hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Zo kunnen mensen met niet-aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld terecht bij InteraktContour.

Een woonbegeleider komt bij je thuis. Vraag informatie aan bij het zorgloket.

Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

i

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij.

Tuindorpstraat 61gebouw C01
7555CS Hengelo

0623712402
kantoor@wopit.nl

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht Hengelo biedt mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning aan mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg.

Johannaweg 26
7555 CR HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

i

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar binnen Twente naar zelfstandig wonen.

Enschedesestraat 45
7551EJ HENGELO OV

0742914505

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen de eigen voorzieningen voor wonen en werken van Aveleijn.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd. Estinea biedt zorg en ondersteuning vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Herenstraat 21
7121DA Aalten

0884950500
info@estinea.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen.

0570665770

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ondersteuning aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO Hengelo biedt beschermd (begeleid) wonen en ambulante begeleiding aan. Daarnaast lopen er veel activiteiten op het gebied van dagbesteding, werken en leren. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal 088 - 825 00 60 of met de cliëntenadministratie 088 - 825 00 00.

0888250060
teammodulairhengelo@ribwoverijssel.nl

InteraktContour Individuele begeleiding Hengelo

i

Heb jij een functiebeperking als gevolg van hersenletsel, lichamelijke handicap of chronische ziekte? En heb je hulp en begeleiding nodig om zelfstandig te blijven wonen? Dan kun je terecht bij de begeleiders van InteraktContour. Zij komen bij je thuis en bieden begeleiding en zorg. Het bezoekadres van team Hengelo is gevestigd bij dagbesteding Hengelo. Naast de bezoeken thuis is het ook mogelijk om een afspraak te maken op het kantooradres.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0642431422
hengelo@interaktcontour.nl

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen.  Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. De begeleiding varieert: deze bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het organiseren van het huishouden of de administratie of bij het maken van een dagindeling. Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling.

Voor inwoners van Hengelo is het Cimot Enschede de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Cimot Enschede

i

Het Cimot is de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente. Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die aangewezen zijn op het wonen in een instelling of in een door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte. Telefonische bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur.

Molenstraat 50
7514DK Enschede

0881198988
info@cimot.nl

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ondersteuning aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO Hengelo biedt beschermd (begeleid) wonen en ambulante begeleiding aan. Daarnaast lopen er veel activiteiten op het gebied van dagbesteding, werken en leren. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal 088 - 825 00 60 of met de cliëntenadministratie 088 - 825 00 00.

0888250060
teammodulairhengelo@ribwoverijssel.nl

Waar kan ik terecht voor intensieve zorg?

Er zijn verschillende woonmogelijkheden in Hengelo voor mensen met meervoudige beperkingen of specialistische zorgvragen vanwege verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden variëren van zelfstandig wonen met zorg op afroep tot intensieve begeleiding en zorg. Vraag meer informatie aan of ga eens kijken bij de instelling voordat je een keuze maakt. In Hengelo zijn de volgende mogelijkheden:

 • Fokuswoningen, dat zijn aangepaste woningen met 24-uurs dienstverlening op afroep. Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen kunnen hier zelfstandig wonen. De bewoner bepaalt zelf op welk moment hulp nodig is.
 • Woonproject Bastion in Slangenbeek is vooral geschikt voor mensen met een visuele beperking.
 • CarintReggeland biedt allerlei zorg en ondersteuning van wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname tot verpleeghuiszorg. 
 • De Twentse Zorgcentra, Estinea, Philadelphia zorg, JP van den Bent stichting en Aveleijn bieden woonmogelijkheden met specialistische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.
 • Ambiq biedt kleinschalige woonvormen aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
 • Het Thomashuis is een kleinschalige woonmogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ambiq

i

Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK Hengelo

0887776000

Bastion Hengelo

i

De BASTION een appartementencomplex gelegen aan de Brasemstraat te Hengelo, is een project van de woningcorporatie WELBIONS in samenwerking met Bartiméus, een instelling die tot doel heeft mensen met een visuele beperking met raad en daad ter zijde te staan. In de BASTION zijn een aantal appartementen aangepast voor deze groep mensen.

Brasemstraat 2
7559HN Hengelo

0743491958
brasemstraat2@gmail.com

Fokuswoningen

i

Een Fokuswoning is een aangepaste, rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woning met extra oppervlakte. Hengelo O-Kwadraat bestaat uit twaalf ruim opgezette woningen, verdeeld over twee appartementencomplexen en worden verhuurt door woningcorporatie Welbions.

Paul Krugerstraat 70- 12
7551GZ HENGELO OV

Carintreggeland

i

Carintreggeland biedt zorg, wonen en gezondheidszorg. Zij bieden wijkverpleging, dag voorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken zijn er dagjes uit, aan-huis-diensten en adviezen over bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

De Twentse Zorgcentra

i

De Twentse Zorgcentra biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. De Twentse Zorgcentra heeft circa 90 locaties in heel Twente op het gebied van wonen, dagbesteding en ambulante zorg.

Welnaweg 100
7524AK ENSCHEDE

0884304000
info@detwentsezorgcentra.nl

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen de eigen voorzieningen voor wonen en werken van Aveleijn.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd. Estinea biedt zorg en ondersteuning vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Herenstraat 21
7121DA Aalten

0884950500
info@estinea.nl

Thomashuis Zenderen

i

Thomashuis Zenderen is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zenderensestraat 3
7625TE Zenderen

0742431266
zenderen@thomashuis.nl

Philadelphia

i

Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg. De ondersteuning varieert van enkele uren individuele begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Wijersstraat 1
3811MZ Amersfoort

0337602000
info@philadelphia.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen.

0570665770

Vormen van dagopvang en dagbesteding in Hengelo

Er is verschillende dagopvang mogelijk: bijvoorbeeld voor mensen met dementie of geestelijke gezondheidsproblemen en voor mensen met lichamelijke klachten.

Dagbesteding is overdag. Je ontmoet andere mensen en kunt deelnemen aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen. 

 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen terecht bij InteraktContour.
 • Carintreggeland biedt onder andere dagopvang bij:
  • Humanitas (Hennebree)
  • Voskamp
  • de Schakel
  • Papatya (Turkse dagvoorziening)
  • Hof Espelo (voor jong dementerenden)
 • De wijksteunpunten Thiems Inn en Hasselerborgh van TriviumMeulenbeltZorg bieden dagopvang.

Aanvraag dagopvang
De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage. 

Carintreggeland

i

Carintreggeland biedt zorg, wonen en gezondheidszorg. Zij bieden wijkverpleging, dag voorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken zijn er dagjes uit, aan-huis-diensten en adviezen over bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

TMZ Wijksteunpunt Thiems Inn

i

In het centrum van Hengelo is Thiems Inn te vinden, een veelzijdige locatie voor dagbesteding. Dit Wijksteunpunt biedt uiteenlopende dagactiviteiten voor ouderen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Bezoekers vinden er allerlei gezellige activiteiten. Ook vervult Thiems Inn een rol als vraagbaak: de medewerkers helpen u graag verder als u met een vraag of probleem zit.

Bevrijderslaantje 6
7551KT Hengelo

0742453587
thiemsinn@triviummeulenbeltzorg.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour Dagbesteding Hengelo

i

Bij Dagbesteding Hengelo komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Bij Dagbesteding Hengelo doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities. Deze activiteiten zijn gericht op het aanleren, trainen en onderhouden van vaardigheden.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

TMZ Wijksteunpunt Hasselerborgh

i

Wijksteunpunt Hasselerborgh biedt gezelligheid en activiteiten voor senioren uit de Hasseler Es en uit heel Hengelo. Er kunnen bezoekers terecht met en zonder dagbestedingsindicatie. Het wijksteunpunt wordt geleid door professionele en ervaren begeleiders. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Paul Steenbergenstraat 2
7558MV Hengelo

0623638376
wijksteunpunthasselerborgh@triviummeulenbeltzorg.nl

Wat is dagbehandeling en waar kan ik terecht?

Dagbehandeling is voor mensen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen hebben in het dagelijks functioneren zoals de persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid.

De behandeling is gericht op herstel en behoud van functioneren. Je wordt bijvoorbeeld behandeld door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werkende, een diëtist of een logopedist.

Voor dagbehandeling kun je in Hengelo onder meer terecht bij Humanitas van Carintreggeland en het Borsthuis van Trivium MeulenbeltZorg. 

Dagbehandeling vraag je aan bij het CIZ.

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Humanitas

i

Carintreggeland Huis Humanitas biedt verpleeghuiszorg voor dementerende bewoners en bewoners met een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er appartementen voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar dagelijks hulp nodig hebben bij de persoonlijke verzorging. Humanitas heeft ook appartementen voor een tijdelijke opname.

Hennepstraat 4
7552DN Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Op een veilige manier zorgverleners aan huis binnenlaten.

Wanneer je zorg aan huis krijgt en zelf de voordeur niet open kunt doen, zijn er verschillende veilige oplossingen mogelijk zoals
• Een sleutelkluisje
• Een digitaal slot op de deur.
 
Vraag advies bij bedrijven, die erkend zijn met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Lees meer in de folder van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, het CCV.

Flyer over veilig zorg aan huis

i

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. De flyer geeft informatie over hoe je veilig zorgverleners binnenlaat in huis.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding