Hulp vragen / Cliëntondersteuning

x
Heb jij hulp nodig?
Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen of een lager inkomen? 
Deel jouw zorgen en vraag hulp wanneer je er niet uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer
 • het niet meer lukt om het volledige huishouden te doen.
 • je hulp nodig hebt bij het aanpassen van jouw woning.
 • je het moeilijk vindt om zelf de dag in te vullen.
 • je zorgen hebt over iemand die je kent.
Neem contact op met het Zorgloket en voorkom dat problemen verergeren. Deel jouw vragen.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Iedereen in Hengelo kan met vragen over zorg, opvoeding, school, wonen, werk en geldzaken terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuning.
 
Cliëntondersteuners
Het advies van een cliëntondersteuner is gratis. Deze cliëntondersteuning is ook voor mensen die een persoonsgebonden budget willen aanvragen en voor mantelzorgers.
 
Cliëntondersteuners denken met jou mee. Zij zijn ervaringsdeskundigen, vrijwilligers of professionals. Zij hebben een onafhankelijke positie en bezoeken je, indien gewenst, thuis en bespreken jouw vragen. Neem contact op met 
 • Wijkracht Hengelo met vragen over de Jeugdwet, Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
 • Wijkracht Hengelo, het Adviespunt Zorgbelang Overijssel of Scot met vragen over de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en/of de Zorgverzekeringswet (ZVW). 

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Stichting Cliëntondersteuning Twente SCOT

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Wijkracht Onafhankelijke cliëntondersteuning

i

De onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over een passende oplossing voor jouw vraag of probleem.

074 245 9131
oco@wijkracht.nl

Ervaar je wel eens problemen die je ergens kwijt zou willen zodat er iets mee gedaan kan worden? Je kunt contact opnemen met
 • de cliëntenraad Minima en Wmo, die opkomt voor mensen met een minimum inkomen en mensen die gebruik maken van de Wmo. Gratis inloopspreekuur in de Bibliotheek Hengelo Stad.
 • de gehandicaptenraad Hengelo.
 • Meldpunt Zorgbelang Overijssel met vragen, klachten, advies over zorg en sociaal domein.

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo biedt hulp en advies aan inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is elke dinsdag van 09.00 - 14.00 uur bij de Bibliotheek Hengelo Stad, ontwikkelplein, 2e verdieping.

0743490165
info@clientenraadhengelo.nl

Meldpunt Zorg en sociaal domein

i

Iedere inwoner van Overijssel kan vragen, klachten en goede ideeën over de zorg en het sociale domein melden bij het Meldpunt Zorg en Sociaal Domein. Dit kan anoniem.

meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl

Hoe vraag ik zorg aan?


Om aanspraak te kunnen maken op bepaalde vormen van zorg heb je een indicatie nodig:

 • voor wijkverpleging;
  dat is de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen. Persoonlijke verzorging of verpleging thuis vraag je aan bij de wijkverpleegkundige. Deze zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering en je kunt hiervoor bij elke willekeurige thuiszorginstelling terecht in de gemeente Hengelo. Het zorgloket heeft een overzicht van alle thuiszorginstellingen en kan je daarmee in contact brengen.

 • voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg;
  dat is verblijf in een instelling en langdurige intensieve zorg zoals het verpleeghuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Hiervoor is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg en dit vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 • voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  de Wmo gaat over taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding in een groep, beschermd wonen, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. Je vraagt deze zorg aan bij het zorgloket; daarbij wordt altijd gekeken naar wat je zelf nog kunt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt deze ondersteuning.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Hoe kies ik een hulpverlener?

Alle thuiszorginstellingen bieden noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen, wondverzorging of het geven van medicijnen. Je kiest zelf een thuiszorginstelling. Medewerkers van het zorgloket en zorgbemiddelaars van het Zorgkantoor hebben informatie over instellingen en een eventuele wachttijd. Met vragen of klachten over de zorg kun je terecht bij het Adviespunt van Zorgbelang Overijssel.

De websites van Kies beter en van Zorgkaart Nederland geven ook veel informatie.

Wil je zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget? Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je een indicatie nodig. Je moet zelf kunnen verantwoorden hoe je het geld besteedt. 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Zorgkaart Nederland

i

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie NPCF.

Orteliuslaan 871
3528BE Utrecht

09002356780
info@patientenfederatie.nl

KiesBeter

i

Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen? KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland.

0207978985

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Moet ik een eigen bijdrage voor de zorg betalen?

Je betaalt een eigen bijdrage bij

 • intensieve zorg thuis en het verblijf / de behandeling in een zorginstelling die vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • voor een aantal zaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • voor hulp aan kinderen en jongeren is er mogelijk een ouderbijdrage.

CAK

i

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

Prinses Beatrixlaan 7
2595AK 's-Gravenhage

0887114000

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in den Haag bepaalt de financiële bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage krijg je bij de informatielijn van het CAK en de zorgverzekeraar.

CAK

i

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

Prinses Beatrixlaan 7
2595AK 's-Gravenhage

0887114000

Ik spreek onvoldoende Nederlands of ik ken iemand die geen Nederlands spreekt en hulp zoekt.

Wanneer je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het spreken van je moedertaal belangrijk. Daarom biedt Carintreggeland voor mensen van niet Westerse komaf IDA interculturele diensten. De medewerkers van IDA spreken Turks, Arabisch (klassiek, Midden-Oosten), Marokkaans, Suryoye en Frans. 

IDA interculturele diensten

i

De Thuisbegeleiding van Carintreggeland biedt cliënten van niet-Nederlandse afkomst, indien mogelijk, begeleiding in de eigen taal en cultuur onder de naam Carintreggeland- IDA (Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen). De IDA-thuisbegeleiders ondersteunen bij inburgering, bij integratie en geven inzicht in de Nederlandse cultuur. De IDA-medewerkers spreken onder andere Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek Arabisch en Midden-Oosten-Arabisch), Marokkaans, Armeens, Aramees, Tigrinya, Frans, Russisch en Oekraïens.

H. Hartstralaan 100
7555PJ Hengelo

maatwerkindividueel@carintreggeland.nl

Op een veilige manier zorgverleners aan huis binnenlaten.

Wanneer je zorg aan huis krijgt en zelf de voordeur niet open kunt doen, zijn er verschillende veilige oplossingen mogelijk zoals
 • Een sleutelkluisje
 • Een digitaal slot op de deur.
Vraag advies bij bedrijven, die een Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben. 
Meer informatie vind je in de folder van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, het CCV.

Flyer over veilig zorg aan huis

i

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. De flyer geeft informatie over hoe je veilig zorgverleners binnenlaat in huis.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding