Wijkraden en belangenorganisaties

x

Hieronder vind je per wijk de wijkraden / bewonersorganisaties die actief zijn in Hengelo.

Wil je zelf meedenken en beslissen over allerlei zaken die spelen in jouw buurt? Meld je aan als vrijwilliger en zet jouw kennis en ervaring in. 

Wijkraden Stadsdeel Noord

Wijkraad Slangenbeek

i

Wijkraad Slangenbeek,

Straatsburg 5
7559NM Hengelo

info@wijkraadslangenbeek.nl

Wijkraad Hasseler Es

i

Stichting Wijkraad Hasseler Es. Vergaderingen worden elke tweede maandag van de maand gehouden in Kulturhus Hasselo.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0742773686

Buurtraad Noorder Sterrenkracht

i

Buurtraad Noorder Sterrenkracht, Voorzitter: M. van Es

Kom Drienen

i

Voor alle mensen die in de wijk Klein Driene wonen en werken.

Josef Haydnlaan 39
7557 CR Hengelo

0638375280
info@kom-drienen.nl

Wijkraden Stadsdeel Midden

Dichtersbuurt Hengelo

i

Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt Hengelo, Voorzitter; Louis Rijnberk. Het bestuur Dichtersbuurt Hengelo vergadert elke eerste maandag van de maand in buurthuis ’t Noaberhoes.

Vondelstraat 5
7551BA HENGELO OV

0742438799
dichtersbuurt@gmail.com

Bewonersorganisatie Hengelo Midden

i

Stichting Bewoners Hengelo Midden, Secretaris: R. Eekhart. Bewonersorganisatie BHM vergadert in Wijkcentrum Hengelose Es.

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

info@bewonershengelomidden.nl

Wijkcomité Het Woolde

i

Wijkcomité Het Woolde, Voorzitter B. Richmond.

info@hetwoolde.nl

Bewonersbelangen Weidedorp / Thiemsland

i

Vereniging Bewoners Belangen Weidedorp, Voorzitter: A. v.d. Minnen

Billitonstraat 16
7556TA Hengelo

0742501944

Infoteam Hengelose Es

i

Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is het Infoteam Hengelose Es aanwezig in wijkcentrum Hengelose Es voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van wijkbewoners. Iedereen ontvangt weleens een brief waarvan de inhoud onduidelijk is, of een formulier dat lastig is in te vullen. De vrijwilligers van het Infoteam helpen bij het lezen en begrijpen, en geven advies en uitleg.

Uitslagsweg 47
7556LN Hengelo

0651205966

Wijkraden Stadsdeel Zuid

BewonersOverleg de Nijverheid

i

Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid, Voorzitter: T. Noordman. BewonersOverleg de Nijverheid houdt elke woensdagmiddag spreekuur in de Bouwmeester van 16.00 tot 17.30 uur.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

0742740589
tonny@denijverheid.nl

Tuindorp 't Lansink

i

Stichting Tuindorp, Voorzitter: Roel Kok

Vijverlaan 51
7553CD HENGELO OV

0748502404
info@tuindorplansink.nl

Stichting Dorpsraad Beckum

i

Stichting Dorpsraad Beckum, Secretariaat: P. Ypkemeule. De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in ’t Proggiehoes.

0641520847
info@beckum.nl

Stichting de Schole

i

Stichting de Schole, Secretaris A. Bunte Molthof

deschole@live.nl

Bewonersbedrijf Berflo Es

i

Een bewonersbedrijf van, voor en door inwoners in de wijk Berflo Es.

Marnixstraat 1
7553 LC Hengelo

074303 1616
secretariaat@berflobedrijf.nl

Buurtkring Driene

i

Een buurtkring voor bewoners en bezoekers van Driene het groene hart tussen de Universiteit Twente (Enschede) en Hengelo.

info@buurtkringdriene.nl

 

Ervaar je wel eens problemen die je ergens kwijt zou willen zodat er iets mee gedaan kan worden? Er zijn verschillende belangenorganisaties voor groepen zoals bijvoorbeeld

  • de cliëntenraad Minima en Wmo, die opkomt voor mensen met een minimum inkomen en mensen die gebruik maken van de Wmo.
  • de gehandicaptenraad Hengelo.
  • Ookbions, de huurdersbelangenvereniging van Welbions.
  • patiëntenorganisaties, neem hiervoor contact op met Zorgbelang Overijssel.

Je kunt ook individueel je belang laten behartigen. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij een onafhankelijk clientondersteuner.

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is op dinsdag en donderdag van 09:00 – 12.00 uur in Wijkcentrum de Sterrentuin. Een afspraak is niet nodig.

Neptunusstraat 51
7557XX HENGELO OV

0743490165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Ookbions

i

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions. Elke laatste woensdag van de maand inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.30 uur; locatie de Bouwmeester.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

0742470598
info@ookbions.nl

Stichting Cliëntondersteuning Twente SCOT

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Stichting Seniorenraad Hengelo

i

Stichting Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van alle ouderen binnen de gemeente Hengelo. Seniorenraad Hengelo is de opvolger van het Seniorenplatform.

Noordelijke Esweg 12
7558MD Hengelo

0742777121
seniorenraadhengelo@gmail.com

Wijkracht Onafhankelijke cliëntondersteuning

i

De onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over een passende oplossing voor jouw vraag of probleem.

074 245 9131
oco@wijkracht.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding