Wijkraden en belangenorganisaties

x

Hieronder vind je per wijk de wijkraden / bewonersorganisaties die actief zijn in Hengelo.

Wil je zelf meedenken en beslissen over allerlei zaken die spelen in jouw buurt? Meld je aan als vrijwilliger en zet jouw kennis en ervaring in. 

Wijkraden Stadsdeel Noord

Wijkraad Slangenbeek

i

Wijkraad Slangenbeek,

Straatsburg 5
7559NM Hengelo

info@wijkraadslangenbeek.nl

Wijkraad Hasseler Es

i

Stichting Wijkraad Hasseler Es. Vergaderingen worden elke tweede maandag van de maand gehouden in Kulturhus Hasselo.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0742773686

Buurtraad Noorder Sterrenkracht

i

Buurtraad Noorder Sterrenkracht, Voorzitter: M. van Es

Wijkraden Stadsdeel Midden

Dichtersbuurt Hengelo

i

Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt Hengelo, Voorzitter; Louis Rijnberk. Het bestuur Dichtersbuurt Hengelo vergadert elke eerste maandag van de maand in buurthuis ’t Noaberhoes.

Vondelstraat 5
7551BA HENGELO OV

0742438799
dichtersbuurt@gmail.com

Bewonersorganisatie Hengelo Midden

i

Stichting Bewoners Hengelo Midden, Secretaris: R. Eekhart. Bewonersorganisatie BHM vergadert in Wijkcentrum Hengelose Es.

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

info@bewonershengelomidden.nl

Wijkcomité Het Woolde

i

Wijkcomité Het Woolde, Voorzitter B. Richmond.

info@hetwoolde.nl

Bewonersbelangen Weidedorp / Thiemsland

i

Vereniging Bewoners Belangen Weidedorp, Voorzitter: A. v.d. Minnen

Billitonstraat 16
7556TA Hengelo

0742501944

Wijkraden Stadsdeel Zuid

BewonersOverleg de Nijverheid

i

Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid, Voorzitter: T. Noordman. BewonersOverleg de Nijverheid houdt elke woensdagmiddag spreekuur in de Bouwmeester van 16.00 tot 17.30 uur.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

info@denijverheid.nl

Bewonersorganisatie Tuindorp ’t Lansink

Stichting Dorpsraad Beckum

i

Stichting Dorpsraad Beckum, Secretariaat: P. Ypkemeule. De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in ’t Proggiehoes.

0641520847
info@beckum.nl

Stichting de Schole

i

Stichting de Schole, Secretaris A. Bunte Molthof

deschole@live.nl

Bewonersbedrijf Berflo Es

i

Een bewonersbedrijf van, voor en door inwoners in de wijk Berflo Es.

Marnixstraat 1
7553 LC Hengelo

074303 1616
secretariaat@berflobedrijf.nl

Buurtkring Driene

i

Een buurtkring voor bewoners en bezoekers van Driene het groene hart tussen de Universiteit Twente (Enschede) en Hengelo.

info@buurtkringdriene.nl

Bewonersorganisatie Groot Driene

i

Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene is een organisatie voor bewoners. Ze zet zich in voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling en voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu.

wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl

Wijkcomitë ’t Genseler

Ben je op zoek naar mogelijkheden om anderen te ontmoeten en leuke activiteiten te ondernemen? Kijk dan op de pagina Ontmoeten in de wijk.  

Ervaar je wel eens problemen die je ergens kwijt zou willen zodat er iets mee gedaan kan worden? Er zijn verschillende belangenorganisaties voor groepen zoals bijvoorbeeld

  • de cliëntenraad Minima en Wmo, die opkomt voor mensen met een minimum inkomen en mensen die gebruik maken van de Wmo. Gratis inloopspreekuur in de Bibliotheek Hengelo Stad.
  • de gehandicaptenraad Hengelo.
  • Ookbions, de huurdersbelangenvereniging van Welbions.
  • Meldpunt Sociaal Domein van Zorgbelang Overijssel voor al jouw vragen, klachten en ideeën over zorg en sociaal domein.

Je kunt ook individueel je belang laten behartigen. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij een onafhankelijk clientondersteuner.

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo biedt hulp en advies aan inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is elke dinsdag van 09.00 - 14.00 uur bij de Bibliotheek Hengelo Stad, ontwikkelplein, 2e verdieping.

0743490165
info@clientenraadhengelo.nl

Ookbions

i

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions. Elke laatste woensdag van de maand inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.30 uur; locatie de Bouwmeester.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

0742470598
info@ookbions.nl

Stichting Cliëntondersteuning Twente SCOT

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Stichting Seniorenraad Hengelo

i

Stichting Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van alle ouderen binnen de gemeente Hengelo. Seniorenraad Hengelo is de opvolger van het Seniorenplatform.

Noordelijke Esweg 12
7558MD Hengelo

0742777121
seniorenraadhengelo@gmail.com

Wijkracht Onafhankelijke cliëntondersteuning

i

De onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over een passende oplossing voor jouw vraag of probleem.

074 245 9131
oco@wijkracht.nl

Adviesraad Sociaal Domein Hengelo

i

Omschrijving: De adviesraad Sociaal Domein Hengelo adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

info@adviesraadhengelo.nl

Meldpunt Zorg en sociaal domein

i

Iedere inwoner van Overijssel kan vragen, klachten en goede ideeën over de zorg en het sociale domein melden bij het Meldpunt Zorg en Sociaal Domein. Dit kan anoniem.

meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding