Ouderenbonden / belangenbehartiging

x

De ouderenbonden behartigen de belangen van ouderen en zij organiseren allerlei activiteiten voor hun leden. Als lid van een ouderenbond kun je meedenken over allerlei zaken die spelen in de buurt of woonomgeving. Vaak kun je kennis en ervaring benutten door je als vrijwilliger in te zetten.

In Hengelo zijn afdelingen van twee landelijke ouderenbonden:

  • de KBO en
  • de PCOB. 

KBO Hengelo

i

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel. Secretariaat afdeling Hengelo: C. de Ruiter

Cruys Voorberghstraat 156
7558WP Hengelo

0742771192

PCOB Hengelo

Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke bonden de ANBO of de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen | Overijssel

i

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Federatieraadsleden provincie Overijssel: Mevrouw C.M.T. van den Akker inez@ovoldemarkt.nl Mevrouw A.G.M. van Loon jagm.van.loon@concepts.nl Belastingcoördinator: H.(Henk) Tammes tammes@introweb.nl

info@fasv.nl

ANBO

i

Seniorenvereniging ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

Vijzelmolenlaan 20-22
3447GX Woerden

0348466666
info@anbo.nl

Belangenbehartiging door cliëntraden / adviesraad

In Hengelo is

  • een Adviesraad Sociaal Domein. Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over het beleid binnen het Sociaal Domein.
  • een cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo die opkomt voor de belangen van mensen met een laag inkomen en van de gebruikers van Wmo-voorzieningen. Deze cliëntenraad is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.
  • een Seniorenraad Hengelo. Dit is een onafhankelijke adviesraad voor het welzijn van senioren in Hengelo.
  • een Gehandicaptenraad Hengelo en deze behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of een chronische ziekte.

 

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo biedt hulp en advies aan inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is elke dinsdag van 09.00 - 14.00 uur bij de Bibliotheek Hengelo Stad, ontwikkelplein, 2e verdieping.

0743490165
info@clientenraadhengelo.nl

Stichting Seniorenraad Hengelo

i

Stichting Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van alle ouderen binnen de gemeente Hengelo. Seniorenraad Hengelo is de opvolger van het Seniorenplatform.

Noordelijke Esweg 12
7558MD Hengelo

0742777121
seniorenraadhengelo@gmail.com

Adviesraad Sociaal Domein Hengelo

i

Omschrijving: De adviesraad Sociaal Domein Hengelo adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

info@adviesraadhengelo.nl

Meldpunt zorg

Meldpunt jeugd, werk en zorg
Heb je vragen of klachten over de werkwijze van de gemeente Hengelo rond jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen? Neem dan contact op met het Meldpunt van de gemeente. Medewerkers van het meldpunt werken onpartijdig en onafhankelijk.

Meldpunt Zorgbelang Overijssel
Bij het Meldpunt van Zorgbelang Overijssel kun je terecht om signalen over en ervaringen met de zorg door te geven. Zorgbelang bespreekt deze signalen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen. 

Meldpunt jeugd, werk en zorg

i

Hebt u vragen of klachten over de werkwijze van de gemeente Hengelo op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen? Dan is het belangrijk om dat te melden. Alleen dan kunnen we proberen om samen tot een oplossing te komen. De gemeente Hengelo heeft hiervoor het meldpunt jeugd, werk en zorg ingesteld.

Burg. van der Dussenplein 1
7551 EB Hengelo

14074

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Met als doel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het specialisme van Zorgbelang Overijssel is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Korenbloemstraat 11
7552HH Hengelo

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding