Onderwijs / Speciaal onderwijs

x
Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Met 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het kind naar school.
 
Als ouder kies je een basisschool waar je jouw kind inschrijft. Je zoekt de juiste plek die past bij jouw kind, jouw waarden, wensen en verwachtingen. In Hengelo zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld openbare, christelijke, rooms-katholieke en islamitische basisscholen. En er zijn scholen met speciale leermethodes.
 
Vraag informatie op en maak een afspraak om scholen te bezoeken voordat je een keuze maakt. Ouders & Onderwijs is een informatiepunt voor alle ouders met kinderen, die naar school gaan. Hier vind je informatie over
  • wet- en regelgeving
  • rechten en plichten van ouders en school
  • de weg in de onderwijswereld.

Ouders & Onderwijs

i

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs richt zich op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken: via het adviespunt, de nieuwsbrief en via de kennisbank en social media. Daarnaast vertegenwoordigen zij ouders. Voor vragen over het onderwijs kun je iedere dag van 9.30 – 12.30 en van 13.00 – 16.00 uur terecht.

088-6050101
vraag@oudersenonderwijs.nl

Speciaal Onderwijs
Het is niet gemakkelijk wanneer je zorgt voor een kind met een beperking. Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden voor opvang. Naast speciale voorzieningen kun je steeds vaker kiezen voor opvang en onderwijs in het reguliere circuit. Voor meer informatie kun je onder meer terecht bij:
  • de website van Passend Onderwijs Plein Midden Twente
  • Ouders & Onderwijs Twente
  • het Zorgloket Hengelo

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ouders & Onderwijs

i

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs richt zich op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken: via het adviespunt, de nieuwsbrief en via de kennisbank en social media. Daarnaast vertegenwoordigen zij ouders. Voor vragen over het onderwijs kun je iedere dag van 9.30 – 12.30 en van 13.00 – 16.00 uur terecht.

088-6050101
vraag@oudersenonderwijs.nl

Plein Midden Twente

i

Samenwerkingsverband 23.02 geeft uitvoering aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Subregio Plein Midden Twente (PMT) bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Binnen Plein Midden Twente werken de deelnemende besturen en de bijbehorende basisscholen, de scholen voor speciaal (basis-) onderwijs en de gemeenten samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Wezelstraat 75
7559AR Hengelo

info@pleinmiddentwente.nl

SWV 23-02 Primair Onderwijs

i

Samenwerkingsverband 2302 PO zorgt ervoor dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. SWV 2302 PO is een samenwerkingsverband van het onderwijs in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Daarbij zijn ongeveer 34.000 leerlingen betrokken op 180 basisscholen, 6 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. SWV 2302 PO is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning aan ongeveer 34.000 leerlingen.

0850471102
info@swv2302.nl

Basisscholen Stadsdeel Noord

Basisschool de Horizon

i

Basisschool De Horizon is een school voor nieuwkomers, kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Onze school is ook voor kinderen die al langer in Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om het onderwijs op een reguliere school goed te volgen.

Brusselstraat 15
7559 NN Hengelo

0748200347
info@dehorizon-hengelo.nl

IKC ’t Eimink

i

't Eimink ligt in de wijk de Hasseleres. ’t Eimink is onderdeel van integraal kind centrum ’t Eimink. Bij IKC 't Eimink biedt verschillende soorten opvangmogelijkheden: peuterspeelgroep, kinderopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Er is samen een aanbod voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

Johan Buziaustraat 14
7558LA HENGELO OV

0742780775
info@eimink.nl

IKC De Bron

i

De Bron is een christelijke basisschool en maakt deel uit van IKC de Bron. Het IKC biedt onderdak aan kinderen vanaf 2 ½ jaar. Het gebouw met daarin een peuterspeelschool, basisschool en BSO staat in de wijk Hasseler Es. De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Smallsteps

Henry Woodstraat 70-72
7558CP Hengelo

0742771928
info.debronhengelo@stichtingbrigantijn.nl

Anninksschool

i

De Anninksschool is een openbare basisschool voor montessorionderwijs en onderdeel van Scholengroep Primato. Montessorionderwijs is een onderwijsmethode waarbij kinderen zich zoveel mogelijk in hun eigen tempo vanuit eigen kunnen ontwikkelen.

Bergweg 34
7557BT Hengelo

0742916073
ellen.wolkotte@symbiohengelo.nl

Samenwerkingsschool ’t Schöppert / De Schothorst

i

Samenwerkingsschool ’t Schöppert / De Schothorst werkt toe naar een Integraal Kind Centrum met Dalton kenmerken.

Klaas de Rookstraat 57
7558DJ Hengelo

0742781372
emilia.hof@symbiohengelo.nl

GBS De Reflector

i

De Reflector is onderdeel van scholengroep Hannah. De Reflector is een bewust christelijke school.

Castorweg 171
7557KJ Hengelo

0742439070
dereflector@hannahscholen.nl

Daltonschool de Rank

i

Protestants Christelijke Basisschool de Rank is een Daltonschool in de wijk Het Broek in Hengelo. In het gebouw is peuterspeelzaal De Kikker en buitenschoolse opvang van Het kindercentrum.nl gehuisvest. Basisschool de Rank vormt samen met de BSO en de peuterspeelzaal het Integraal Kindcentrum De Rank. Basisschool de Rank maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Stichting Brigantijn, een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente.

Elritsplein 100
7559HR HENGELO OV

0742782970
info.derankhengelo@stichtingbrigantijn.nl

IKC Hart van Slangenbeek

i

IKC Hart van Slangenbeek is een basisschool in de wijk Slangenbeek. Het IKC biedt kinderopvang, peuterspeelgroepen, basisonderwijs, voorschoolse- en naschoolse kinderopvang op één plek.

Luxemburgstraat 100
7559NB Hengelo

0742773553
info@detelgenkamp.nl

IKC St. Jan

i

IKC St. Jan is een katholieke basisschool in Hengelo, gelegen in de wijk De Noork.

Oude Postweg 55-57
7557DA Hengelo

0742914073
info@st-janschool.nl

Basisscholen Stadsdeel Midden

IKC Titus Brandsma

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Drienerstraat 51
7551HL HENGELO OV

0742910500
info@titusbrandsma.nl

IKC de Wooldermarke

i

Een nieuw Integraal Kind Centrum dat voortkomt uit de samenwerking tussen De Willemschool, Woolderschool, de Alfrink, peuterspeelschool de Wipwap en kinderdagverblijf Smallsteps.

Semmelweisstraat 46
7555NT Hengelo

0742425779
sanne.pots@symbiohengelo.nl

De Wilbertschool

i

De Wilbertschool is openbare Jenaplanschool, gelegen in de wijk “Het Wilbert”. Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. De school biedt ook tussenschoolse en buitenschoolse opvang in samenwerking met Smallsteps. BSO ‘t Wilbert is in de school gesitueerd.

Ruijsdaelstraat 45
7556WS Hengelo

0742914499
brenda.stassen@symbiohengelo.nl

Dr. A. Kuyperschool

i

Dr. A. Kuyperschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de wijk ’t Wilbert. Basisschool Dr. A. Kuyperschool maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Stichting Brigantijn, een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente.

Dr. A. Kuyperplein 14
7556ET Hengelo

0742913236
h.raanhuis@stichtingbrigantijn.nl

IKC de Hunenborg

i

IKC de Hunenborg is een basisschool in de wijk Hengelose Es.

Harmsveldweg 4
7556LL HENGELO OV

0742911629
info@dehunenborg.nl

IKC Daltonschool St. Plechelmus

i

IKC Daltonschool St. Plechelmus is een katholieke Daltonschool in de wijk het Wilbert, in Hengelo. Naast het schoolgebouw is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van het kindercentrum gehuisvest.

Wilbertstraat 15/c
7556WH Hengelo

0742916271
info@daltonikcplechelmus.nl

ExpeditieWijz

i

Een algemeen bijzondere basisschool. Dit betekent dat de school neutraal is en niet gebonden is aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming.

F. Hazemeijerstraat 300
7555 RJ Hengelo

info@expeditiewijz.nl

Basisscholen Stadsdeel Zuid

Basisschool Mikado

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Apolloplein 1
7552VG HENGELO OV

0742913590
mikadohengelo@stichtingbrigantijn.nl

IKC de Bleek

i

Onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Kerkpad 9
7554PR HENGELO OV

0743676270
anne.ensink@symbiohengelo.nl

IKC De Akker

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

P.C. Hooftlaan 202
7552HE HENGELO OV

0742424545
info@akkerhengelo.nl

IKC Aventurijn locatie Laurastraat

i

IKC Aventurijn is een school in de wijk Wilderinkshoek/Nijverheid en is onderdeel van Symbio.

Laurastraat 3
7555HW Hengelo

0742917448
info-samenwerkingsschool@symbiohengelo.nl

Paus Joannes

i

Basisschool Paus Joannes XXIII is een katholieke school in de wijk “Veldwijk-Noord” en maakt deel uit van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie ‘t Berflo. Het gebouw huisvest verschillende instanties die betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 12 jaar.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0742910291
pausjoannes@kbhz.nl

IKC Esrein, loc Jan van der Heydenstraat

i

Esrein is een katholieke basisschool in de wijk het Tuindorp. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest aan de Jan van der Heydenstraat (ingang), samen met de buitenschoolse opvang (sportvariant). De locatie aan de Kerkstraat is ingericht als onderbouwlocatie, waarbij ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang aansluiten. Esrein vormt samen met Don Bosco, Paus Joannes XXIII en De Bleek het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. KBHZ locatie Esrein is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Breemarsweg 270
7553HW Hengelo

0742919911
info@esreinschool.nl

IKC Aventurijn locatie Breemarsweg

i

IKC Aventurijn locatie Breemarsweg is een school in de wijk Wilderinkshoek/Nijverheid en is onderdeel van Symbio.

Breemarsweg 483
7555KA Hengelo

0742917939
info-samenwerkingsschool@symbiohengelo.nl

IKC Esrein, loc Kerkstraat

i

De katholieke basisschool 't Esrein bestaat uit twee locaties en bevindt zich in Hengelo-Zuid, in en rondom de wijk ’t Tuindorp. De peuterspeelzaal en de groepen 1 t/m 4 zijn gevestigd aan de Kerkstraat en de groepen 5 t/m 8 aan de Jan van der Heydenstraat. Beide locaties zijn voorzien van een buitenschoolse opvang. Integraal Kindcentrum (IKC) ’t Esrein is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang.

Kerkstraat 116
7553VX Hengelo

0742919911
info@esreinschool.nl

Scholen speciaal onderwijs

Twents Vakcollege

i

Het Twents Vakcollege (TVC) verzorgt de leerroute Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar voor jongeren met psychiatrische- of gedragsproblemen.

Bandoengstraat 51
7556TE HENGELO OV

0742503890
Twentsvakcollege@attendiz.nl

De Bouwsteen

i

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis. De Bouwsteen heeft een SO afdeling (leeftijd 4 - 12 jaar) en een VSO afdeling (12 – 20 jaar). De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van de leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

Anna Reynvaanweg 50
7555SG Hengelo

0887776190
debouwsteen@attendiz.nl

De Stapsteen / De Zevensprong

i

De Stapsteen/De Zevensprong is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jarigen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, hechtingstoornis, ADD, MCDD en lichte gedragsproblematiek. De Stapsteen en De Zevensprong zijn in augustus 2017 samengevoegd. De Zevensprong is ondergebracht in het schoolgebouw van De Stapsteen.

Jacques Perkstraat 5-11
7552JR Hengelo

0742504540
destapsteen@attendiz.nl

SO 't Iemenschoer

i

't Iemenschoer is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende kinderen (SO-ZML). De school wordt bezocht door leerlingen van vier tot en met twaalf jaar die allen een ontwikkelingsachterstand hebben. Een aantal leerlingen heeft een ontwikkelingsachterstand in combinatie met één of meerdere stoornissen. De leerlingen die 't Iemenschoer bezoeken profiteren van de aangepaste onderwijs- en zorgomgeving die optimaal is ingericht op hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.

Ruijsdaelstraat 49
7556WS Hengelo

0742918727
info@iemenschoer.net

Sbo De Batavier Locatie Elsbeekweg

i

SBO De Batavier is een school voor leerlingen die door leer-en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven. SBO De Batavier heeft twee locaties t.w. de locatie Schützstraat en de locatie Elsbeekweg. Beide locaties bevinden zich in oudere, rustige wijken dicht bij het centrum van Hengelo.

Elsbeekweg 10
7557CC Hengelo

0742916985
info@sbo-debatavier.nl

Sbo De Batavier Locatie Schützstraat

i

Batavier is een school voor leerlingen die door leer- en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven. De school kent twee locaties: Elsbeekweg en Schützstraat.

Schützstraat 18
7557RH Hengelo

0742916994
info@sbo-debatavier.nl

Speciale opvangmogelijkheden

Aveleijn Kinderdagcentrum De Toermalijn

i

De Toermalijn biedt behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in een vertrouwde, beschermde omgeving. De activiteiten op het dagcentrum zijn gericht op cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve en motorische ontwikkeling.

Kroeskarperstraat 11
7559HB Hengelo

0742559030
info@aveleijn.nl

Betaal je Maatje

i

Betaal je Maatje is een professioneel bemiddelingsbureau en brengt kinderen, jong volwassenen, ouderen (eventueel met een beperking) graag samen met geselecteerde maatjes. Samen met de aanvrager ondernemen de maatjes activiteiten in en om het huis en indien wenselijk gezamenlijke uitstapjes, afgestemd op de wensen en behoeften van de aanvrager.

Oude Boekeloseweg 9kamer 24
7553DM Hengelo

0742011106
info@betaaljemaatje.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding