Intensieve zorg

x

Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Je vraagt langdurige intensieve zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Wanneer je toch graag thuis wilt blijven, is intensieve zorg thuis mogelijk. Je combineert dan zorg thuis en zorg binnen een instelling.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Ik zoek contact met andere mensen die (langdurig) ziek zijn.

Patiëntenverenigingen geven veel informatie.

 • Kijk op de website van de Patiënten Federatie
 • Vraag informatie aan bij Zorgbelang Overijssel of
 • Vraag aan jouw behandelend arts of verpleegkundige waar je terecht kunt.

Patiëntenfederatie Nederland

i

De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).

Orteliuslaan 8711e verdieping
3528BE Utrecht

0302970303
info@patientenfederatie.nl

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Met als doel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het specialisme van Zorgbelang Overijssel is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Korenbloemstraat 11
7552HH Hengelo

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Mijn partner heeft dementie. Waar kunnen wij met vragen terecht?

Er is een aparte website voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben. Kijk op : www.dementietwente.nl.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor alle mensen die te maken hebben met dementie. Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden.

Of bel de Alzheimertelefoon en stel je vragen. Alzheimer Nederland heeft ook verschillende informatiebrochures over dementie.

Alzheimer Nederland

i

Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor dementiepatiënten en hun familie. Alzheimer Nederland heeft een landelijk bureau en meer dan veertig regionale afdelingen.

Stationsplein 121
3818LE Amersfoort

0333032502
info@alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte "Vertierkwartier". Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Wilderinksstraat 5-9
7555DS HENGELO OV

0742459131
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Dementie Twente

i

Dementie Twente is een breed samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties voor heel Twente die ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten leveren.

0610268038
Info@dementietwente.nl

Mijn vader / moeder woont nog thuis, maar er is ondersteuning overdag nodig. Welke dagopvang is mogelijk?

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk voor mensen die dementeren, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Je ontmoet andere mensen en kunt deelnemen aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen. Carintreggeland biedt een aantal dagvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Windhoek
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jong dementerenden)

De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour Dagbesteding Hengelo

i

Bij Dagbesteding Hengelo komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Bij Dagbesteding Hengelo doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities. Deze activiteiten zijn gericht op het aanleren, trainen en onderhouden van vaardigheden.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor dagopvang voor allochtone ouderen.

Voor Suryoyo-, Turks- en Arabischsprekende ouderen zijn AVEM ontmoetingsgroepen.
Deze zijn in verschillende wijken van Hengelo actief en komen wekelijks op een vast tijdstip bij elkaar.

Er zijn ook specifieke dagvoorzieningen mogelijk, zoals

 • Papatya voor oudere Turkse vrouwen
 • Ruma Palangi, dagopvang voor indische ouderen in Zernickeborg
 • dagverzorging Olcea en
 • de multiculturele zorgboerderij.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

AVEM, Ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen

i

Bijeenkomsten voor ouderen die Turks, Suryoyo of Arabisch spreken. Het gesprek in hun moedertaal.

0889455722
info@wijkracht.nl

Welke instellingen in Hengelo bieden intensieve zorg met verblijf aan?

In Hengelo zijn verschillende instellingen die intensieve zorg met verblijf bieden zoals:

 • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken;
 • Gerbrand voor dementerende ouderen en mensen met een zorgbehoefte;
 • Bellinckborg voor dementerende ouderen en mensen met een lichamelijke beperking;
 • 't Huys Hengelo: kleinschalig wonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand ligt in de woonwijk Klein Driene en biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen leven door een lichamelijke beperking of door geheugenproblemen.

Händelstraat 1
7557TP Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

Verpleeghuis Bellinckborg van Carintreggeland biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen met geheugenproblemen of een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Sloetsweg 180
7556HV Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
zorg@dagelijks-leven.nl

NEVEP

i

Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg (NEVEP) is de branchorganisatie voor particuliere zorginitiatieven.

Nassaulaan 19
2514JT 's-Gravenhage

Herinckhave

i

De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen; Backenhagen en Herinckhave. Carintreggeland Huis Herinckhave is een kleinschalig, levendig en sfeervol woonzorgcentrum in de Hengelose wijk De Noork. In Herinckhave kunnen mensen terecht die niet meer zelfstandig kunnen wonen door ernstige geheugenproblemen.

Backenhagenlaan 76
7557KE Hengelo

0883677000

Zorghuis Hengelo

i

Zorghuis Hengelo van Ontzorgd Wonen Groep is modern complex met 22 woonzorgruimten.

Dennenbosweg 155A
7556CG Hengelo

0885057000
info@ontzorgdwonen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding