Intensieve zorg

x

Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Je vraagt langdurige intensieve zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Wanneer je toch graag thuis wilt blijven, is intensieve zorg thuis mogelijk. Je combineert dan zorg thuis en zorg binnen een instelling.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Ik zoek contact met andere mensen die (langdurig) ziek zijn.

Patiëntenverenigingen geven veel informatie.

 • Kijk op de website van de Patiënten Federatie
 • Vraag informatie aan bij Zorgbelang Overijssel of
 • Vraag aan jouw behandelend arts of verpleegkundige waar je terecht kunt.

Patiëntenfederatie Nederland

i

De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).

Orteliuslaan 8711e verdieping
3528BE Utrecht

0302970303
info@patientenfederatie.nl

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Met als doel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het specialisme van Zorgbelang Overijssel is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Korenbloemstraat 11
7552HH Hengelo

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Mijn partner heeft dementie. Waar kunnen wij met vragen terecht?

Er is een aparte website voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben. Kijk op : www.dementietwente.nl.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor alle mensen die te maken hebben met dementie. Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden.

Of bel de Dementielijn van Alzheimer Nederland en stel je vragen. Alzheimer Nederland heeft ook verschillende informatiebrochures over dementie.

Op de pagina Geheugen vind je meer informatie.

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Kulturhus Hasselo. Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Henry Woodstraat 62
7558 CP HENGELO OV

0889455722
wijkhuyshasselo@wijkracht.nl

Dementie Twente

i

Dementie Twente is een breed samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties voor heel Twente die ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten leveren.

0610268038
Info@dementietwente.nl

Dementielijn

i

De Dementielijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De Dementielijn is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

0800 5088

Mijn vader / moeder woont nog thuis, maar er is ondersteuning overdag nodig. Welke dagopvang is mogelijk?

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk voor mensen die dementeren, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Je ontmoet andere mensen en kunt deelnemen aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen.

De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage.

Carintreggeland biedt een aantal dagvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Schakel
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jonge mensen met dementie)

Bij de wijksteunpunten Thiems Inn en Hasselerborgh van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) kun je ook terecht voor dagbesteding. 

TMZ Wijksteunpunt Thiems Inn

i

In het centrum van Hengelo is Thiems Inn te vinden, een veelzijdige locatie voor dagbesteding. Dit Wijksteunpunt biedt uiteenlopende dagactiviteiten voor ouderen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Bezoekers vinden er allerlei gezellige activiteiten. Ook vervult Thiems Inn een rol als vraagbaak: de medewerkers helpen u graag verder als u met een vraag of probleem zit.

Bevrijderslaantje 6
7551KT Hengelo

0742453587
thiemsinn@triviummeulenbeltzorg.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour Dagbesteding Hengelo

i

Bij Dagbesteding Hengelo komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Bij Dagbesteding Hengelo doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities. Deze activiteiten zijn gericht op het aanleren, trainen en onderhouden van vaardigheden.

Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

TMZ Wijksteunpunt Hasselerborgh

i

Wijksteunpunt Hasselerborgh biedt gezelligheid en activiteiten voor senioren uit de Hasseler Es en uit heel Hengelo. Er kunnen bezoekers terecht met en zonder dagbestedingsindicatie. Het wijksteunpunt wordt geleid door professionele en ervaren begeleiders. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Paul Steenbergenstraat 2
7558MV Hengelo

0623638376
wijksteunpunthasselerborgh@triviummeulenbeltzorg.nl

Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor dagopvang voor allochtone ouderen.

Voor Suryoyo-, Turks- en Arabischsprekende ouderen zijn AVEM ontmoetingsgroepen.
Deze zijn in verschillende wijken van Hengelo actief en komen wekelijks op een vast tijdstip bij elkaar.

Er zijn ook specifieke dagvoorzieningen mogelijk, zoals

 • Papatya voor oudere Turkse vrouwen
 • Ruma Palangi, dagopvang voor indische ouderen in Zernickeborg
 • dagverzorging Olcea en
 • de multiculturele zorgboerderij.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

AVEM, Ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen

i

Bijeenkomsten voor ouderen die Turks, Suryoyo of Arabisch spreken. Het gesprek in hun moedertaal.

0889455722
info@wijkracht.nl

Welke instellingen in Hengelo bieden intensieve zorg met verblijf aan?

In Hengelo zijn verschillende instellingen die intensieve zorg met verblijf bieden zoals:

 • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • Het Havezatenhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
 • het Borsthuis, een verpleeghuis voor ouderen met dementie en chronisch zieken;
 • Gerbrand voor ouderen met dementie en mensen met een zorgbehoefte;
 • Bellinckborg voor ouderen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking;
 • Herinckhave (CR) voor mensen met ernstige geheugenproblemen;
 • Zorghuis Hengelo: kleinschalig wonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand ligt in de woonwijk Klein Driene en biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen leven door een lichamelijke beperking of door geheugenproblemen.

Händelstraat 1
7557TP Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

Verpleeghuis Bellinckborg van Carintreggeland biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen met geheugenproblemen of een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Sloetsweg 180
7556HV Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
info@dagelijks-leven.nl

Herinckhave

i

De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen; Backenhagen en Herinckhave. Carintreggeland Huis Herinckhave is een kleinschalig, levendig en sfeervol woonzorgcentrum in de Hengelose wijk De Noork. In Herinckhave kunnen mensen terecht die niet meer zelfstandig kunnen wonen door ernstige geheugenproblemen.

Backenhagenlaan 76
7557KE Hengelo

0883677000

Zorghuis Hengelo

i

Een gezellig thuis voor ouderen met dementie. Er zijn 22 ruime studio’s aanwezig van circa 40 vierkante meter die helemaal naar eigen wens in te richten zijn en er is een binnentuin.

Dennenbosweg 155A
7556 CG Hengelo

0858087040
info@hestiazorg.nl

Het Havezatenhuis

i

Het Havezatenhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Havezatenlaan 20
7557 VZ Hengelo

074853 9365
info@dagelijks-leven.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding