Computer en internet

x

Iedereen heeft wel eens problemen met de computer, e-reader of mobiele telefoon:

 • De laptop loopt vast
 • De mail werkt niet goed of
 • Je krijgt weer die onbegrijpelijke foutmelding.

Heb je vragen of problemen met de computer, tablet of mobiele telefoon?
Inwoners van Hengelo kunnen gratis terecht bij Digihulp in de Bibliotheek Hengelo.
Ook met vragen over het printen van bestanden, aanmaken van een PDF en nog veel meer.

Digihulp is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad.
Digihulp is ook bereikbaar via de mail: digihulp@bibliotheekhengelo.nl en via de telefoon (074) 245 2566.

Het maken van een afspraak is niet nodig.

Digihulp

i

Inwoners van Hengelo met al hun digitale vragen en problemen gratis terecht in Bibliotheek Hengelo. De Digihulp in de bibliotheek wordt bemenst door een vierdejaars ICT student van het ROC van Twente. Bij de Digihulp kan iedereen terecht met vragen over digitale apparatuur zoals smartphone, tablet, pc/laptop en e-reader. Om meteen goed geholpen te worden is het handig om de apparatuur waar vragen over zijn ook direct mee te nemen.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452566
digihulp@bibliotheekhengelo.nl

Klik & Tik: de basiscursus werken met een computer

 
Voor mensen die nog nooit of nauwelijks met een computer gewerkt hebben, is er de cursus Klik & Tik.
Deze cursus is gratis en in deze cursus begin je bij het begin:
 • een computer aanzetten,
 • typen,
 • tekst aanpassen en
 • een e-mail opstellen. 
Meer informatie en aanmelden?
Neem contact op met de bilbiotheek Hengelo.
 

Klik & Tik

i

Een basiscursus voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Het Informatiepunt digitale overheid, het IDO: wat is dat?

Heb je vragen over de dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld over de diensten van
 • de belastingdienst
 • het CAK, Centraal Administratie Kantoor
 • het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 • het CIZ, Centraal Indicatiestelling Zorg
 • het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau
 • DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs
 • SVB, Sociale Verzekeringsbank
 • UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Bij het Informatiepunt digitale overheid in de bibliotheek krijg je hulp bij vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, uitkering, belasting of PGB.

Je wordt wegwijs gemaakt of doorverwezen naar lokale hulpverleners.

Informatiepunt Digitale Overheid

i

Antwoord op vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, belastingen of boetes. Wegwijzer naar de juiste organisatie in Hengelo. Medewerkers van de bibliotheek helpen bij digitaal contact met de overheid of verwijzen door.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Leren omgaan met de digitale overheid

Een verhuizing doorgeven, indienen van de belastingaangifte en het gebruiken van een DigID.

Dit zijn voorbeelden van overheidszaken die je tegenwoordig met de computer en internet moet regelen.

Ook is er de Berichtenbox van de overheid en deze vind je op internet en daarvoor heb je jouw DigiD nodig.

In de cursus Digisterker leer je hiermee omgaan. De cursus is gratis, op tijd aanmelden is belangrijk.

Digisterker

i

Cursus over het regelen van zaken via de computer. Bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of het indienen van de belastingaangifte.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding