Buurtbemiddeling

x
Ergernissen bij bewoners beginnen vaak met kleine irritaties. Bijvoorbeeld over geluid, rommel/troep, parkeeroverlast, pesterijen, tuin of blaffende honden. Kleine problemen kunnen na verloop van tijd uitgroeien tot fikse burenruzies.
Maak irritaties bespreekbaar om dit te voorkomen.
  • Probeer het zelf op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan.
  • Lukt het niet om er samen uit te komen en weet je niet meer wat je kunt doen?  Neem contact op met Wijkracht Buurtbemiddeling.

Wijkracht Buurtbemiddeling

i

Hulp bij het oplossen van ruzies tussen buren. Vrijwillige buurtbemiddelaars luisteren en proberen beide partijen zelf met een oplossing te laten komen.

0614132947
buurtbemiddeling@wijkracht.nl

Is er sprake van geweld of een bedreigende situatie?
Neem contact op met de politie.

Politie Hengelo

i

Politiebureau Hengelo

Willemstraat 74
7551DN HENGELO OV

09008844

Ik heb te maken met huiselijk geweld. Waar kan ik heen?

Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Denk hierbij aan

  • lichamelijk geweld,
  • verwaarlozing,
  • vernedering, 
  • financiële uitbuiting of
  • seksueel misbruik.

Vermoed je huiselijk geweld? Neem dan contact op met het meldpunt Veilig Thuis Twente en vraag advies.

Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming.

Je kunt anoniem bellen.

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor advies en hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. VTT is het regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden. VTT is ondergebracht bij de Regio Twente en gehuisvest in het Twentehuis in Enschede.

Nijverheidstraat 30
7511JM Enschede

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Halt en overlast gevende jongeren.

Een groepje jongeren kan op verschillende manieren overlast geven in de wijk. Verkeersoverlast, vuurwerkoverlast, alcohol en drugsgebruik, kunnen redenen zijn waarom jongeren overlast geven.

Buurtbewoners voelen zich soms geïntimideerd door overlast gevende groepen jongeren. De drempel om een groepje jongeren aan te spreken is soms hoog.

Halt kan samen met jongeren oplossingen bedenken, waardoor de leefbaarheid in de buurt toeneemt. Halt werkt samen met gemeente, scholen, politie en hulpverlening.

Halt Oost-Nederland

i

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De interventie is ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij een justitiƫle aantekening.

0881153500
info@halt.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding