Buurtinitiatieven / Burenhulp

x

Wat kunnen wij in het alledaagse leven voor elkaar betekenen? Aandacht hebben voor elkaar bevordert de onderlinge saamhorigheid. Samen maak je deel uit van een buurtgemeenschap. Samen-leven maakt de eigen buurt leefbaarder. Er ontstaan steeds meer initiatieven in buurten om hier vorm aan te geven. Er zijn bijvoorbeeld

  • buurtapp groepjes, soms gericht op de veiligheid in de buurt, maar steeds vaker als middel om hulp aan elkaar te vragen of diensten aan te bieden.
  • bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te ontmoeten of om de handen ineen te slaan om de woonomgeving opgeruimd te houden.

Meld jouw initiatief
Meld jouw buurtinitiatief aan zodat deze opgenomen kan worden op de website van jouw wijk(vereniging). 

Voorwaarde voor een burenhulp initiatief is dat het met een gesloten beurs moet kunnen plaatsvinden of tegen een kleine bijdrage voor de onkosten, bijvoorbeeld wanneer je samen eet of andere kosten maakt.

Ondersteuning bij het opzetten van een buurtinitiatief

Wil jij een buurtinitiatief opzetten en vraag je je af wie daarbij kan helpen? of heb jij een initiatief dat lijkt op een buurtinitiatief in deze informatiewijzer? Neem dan contact op met de contactpersoon van het buurtinitiatief om advies te vragen of om te vragen naar ervaringen.

Neem ook contact op met het wijkteam in het stadsdeel waar jij woont.

Buurtbon
Je kunt financiële ondersteuning krijgen door buurtbonnen aan te vragen. De gemeente Hengelo stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor buurtbonnen. Een buurtbon is een soort tegoedbon, waarmee Hengeloërs ideeën kunnen betalen om hun buurt mooier, veiliger en gezelliger te maken. Zie deze link voor meer informatie en het aanvragen van een buurtbon 

Wijkbudget

Elk jaar stelt de gemeente een wijkbudget beschikbaar voor wijkbewoners en wijkgerichte activiteiten.

Hier kunnen bewoners een subsidieaanvraag voor indienen bij de wijkraad of bewonerscommissie. Dit is per wijk verschillend georganiseerd.  

Meer informatie?
Bel het algemene nummer van de gemeente Hengelo 14 074 en vraag naar de helpdesk bewonerssubsidie.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding