Buurtinitiatieven / Burenhulp

x
Wat kunnen wij in het alledaagse leven voor elkaar betekenen? Aandacht hebben voor elkaar bevordert de onderlinge saamhorigheid. Samen maak je deel uit van een buurtgemeenschap. Samen-leven maakt de eigen buurt leefbaarder. Er ontstaan steeds meer initiatieven in buurten om hier vorm aan te geven. Er zijn bijvoorbeeld
  • buurtapp groepjes, soms gericht op de veiligheid in de buurt, maar steeds vaker als middel om hulp aan elkaar te vragen of diensten aan te bieden.
  • bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te ontmoeten of om de handen ineen te slaan om de woonomgeving opgeruimd te houden.

Hieronder vind je per stadsdeel de wijkcentra waar je in de buurt terecht kunt.

Ben je op zoek naar mogelijkheden om anderen te ontmoeten en leuke activiteiten te ondernemen: kijk dan op de pagina Ontmoeten in de wijk.

Stadsdeel Noord

  

Wijkcentrum De Slangenbeek

i

In het multifunctionele wijkcentrum Slangenbeek met sporthal hebben veel verenigingen hun onderkomen.

Straatsburg 5
7559NM HENGELO OV

0742782000

Kulturhus Hasselo

i

Kulturhus Hasselo is het cultureel wijkcentrum van de Hasseler Es in Hengelo.

Henry Woodstraat 62
7558CP Hengelo

0742780181
info@wijkcentranoord.nl

Wijkcentrum De Sterrentuin

i

De Sterrentuin biedt de bewoners van de wijk een ontmoetingsplek voor jong en oud. Vele verenigingen hebben hun vaste plek gevonden in onze accommodatie.

Neptunusstraat 51
7557XX HENGELO OV

0742919177

Huiskamer Wijkracht – Wijkhuys Hasselo

i

De Huiskamer is er speciaal voor senioren die in stadsdeel Noord wonen. Elke ochtend van 9.30-12.00 uur open voor inloop.

Henry Woodstraat 62
7558 CP Hengelo

0889455940
wijkhuyshasselo@wijkracht.nl

Stadsdeel Midden

  

Wijkcentrum de Hengelose Es

Wijkhuys Weidedorp

i

Wijkhuys Weidedorp is een plek voor iedereen en vooral voor diegene die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en voor ouderen uit stadsdeel midden. ouderen, om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontwikkelen.

Curaçaostraat 10
7556 TM Hengelo

31889455930
wijkhuysweidedorp@wijkracht.nl

Stadsdeel Zuid

  

Buurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd"

i

Buurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd".

Anthoniusstraat 52
7553WE HENGELO OV

0742917546
dejeugd@home.nl

Wijkcentrum de Tempel

i

Wijkcentrum de Tempel

Booggang 2
7552JZ HENGELO OV

0742426716
detempel@hetnet.nl

NIVON Hengelo

i

Het NIVON heeft een breed aanbod aan aktiviteiten op de meest uiteenlopende gebieden van vrijetijds besteding, recreatie, natuur & milieu, cultuur en sociale leefomgeving.

Lodewijkstraat 1
7553LB HENGELO OV

0742431879

't Berflo Hengelo

i

't Berflo Hengelo is een multifunctionele accommodatie (MFA) en IKC (integraal kindcentrum). Activiteiten van onderwijs, welzijn en zorg tot spel en avontuur vinden plaats in en rondom wijkcentrum 't Berflo Hengelo. Vooral gericht op de zorg en ontwikkeling van het jonge kind (GGD, logopedie, Kinder-Fysio, Praktijk voor Jeugdhulp, onderwijs en opvang) en de buurt- en wijkbewoners en ondernemers (activiteiten-, vergader-, film-, dans, creatieve en theaterruimten).

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0742458808
info@berflo-hengelo.nl

Wijkhuys Nijverheid

i

Wijkhuys Nijverheid is een plek voor ouderen, om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontwikkelen.

Wilderinksstraat 5-9
7555 DS Hengelo

0889455940
wijkhuysnijverheid@wijkracht.nl


Meld jouw initiatief

Meld jouw buurtinitiatief aan zodat deze opgenomen kan worden op de website van jouw wijk(vereniging). 

Voorwaarde voor een burenhulp initiatief is dat het met een gesloten beurs moet kunnen plaatsvinden of tegen een kleine bijdrage voor de onkosten, bijvoorbeeld wanneer je samen eet of andere kosten maakt.

Ondersteuning bij het opzetten van een buurtinitiatief

Wil jij een buurtinitiatief opzetten en vraag je je af wie daarbij kan helpen? of heb jij een initiatief dat lijkt op een buurtinitiatief in deze informatiewijzer? Neem dan contact op met de contactpersoon van het buurtinitiatief om advies te vragen of om te vragen naar ervaringen.

Neem ook contact op met het wijkteam in het stadsdeel waar jij woont.

Buurtbon
Je kunt financiële ondersteuning krijgen door buurtbonnen aan te vragen. De gemeente Hengelo stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor buurtbonnen. Een buurtbon is een soort tegoedbon, waarmee Hengeloërs ideeën kunnen betalen om hun buurt mooier, veiliger en gezelliger te maken. Zie deze link voor meer informatie en het aanvragen van een buurtbon 

Wijkbudget

Elk jaar stelt de gemeente een wijkbudget beschikbaar voor wijkbewoners en wijkgerichte activiteiten.

Hier kunnen bewoners een subsidieaanvraag voor indienen bij de wijkraad of bewonerscommissie. Dit is per wijk verschillend georganiseerd.  

Meer informatie?
Bel het algemene nummer van de gemeente Hengelo 14 074 en vraag naar de helpdesk bewonerssubsidie.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding