Werk en gezondheid

x

Ben je te ziek om te werken? Dan bel je het bedrijf op de eerste dag dat je ziek bent om je ziek te melden. Je krijgt het loon gewoon doorbetaald bij ziekte. Wanneer het langer gaat duren, gaat de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen. De bedrijfsarts kan helpen bij het maken van een plan van aanpak en bij terugkeren naar werk of het zoeken naar ander passend werk. Een bedrijfsarts is onafhankelijk.

Wanneer je van mening verschilt over ziekte en de mogelijkheid tot werken kun je een onafhankelijk deskundigen oordeel vragen bij het UWV of aan juridische hulpverleners. Ben je lid van een vakbond, dan kun je rechtshulp vragen bij de vakbond. 

UWV Hengelo

i

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Prinses Beatrixstraat 13
7551BK HENGELO OV

09009294

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen. De inlooptijden verschillen per vestiging en zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Wetswinkel Twente

i

Stichting Wetswinkel Twente is een vrijwillige organisatie op het gebied van het geven van gratis juridisch advies aan iedereen.

Hertmebrink 1
7544DC ENSCHEDE

info@wetswinkeltwente.nl

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur en elke donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Ik heb een ongeluk gehad tijdens mijn werk. Wie is aansprakelijk voor de schade?

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk voor schade als hij onvoldoende heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving.

Bij ernstige arbeidsongevallen moet de Arbeidsinspectie een proces-verbaal opmaken. Dat heb je nodig wanneer je ernstig letsel oploopt en dit wilt verhalen op jouw werkgever. Daarbij kun je het beste een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau inschakelen.

Ik heb een beperking en zoek aangepast werk.

Voor mensen met een beperking is ‘gewoon werken’ niet altijd gewoon. Het is niet makkelijk met een arbeidshandicap een passende baan te vinden.

Als je in het doelgroepenregister staat, dan kun je voor een garantiebaan in aanmerking komen. Meer informatie hierover kun je krijgen bij het UWV, het werkplein Twente en de gemeente.

Werkplein Twente

i

Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen UWV en de Twentse gemeenten.

Gieterij 200
7553VZ HENGELO OV

088-898 92 94

UWV Hengelo

i

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Prinses Beatrixstraat 13
7551BK HENGELO OV

09009294

Leerwerkloket Twente

i

Het Leerwerkloket Twente maakt onderdeel uit van de dienstverlening van het Werkplein Twente, en geeft informatie over leren en werken.

Gieterij 200
7553VZ HENGELO OV

06 - 21 50 84 14
infotwente@lerenenwerken.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding