Steun voor je kind

x

Opvoeden doe je niet alleen.

Opgroeiende kinderen hebben vaak veel vragen en zijn op zoek naar mogelijkheden om te ontwikkelen. Als ouder wil je daarbij helpen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden om jouw kind te ondersteunen om zich op een veilige manier te ontwikkelen.

Loes Hengelo Wijkracht
Informeer bij Loes Hengelo Wijkracht. De medewerkers van Loes geven informatie en advies over opgroeien en opvoeden in Hengelo.

Humanitas Twente

  • Humanitas Twente Gezinsondersteuning biedt praktische hulp en een luisterend oor; vrijwilligers delen hun eigen ervaring als opvoeder, zodat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen.
  • Humanitas Twente Match ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij het (her)vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van hun netwerk en het maken van keuzes in bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd. 

Jonge Mantelzorgers
Heb jij een familielid waar jij voor zorgt of je zorgen om maakt? Bijvoorbeeld een broertje met autisme of een vader of moeder die ziek of verslaafd is? Wijkracht Jonge Mantelzorgondersteuning kan jou hierbij helpen. 

Loes Hengelo Wijkracht

i

Loes biedt informatie en advies over opvoeden en opgroeien binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten. Spreekuur Bibliotheek Hengelo: Stad Beursstraat 34 op het Ontwikkelplein, 2e verdieping. Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Gezinsondersteuning

i

Een vrijwilliger van Humanitas Wel Thuis begeleidt gezinnen die geholpen worden door hulpverleners. Zijn hulp is onafhankelijk en alleen gericht op het welzijn van jouw gezin. Hij kan je gezin helpen met alledaagse zaken zoals de opvoeding, contacten met instanties of met huiswerk.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
twente@humanitas.nl

Humanitas Match

i

Ondersteuning voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij lastige situaties thuis of op school.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
match.twente@humanitas.nl

Jonge Mantelzorgers Wijkracht Hengelo

i

In Hengelo biedt Wijkracht informatie, advies, ondersteuning én activiteiten voor jonge mantelzorgers.

088 945 57 22
jmz@wijkracht.nl

Mediant Jeugd
Er zijn verschillende preventieve cursussen en trainingen mogelijk bij Mediant Jeugd. Je hoeft hiervoor niet in behandeling te zijn bij Mediant en er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen in opvoedvaardigheden of trainingen voor ouders of kinderen met psychische problemen.

Wijkracht Academie
Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. De Wijkracht Academie Jeugd en gezin biedt groepstrainingen en -cursussen aan.  

Er zijn (sociale) vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

Wijkracht trainingsaanbod Jeugd & gezin

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. Denk aan een scheiding van je ouders of een langdurig ziek familielid. De medewerkers van Wijkracht bieden ondersteuning bij deze en andere situaties. Goed met je medemens omgaan; dat willen we allemaal. Dit lukt niet altijd iedereen even makkelijk. Wijkracht biedt daarom sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Mediant Jeugd

i

Mediant Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische klachten of psychiatrische stoornissen en hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie, online hulpverlening, behandeling en spoedzorg.

Roessinghsbleekweg 39
7522AH Enschede

0534828500
jeugd@mediant.nl

Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd (POH-Jeugd)
Heb je vragen over het gedrag van jouw kind en kom je er zelf niet uit?
Vragen over onhandelbaar, onzeker, angstig gedrag of eetproblemen?
Of over onduidelijke lichamelijke klachten, lusteloosheid of middelengebruik?
Je kunt samen met je kind terecht bij de praktijkondersteuner jeugd in de huisartspraktijk. Zij kan
  • Zelf kortdurende hulp en begeleiding bieden
  • Zo nodig doorverwijzen naar passende hulpverlening 
Contact met de POH-Jeugd verloopt altijd via een verwijzing van de huisarts.
In Hengelo maken 34 van de 45 huisartsen gebruik van een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd). 
 

Opvoeden
Opvoedinformatie Nederland biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Er is een website voor ouders: opvoeden.nl 

Opvoedinformatie Nederland

i

Opvoedinformatie Nederland levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Dat doen we in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf.

Catharijnesingel 47
3511GC Utrecht

0881180200
contact@opvoedinformatie.nl

Ik ben op zoek naar een training sociale vaardigheden voor kinderen.

Sommige kinderen durven hun mening niet te geven of hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Of voelen zich buitengesloten en worden gepest. Mogelijk biedt een cursus over opkomen voor jezelf of een cursus sociale vaardigheden een oplossing hiervoor. Informeer naar de mogelijkheden en meld je aan bij Wijkracht Hengelo of via de intern begeleider de school van jouw kind.

Er zijn ook verschillende particuliere kindercoaches die hulp aanbieden. Informeer ernaar bij Loes Wijkracht Hengelo.

Samenspelplus is een sport- en spelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) en is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren in het samenspelen met andere kinderen. Het is een programma onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut, de psychomotorisch therapeut en de kinderpsycholoog. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor deelname aan Samenspelplus. Samenspelplus is deels vergoed, daarnaast betalen ouders een eigen bijdrage. 

Loes Hengelo Wijkracht

i

Loes biedt informatie en advies over opvoeden en opgroeien binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten. Spreekuur Bibliotheek Hengelo: Stad Beursstraat 34 op het Ontwikkelplein, 2e verdieping. Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wijkracht trainingsaanbod Jeugd & gezin

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. Denk aan een scheiding van je ouders of een langdurig ziek familielid. De medewerkers van Wijkracht bieden ondersteuning bij deze en andere situaties. Goed met je medemens omgaan; dat willen we allemaal. Dit lukt niet altijd iedereen even makkelijk. Wijkracht biedt daarom sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Samenspel

i

Samenspelplus is een sport- en spel groep speciaal voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 en 7 t/m 12 jaar, die problemen ervaren in het samenspelen met andere kinderen. Samenspelplus richt zich op het vergroten van vaardigheden op zowel motorisch- als sociaalemotioneel gebied. Samenspel wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut, een psychomotorisch therapeut en een kinderpsycholoog. De trainingslocatie is Gymzaal aan de Jan Prinsstraat in Hengelo (Groot Driene).

Jacques Perkstraat 1
7552JR Hengelo

0614448034
info@samenspel.nu

Is sporten een manier om mijn kind weerbaarder te maken?

Sporten gaat niet alleen over lichamelijk fit zijn. Bewegen is ook een manier om sociale vaardigheden te leren en emotioneel te ontwikkelen, Het draagt bij aan de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Kijk op de website van het Jeugdplein voor verschillende mogelijkheden in Hengelo.

Samenspelplus is een sport- en spelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Het is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren in het samenspelen met andere kinderen. Nast het plezier van bewegen leren kinderen over zichzelf. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor deelname aan Samenspelplus. Kinderen kunnen ook verwezen worden door intern begeleiders, ambulant begeleiders, huisartsen, (medisch) specialisten en anderen die zich bezighouden met hulp aan kinderen.

Bij de weerbaarheidstrainingen wordt een combinatie van fysieke, verbale en mentale oefeningen gebruikt om iemand sterker in zijn schoenen te laten staan. Je leert technieken om andermans geweld te verminderen.

Jeugdplein Hengelo

i

Website met naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren van 2,5 -16 jaar uit de gemeente Hengelo.

info@jeugdpleinhengelo.nl

Samenspel

i

Samenspelplus is een sport- en spel groep speciaal voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 en 7 t/m 12 jaar, die problemen ervaren in het samenspelen met andere kinderen. Samenspelplus richt zich op het vergroten van vaardigheden op zowel motorisch- als sociaalemotioneel gebied. Samenspel wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut, een psychomotorisch therapeut en een kinderpsycholoog. De trainingslocatie is Gymzaal aan de Jan Prinsstraat in Hengelo (Groot Driene).

Jacques Perkstraat 1
7552JR Hengelo

0614448034
info@samenspel.nu

Mijn kind is een jonge mantelzorger en zoekt lotgenoten.

Er zijn veel kinderen die al jong voor een ziek familielid zorgen. Jonge mantelzorgers helpen thuis vaak mee en dat gaat niet altijd zonder (kop)zorgen! In Hengelo kunnen jonge mantelzorgers terecht bij Jonge Mantelzorgers (JMZ) Wijkracht Hengelo voor

  • ontspanningsactiviteiten;
  • contact met een maatje, JMZ duo;  
  • cursussen.

Kijk op de website van Jonge Mantelzorgers Wijkracht Hengelo voor meer informatie.

Voor jongeren met een psychisch zieke ouder is Kopstoring, een website met informatie, ervaringsverhalen, forum, tips en hulp. Je kunt er anoniem vragen stellen. Zie de website Kopstoring, KOPP.

Jonge Mantelzorgers Wijkracht Hengelo

i

In Hengelo biedt Wijkracht informatie, advies, ondersteuning én activiteiten voor jonge mantelzorgers.

088 945 57 22
jmz@wijkracht.nl

Mijn kind gebruikt alcohol of drugs waar vind ik informatie of hulp?

Kinderen experimenteren vaak in de puberteit met alcohol en drugs om een eigen persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. Zo ontdekt een puber waar zijn/haar grenzen liggen en wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Als ouder is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn om open te kunnen praten over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Op de website drugsinfo vind je goede informatie. Wanneer je jouw zorgen anoniem en vrijblijvend wilt bespreken, kun je met Tactus bellen.

Loes Hengelo Wijkracht

i

Loes biedt informatie en advies over opvoeden en opgroeien binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten. Spreekuur Bibliotheek Hengelo: Stad Beursstraat 34 op het Ontwikkelplein, 2e verdieping. Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Tactus Verslavingszorg Hengelo

i

Tactus Verslavingszorg biedt hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. De begeleiding kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Aan de Helene Mercierweg bevindt zich een team van Jeugdmedewerkers. De jeugd en preventieafdeling biedt een ruim aanbod voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Er worden regelmatig praatgroepen en dagen georganiseerd.

Helene Mercierweg 5
7555SJ Hengelo

0883822887

Halt wil jeugdcriminaliteit voorkomen, bestrijden en straffen.

Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden.
Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd.
 
Deze overtredingen lijken lichte vergrijpen, maar zorgen voor maatschappelijke schade en verloedering. Bovendien hebben veel mensen er last van. Het risico bestaat dat deze jongeren de indruk krijgen dat het allemaal niet zo erg is en dat het van kwaad tot erger gaat. Het is dus belangrijk om dit soort jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium goed aan te pakken.
 
Halt doet dit door jongeren leeropdrachten te geven, gesprekken te voeren en door ook de ouders bij het traject te betrekken. Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Dit is ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij een justitiële aantekening.

Halt Oost-Nederland

i

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De interventie is ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij een justitiële aantekening.

0881153500
info@halt.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding