Sport en cultuur

x

Heb je te weinig inkomen om het lidmaatschap van een sportvereniging te betalen? Mogelijk kan het Sport en Cultuur fonds bijdragen, want een geldprobleem mag geen belemmering zijn om te (blijven) sporten.

Wie aan sport of cultuur wil doen, in Hengelo woont en een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum, kan een vergoeding aanvragen voor lidmaatschapskosten tot € 110,00 per persoon per jaar. Er is bijvoorbeeld een vergoeding mogelijk om deel te nemen aan een cursus, je krijgt 50% korting op maximaal 5 voorstellingen in het Rabotheater en een gratis basisabonnement van de bibliotheek.

Meer informatie krijg je bij het pubieksplein van de gemeente. Op de website van Bereken uw recht kun je narekenen of je recht hebt op deze vergoeding.

Stichting Jeugdsportfonds Hengelo/Borne

i

Jeugdsportfonds Hengelo-Borne creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Zorgloket, Stadskantoor Hengelo.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

Publieksplein Stadskantoor Hengelo

i

In het Stadskantoor vindt u o.a. de (informatie)balies van het Publieksplein: Zorgloket, Burgerzaken en Gemeentebelastingen, Vergunningen, Meldingen/klachten. Balies Publieksplein zijn geopend (vrije inloop en op afspraak) op: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen zijn extra open (alleen op afspraak) op dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur. Balie Zorgloket is geopend op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Sport- en Cultuurfonds Gemeente Hengelo

i

U kunt voor allerlei verschillende sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten een bijdrage aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds. Voor vragen kunt u terecht bij het Zorgloket op het Publieksplein.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Bereken uw recht - Gemeente Hengelo

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Kindpakket Gemeente Hengelo

i

Hebt u een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar? En willen uw kinderen bijvoorbeeld graag naar een voetbalclub, zwemles, ballet of muziekles? Of heeft uw kind een fiets nodig om naar school te gaan? Of wilt u een computer aanschaffen voor uw schoolgaande kinderen? Dan kunt u onder bepaald voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten via het zogenoemde kindpakket. Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen: schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, fiets en een computer.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Sportvervoer voor sporters met een beperking

Er is een landelijke sportvervoersregeling voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Deze regeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking.
 
Het doel van de regeling is dat teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk kunnen trainen en aan wedstrijden/competities kunnen meedoen door het gehele land. De regeling wordt door het Ministerie van VWS gefinancierd.
 
Meer informatie over de voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling, vind je op de website van Special Heroes Nederland. Ook het aanvraagformulier is hier te vinden. Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling toe en Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Sportvervoersregeling voor teamsporters met beperking

i

Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Met de sportvervoersregeling kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel competities deelnemen door het hele land. Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling toe aan deelnemers en Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert. Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij Nico Gense van Special Heroes Nederland.

0620391258
ngense@specialheroes.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding