Sport en cultuur

x

Heb je te weinig inkomen om het lidmaatschap van een sportvereniging te betalen? Mogelijk kan het Sport en Cultuur fonds bijdragen, want een geldprobleem mag geen belemmering zijn om te (blijven) sporten.

Wie aan sport of cultuur wil doen, in Hengelo woont en een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum, kan een vergoeding aanvragen voor lidmaatschapskosten tot € 110,00 per persoon per jaar. Er is bijvoorbeeld een vergoeding mogelijk om deel te nemen aan een cursus, je krijgt 50% korting op maximaal 5 voorstellingen in het Rabotheater en een gratis basisabonnement van de bibliotheek.

Meer informatie krijg je bij het pubieksplein van de gemeente. Op de website van Bereken uw recht kun je narekenen of je recht hebt op deze vergoeding.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

i

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaan niet rechtstreeks, maar moeten worden ingediend door een intermediair. Voor meer informatie en doorverwijzen naar een intermediair, neem contact met de coördinator Hengelo - Borne.

0742459524
hengelo-borne@jeugdfondssportencultuur.nl

Sport- en Cultuurfonds Gemeente Hengelo

i

Wilt u lid worden van de bibliotheek? Of naar een voorstelling van Schouwburg Hengelo? Als u ouder bent dan 18 jaar en een laag inkomen hebt, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds. Voor meer informatie kunt u terecht bij Publieksplein.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Bereken uw recht

i

Bereken met dit programma of u recht heeft op geld van de gemeente.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Kindpakket Gemeente Hengelo

i

Hebt u een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen. Die onderdelen zijn: schoolkosten, educatieve activiteiten, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop en het lidmaatschap voor de Speel-o-theek.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Sportvervoer voor sporters met een beperking

Er is een landelijke sportvervoersregeling voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Deze regeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking.
 
Het doel van de regeling is dat teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk kunnen trainen en aan wedstrijden/competities kunnen meedoen door het gehele land. De regeling wordt door het Ministerie van VWS gefinancierd.
 
Meer informatie over de voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling, vind je op de website van Special Heroes Nederland. Ook het aanvraagformulier is hier te vinden. Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling toe en Qarin is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

Sportvervoersregeling voor teamsporters met beperking

i

Teamsporters met een ernstige, lichamelijke beperking die niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen budget aanvragen voor taxivervoer naar trainingen en wedstrijden. Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij Vanessa Habets van Special Heroes Nederland.

0645776378
vhabets@specialheroes.nl

Sportspullen voor kinderen / jongeren waarvan de ouders een minimaal inkomen hebben

Het Sportdepot Almelo is er voor ieder kind in Twente waarvan zijn of haar ouders rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen.

Het Sportdepot biedt sportspullen bijvoorbeeld (gym) schoenen of kleding.
Je hebt geen verwijzing nodig.
Is het lastig om naar Almelo te komen?
Neem dan contact op zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Het Sportdepot Almelo

i

Het Sportdepot is er voor ieder kind waarvan zijn of haar ouders rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen.

Schuttenstraat 7
7607 JA Almelo

06 – 8723 2156
info@sportdepot-almelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding