Schulden

x

Het is niet gemakkelijk om rond te komen van een laag inkomen. Wanneer je in de schulden raakt, is het erg lastig om daar weer uit te komen. Wanneer je schulden hebt bij bedrijven of instanties, bijvoorbeeld een huurachterstand of wanneer je rood staat bij de bank en de stapel onbetaalde rekeningen wordt steeds groter, dan wordt het steeds moeilijker hier uit te komen.

Budget Alert
Vraag hulp en loop niet door met vragen. Het is niet altijd gemakkelijk om dit met familie of vrienden te bespreken, het kan echter ook opluchten wanneer je over schulden praat. In Hengelo kun je met vragen over schulden terecht bij medewerkers van BudgetAlert. Aanmelden bij het Publieksplein op het stadhuis. BudgetAlert gaat samen met jou op zoek naar passende hulp en geeft antwoord op alle vragen over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening - BudgetAlert

i

Hebt u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Advies over wetten en regels: juridisch spreekuur
Wetten en regels veranderen voortdurend. Daarom weten veel mensen niet meer precies wat hun rechten en plichten zijn. Met al je vragen kun je gratis terecht bij

  • het juridisch spreekuur in de bibliotheek Hengelo;
  • het Juridisch Loket Enschede.

Je krijgt gratis advies en ze wijzen je de weg in de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, voorzieningen en (overheids-) instellingen. Zij helpen ook bij vragen over jouw rechten en plichten bij een uitkering en het bezwaar maken tegen kortingen op toeslagen, een huurverhoging of beslissingen van overheidsinstellingen. 

Inloopspreekuur Het Juridisch Loket Enschede

i

Persoonlijk advies over wetten en regels bij problemen. Bijvoorbeeld bij schulden, bij wonen en buren, bij werk en inkomen of over familie en relaties.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur en elke donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)
Heb je een eigen bedrijf en schulden?
Dan kun je terecht bij het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het ROZ adviseert en begeleidt ondernemers en ex-ondernemers met schulden.

ROZ

i

Wil je een eigen bedrijf beginnen? Of heb je al een onderneming, maar heb je vragen of misschien wel financiële problemen? Daarvoor kun je terecht bij het ROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen. Het ROZ biedt advies, begeleiding, coaching en trainingen aan ondernemers, zzp’ers en starters. Daarnaast voert ROZ ook de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uit. Deze financiële regeling kent mogelijkheden voor ondernemers in problemen, ondernemers die willen stoppen en starters vanuit een uitkering.

Enschedesestraat 164
7552CL HENGELO OV

0742415100
info@rozgroep.nl

Wat is het Noodfonds Hengelo?

Het Noodfonds Hengelo is voor inwoners van Hengelo die ‘in de knel zitten’.

Het Noodfonds is opgericht om noodhulp te kunnen bieden aan inwoners van Hengelo.
Hulp aanvragen is alleen mogelijk via een hulpverlener.
De noodhulp is eenmalig en richt zich alleen op eerste levensbehoeften.

Het Noodfonds zal alleen een aanvraag in behandeling nemen als alle mogelijkheden, voorzieningen en regelingen, geprobeerd zijn en geen oplossing kunnen bieden.

Noodfonds Hengelo

i

Het Noodfonds Hengelo is bedoeld voor alle inwoners van Hengelo en Beckum die het financieel niet zo breed hebben. Het Noodfonds is gericht op eerste levensbehoeften. Een aanvraag bij het Noodfonds kan alleen ingediend worden via een hulpverlenende organisatie, bijvoorbeeld Wijkracht. Meer informatie: coördinator mevr. Hilda Meijer, telefoonnummer 06 – 83 23 00 71 (dit nummer is alleen bedoeld voor verwijzende instanties).

0630050003
Info@noodfondshengelo.nl

Wat is bewindvoering?

Wanneer jij zelf niet voor jouw geldzaken kunt zorgen, kun je bewind aanvragen. Dat betekent dat een bewindvoerder over jouw geldzaken beslist omdat jij dat zelf niet kan. Bewindvoering is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je zelf niet kunt beslissen over geldzaken vanwege een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.

Een bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven en moet daarover met jou overleggen als dat kan. De rechter besluit of iemand een bewindvoerder krijgt. Jij kunt zelf aangeven wie jouw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder en wanneer dat niet mogelijk is, zijn er professionele bewindvoerders.

Bewind vraag je aan bij de kantonrechter. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van regelhulp van de Rijksoverheid.

Anderen laten beslissen over geld of zorg - regelhulp.nl

i

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen. Of zij kunnen hun geldzaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn of psychiatrisch patiënt zijn. Dan kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan beslissingen voor de betrokkene. Regelhulp.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een wegwijzer voor zorg en ondersteuning.

08000126
info@regelhulp.nl

Ben je slachtoffer van oplichting?

Maak hiervan melding, vraag advies of schakel hulp in.

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vind je op www.slachtofferwijzer.nl 

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding