Scheiden

x

Voor ouders in Twente die (gaan) scheiden en voor kinderen is allerlei informatie en hulp mogelijk. Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan te maken. De zorg rond het opvoeden van kinderen gaat immers door. Je kunt oudere kinderen bij het plan betrekken.

Informatie voor ouders

  • De online scheidingswijzer van Loes biedt veel tips over scheiden en opvoeden en over nieuw samengestelde gezinnen. Ook vind je hier informatie voor financieel en juridisch advies. Veel hulp is gratis toegankelijk. Zit het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Loes!
  • Ben je op zoek naar bemiddeling omdat er spanningen zijn die je aan wilt pakken? Probeer mediation of een Eigen Kracht Conferentie, dat is een netwerkberaad waarbij het kind centraal staat om met personen uit het eigen netwerk oplossingen te zoeken voor problemen.
  • het project Goed uit elkaar biedt hulp aan gezinnen bij het regelen en verwerken van hun scheiding; professonele hulp met het oog op kinderen. Meer informatie hierover vind je bij Wijkracht Hengelo.
  • Voor persoonlijke begeleiding individueel of voor beide partners kun je in Hengelo terecht bij Wijkracht maatschappelijk werk. Je kunt zonder afspraak terecht bij het zorgloket met jouw hulpvraag. Therapie bij verschillende aanbieders is mogelijk; de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering geven aan welke hulp vergoed wordt. 
  • de website van Villapinedo is voor ouders die willen kijken en handelen vanuit het belang van hun kind. 
  • de website van de rijksoverheid geeft informatie over wettelijke regelingen.

Loes Hengelo Wijkracht

i

Loes biedt informatie en advies over opvoeden en opgroeien binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten. Spreekuur Bibliotheek Hengelo: Stad Beursstraat 34 op het Ontwikkelplein, 2e verdieping. Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Rijksoverheid.nl

i

Algemeen portaal van de rijksoverheid. Via deze website kunt u informatie vinden over onderwerpen die de overheid regelt.

Buitenhof 34
2513AH 's-Gravenhage

1400

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

Gerrit van der Veenstraat 106HS
1077EM Amsterdam

0294266471
info@villapinedo.nl

Wegwijzer Scheiden

i

Informatie over waar je in Twente terecht kunt met vragen over scheiden, begeleiding of hulp.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Wijkracht trainingsaanbod Jeugd & gezin

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. Denk aan een scheiding van je ouders of een langdurig ziek familielid. De medewerkers van Wijkracht bieden ondersteuning bij deze en andere situaties. Goed met je medemens omgaan; dat willen we allemaal. Dit lukt niet altijd iedereen even makkelijk. Wijkracht biedt daarom sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Informatie voor kinderen

  • Kinderen kunnen voor informatie terecht bij de telefonische hulplijn: 0800 - 0432.
  • De website van Villa Pinedo biedt kinderen lotgenotencontact.
  • Voor persoonlijke begeleiding kunnen zij terecht bij het schoolmaatschappelijk werk en bij particuliere praktijken.
  • In Twente is het preventieve programma KIES, Kinderen in Echtscheidingssituaties, dat wordt aangeboden door scholen. Dit zijn praatgroepen voor kinderen van verschillende leeftijden en hier horen ook oudergesprekken bij. Voor meer informatie over groepstrainingen, ook voor jonge kinderen, kun je terecht bij Wijkracht. 

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

Gerrit van der Veenstraat 106HS
1077EM Amsterdam

0294266471
info@villapinedo.nl

De Kindertelefoon Almelo

i

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis. De Kindertelefoon is anoniem.

Wierdensestraat 22
7607GJ ALMELO

08000432
almelo@kindertelefoon.nl

Wijkracht trainingsaanbod Jeugd & gezin

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. Denk aan een scheiding van je ouders of een langdurig ziek familielid. De medewerkers van Wijkracht bieden ondersteuning bij deze en andere situaties. Goed met je medemens omgaan; dat willen we allemaal. Dit lukt niet altijd iedereen even makkelijk. Wijkracht biedt daarom sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Schoolmaatschappelijk werk

i

Schoolmaatschappelijk werkers ondersteunen de kinderen en ook de leerkrachten en ouders wanneer dit nodig is. De ondersteuning richt zich op het kind en zijn/haar ontwikkeling.

0889455722
info@wijkracht.nl

Er zijn problemen rond de bezoekregeling. Wie kan daarbij helpen?

Voor kinderen en ouders is een goede bezoekregeling belangrijk. Maak je een ouderschapsplan, dan is een onderdeel hiervan de omgangsregeling.
 
In Hengelo biedt Humanitas Twente ondersteuning bij een begeleide omgangsregeling, afgekort BOR. Een coördinator van Humanitas begeleidt het proces en getrainde vrijwilligers ondersteunen de omgang met de ouders. Het doel is rust en stabiliteit in de opvoeding te creëren.
 
Daarnaast is extra ondersteuning voor ouders mogelijk door Jarabee, de stichting voor jeugdzorg in Twente. Je kunt ook hulp zoeken bij een mediator die gespecialiseerd is in scheidingsvragen.
 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Jarabee

i

Jarabee biedt gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Jarabee is specialist op het gebied van: gezin en opvoeden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, onderwijs en zorg, veiligheid, ouderschap en scheiding.

Helene Mercierweg 5
7555SJ Hengelo

0742561900
info@jarabee.nl

Begeleide Omgangsregeling (BOR)

i

Humanitas Twente Begeleide Omgangsregeling (BOR) is er voor gescheiden ouders en hun kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van de omgang.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Mijn kind heeft moeite met het verwerken van de scheiding: waar kan ik terecht?

Er zijn gratis groepsbijeenkomsten voor kinderen van gescheiden ouders. Er is bijvoorbeeld het programma KIES, Kinderen in Echtscheidingssituaties dat wordt aangeboden door scholen.

Maak een afspraak met een medewerker van Loes Hengelo Wijkracht voor meer informatie.

Er zijn verschillende particulieren, die begeleiding aanbieden, bijvoorbeeld kindercoaches. De medewerkers van Loes hebben een overzicht van een aantal mogelijkheden in Hengelo.

Op de website van Villa Pinedo kunnen kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen. Voor ouders zijn onine workshops beschikbaar.

Loes Hengelo Wijkracht

i

Loes biedt informatie en advies over opvoeden en opgroeien binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten. Spreekuur Bibliotheek Hengelo: Stad Beursstraat 34 op het Ontwikkelplein, 2e verdieping. Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

Gerrit van der Veenstraat 106HS
1077EM Amsterdam

0294266471
info@villapinedo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding