Persoonsgebonden budget pgb

x

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koop je zelf hulp, zorg en begeleiding in.

Eerst heb je een indicatie of toewijzing nodig om vast te stellen hoeveel hulp je nodig hebt. Daarna kun je de zorg regelen. Je betaalt een eigen financiële bijdrage afhankelijk van het soort verzorging en het inkomen.

Het is belangrijk dat je zelf in staat bent om de administratie van een persoonsgebonden budget te beheren. Een persoonsgebonden budget (pgb) is voor allerlei vormen van zorg mogelijk, ook voor hulp bij het huishouden. 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Menzis Zorgadviseur

i

Bij de Menzis Zorgadviseur kunt u terecht voor vragen of advies over zorg, wachtlijstbemiddeling, hulpmiddelen, wijkverpleging en mantelzorg, second opinion en meer. De Menzis Zorgadviseur geeft gratis advies, informatie of eventuele persoonlijke begeleiding naar de juiste zorg.

0882224040

De landelijke organisatie Ieder(in) geeft informatie en advies aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Er zijn ook landelijke verenigingen voor budgethouders die informatie en advies kunnen geven over het persoonsgebonden budget: 

  • de budgethouders vereniging Naar Keuze
  • de belangenorganisatie Per Saldo.

Ieder(in)

i

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

Churchilllaan 111e etage
3527GV Utrecht

0307200000
post@iederin.nl

Per Saldo

i

Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Churchilllaan 11
3527GV Utrecht

09007424857

Vereniging Naar-Keuze

i

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking, die een persoonsgebonden budget hebben.

Vergezicht 36
6661RE Elst

0481374589
algemeen@naar-keuze.nl

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

De gemeente Hengelo heeft voor zorg en ondersteuning zoals de Wmo en jeugdhulp contracten met zorgaanbieders afgesloten. Als deze zorgaanbieders geen ondersteuning kunnen bieden die bij jou past, kun je een persoonsgebonden budget aanvragen bij het zorgloket. Een medewerker van de gemeente komt dan op huisbezoek om dit te bespreken.
 
Meer informatie over een pgb bij wijkverpleegkundige zorg krijg je bij de thuiszorginstelling.
 
Informatie over een pgb vanuit de Wet langdurige zorg krijg je bij het CIZ of de Menzis Zorgadviseur.
 
Als je een persoonsgebonden budget krijgt, regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling.
 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Menzis Zorgadviseur

i

Bij de Menzis Zorgadviseur kunt u terecht voor vragen of advies over zorg, wachtlijstbemiddeling, hulpmiddelen, wijkverpleging en mantelzorg, second opinion en meer. De Menzis Zorgadviseur geeft gratis advies, informatie of eventuele persoonlijke begeleiding naar de juiste zorg.

0882224040

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding