Pensioen

x

Hoeveel pensioen je straks krijgt, hangt af van verschillende zaken. Je vindt een overzicht van jouw pensioen op de website van Mijnpensioenoverzicht.

Het pensioen bestaat uit een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW) dat meestal wordt aangevuld met een pensioen dat je zelf hebt opgebouwd. De AOW is een verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Het aanvullende pensioen heb je opgebouwd bij een werkgever of heb je zelf afgesloten via een particuliere verzekering.

Ongeveer een half jaar voor je AOW krijgt, krijg je een brief van de Sociale verzekeringsbank dat je AOW kunt aanvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Voor informatie over eventueel vergeten pensioenen kun je terecht bij de informatiedesk van De Nederlandse Bank, DNB en bij Mijnpensioenoverzicht.nl.

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Informatiedesk DNB

i

Voor vragen over bijvoorbeeld pensioenen, depositogarantiestelsel, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met Informatiedesk De Nederlandse Bank. De Informatiedesk is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00.

08000201068
info@dnb.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

i

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. Voor vragen over de werking van de website en ontbrekende pensioeninformatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk Pensioenregister.

0207512870
info@mijnpensioenoverzicht.nl

Wie kan mij helpen of advies geven over mijn AOW- en pensioenuitkering?

Op de website van Mijnpensioenoverzicht.nl vind je veel informatie. Voor uitleg en advies kun je vaak terecht bij een ouderenbond.

Voor hulp bij het invullen van formulieren kun je terecht bij vrijwilligers van Brievenhulp.

Heb je vragen waar je niet uitkomt, dan kun je een vertrouwelijk gesprek hebben met een medewerker van het juridisch spreekuur in de bibliotheek Hengelo of bij het juridisch loket Enschede. Zo nodig verwijzen zij door.

KBO Hengelo

i

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel. Secretariaat afdeling Hengelo: C. de Ruiter

Cruys Voorberghstraat 156
7558WP Hengelo

0742771192

Wijzer in geldzaken

i

Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar informatie over geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen.

PCOB Hengelo

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen. De inlooptijden verschillen per vestiging en zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

NIBUD

i

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening.

Arthur van Schendelstraat 550
3511MH Utrecht

0302391350

Brievenhulp

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren. De inloopspreekuren in Bibliotheek Hengelo Stad zijn maandag van 14.00-16.00 uur en dinsdag van 10.00-12.00 uur.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur en elke donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Vanaf welke leeftijd krijg ik pensioen?

De leeftijd waarop je AOW ontvangt, hangt af van wanneer je geboren bent.

Ben je voor 1955 geboren? Dan is de AOW-leeftijd maximaal 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Voor uitgebreide informatie over het pensioen kun je terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank en de website van de Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Ik heb veel in het buitenland gewerkt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Wanneer je buiten Nederland gaat wonen of werken, heeft dat gevolgen voor de uitkering en de AOW. Je bent dan niet verzekerd voor de AOW, maar je kunt je wel vrijwillig bijverzekeren. Wanneer je geen vrijwillige premies hebt bijbetaald, ontvang je een lagere AOW.

Mogelijk kom je in aanmerking voor een uitkering Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (Aio).

Voor uitgebreide informatie over het pensioen, AOW en Aio, kun je terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank en de website van de Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Ik ben vaak van baan veranderd: hoe zit het met mogelijke ‘Vergeten pensioenen’?

Voor mensen die vaak van baan zijn veranderd, is het een hele klus om "vergeten" pensioenen op te sporen. Dat geldt ook voor werknemers die bij een bedrijf hebben gewerkt dat later is overgenomen of een nieuwe naam heeft gekregen.

Kijk eerst op de website Mijnpensioenoverzicht.nl, want daar staat precies hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke uitvoerder.

Wanneer je denkt dat iets vergeten is, kun je contact opnemen met de informatiedesk van De Nederlandse Bank; zij hebben een register van alle pensioenfondsen. De Informatiedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon 0800 - 020 1068 (gratis). 

Informatiedesk DNB

i

Voor vragen over bijvoorbeeld pensioenen, depositogarantiestelsel, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met Informatiedesk De Nederlandse Bank. De Informatiedesk is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00.

08000201068
info@dnb.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

i

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. Voor vragen over de werking van de website en ontbrekende pensioeninformatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk Pensioenregister.

0207512870
info@mijnpensioenoverzicht.nl

Servicedesk Vergeten Pensioenen

i

Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd, dan kunt u contact opnemen op met de servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl. De Servicedesk is bereikbaar tijdens werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Verrijn Stuartlaan 1f
2288EK Rijswijk

0207512870
info@mijnpensioenoverzicht.nl

Ik ga in het buitenland wonen. Krijg ik mijn AOW daar uitbetaald?

Ga je in het buitenland wonen, dan kan de hoogte van de AOW veranderen. Het hangt af van het land, hoeveel AOW er wordt uitbetaald. Meer informatie vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding