Ouderenmishandeling

x

Het zorgen voor een partner of familielid kan veel ingrijpender zijn dan verwacht. Vermoeidheid en overbelasting kunnen leiden tot huiselijk geweld. Veel mensen denken hierbij aan lichamelijk geweld, maar ook verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Voorbeelden zijn:

  • als het een verzorger of partner niet meer interesseert hoe de ander zich voelt;
  • als een verzorger nooit tijd heeft;
  • als een verzorger schreeuwt of scheldt;
  • dat een verzorger je vastbindt of opsluit als hij/zij naar buiten gaat;
  • dat een verzorger allerlei medicijnen geeft die niet door de dokter zijn voorgeschreven.

Meldpunt Veilig Thuis Twente
Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om er over te praten. Buren, familie en vrienden vinden het moeilijk om zich te mengen in iemands privésituatie. Neem contact op met het meldpunt Veilig Thuis Twente en vraag advies. Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming. Je kunt anoniem bellen.

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor advies en hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. VTT is het regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden. VTT is ondergebracht bij de Regio Twente en gehuisvest in het Twentehuis in Enschede.

Nijverheidstraat 30
7511JM Enschede

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding