Omgaan met verlies

x

Een verlies verwerken kan niemand alleen, het overlijden van een dierbare is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven.

Na verloop van tijd kan de aandacht uit de omgeving voor het verdriet afnemen. Toch blijft vaak de behoefte bestaan om te praten over het verlies. Door te praten met mensen die uit eigen ervaring weten wat het is om een dierbare te verliezen, is (h)erkenning mogelijk en kan verlies gedeeld worden. Er zijn

  • gespreksgroepen voor nabestaanden,
  • lotgenotencontact één op één en 
  • cursussen rouwverwerking.

Meer informatie hierover krijgt u bij Wijkracht Hengelo. Ook voor individuele begeleiding kunt u een afspraak maken met een medewerker van Wijkracht Hengelo.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht Hengelo biedt mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning aan mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg.

Johannaweg 26
7555 CR HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

De Luisterlijn

i

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

0880767000
info@deluisterlijn.nl

Training rouwverwerking

i

Bijeenkomsten met aandacht voor gevoelens, gedachten en ervaringen na het verlies van een dierbare. Aandacht voor alles wat er nodig is om verder te kunnen.

Deldenerstraat 20
7551AG Hengelo

0889455722
academie@wijkracht.nl

Willem. Hart voor levensvragen

i

Willem is een Centrum voor Levensvragen. Dit centrum biedt inwoners van Twente en Achterhoek professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie. Mensen binnen een zorginstelling kunnen al langer een beroep doen op een geestelijk verzorger, nu is dit ook (kosteloos) mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten die thuis wonen.

09007770077
info@willemlevensvragen.nl

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Hulpdienst Hengelo heeft een bezoekdienst weduwen & weduwnaars voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder van wie de partner is overleden. 

Een vrijwilliger, zelf weduwe of weduwnaar, komt één à twee keer per maand op bezoek.

Bezoekdienst weduwen & weduwnaars

i

De bezoekdienst ondersteunt weduwen en weduwnaars in hun rouwproces. Een vrijwilliger, zelf weduwe of weduwnaar, komt een à twee keer per maand bij u op bezoek. Samen praat u over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. Naast de bezoekdienst bieden we ook een rouwverwerkingsgroep. Dit is een groep van zes tot acht personen, die allemaal een dierbare hebben verloren. Eens per twee weken komt de groep bij elkaar om ervaringen te delen.

074 245 9131
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Gesprekskringen en bezoekdiensten vanuit de kerkelijke gemeenschap

De Protestantse kerk organiseert gesprekskringen Leven met verlies.

De vijf geloofsgemeenschappen van de Rooms Katholieke kerk hebben speciale groepen voor het bezoeken van nabestaanden.

Gesprekskring ‘Leven met verlies’ Protestantse Gemeente Hengelo

i

Rouwverwerking gespreksgroep waarvoor u zich kunt opgeven als u onlangs of langer geleden te maken hebt gekregen met een verlies. Deze kring is bedoeld om in een sfeer van vertrouwen ervaringen te delen, om onder ogen te zien wat er in het leven veranderd is en om gezamenlijk te zoeken naar wegen om verder te kunnen. Leiding, info en opgave: ds. Arent Weevers

0640291619
a.j.weevers@home.nl

Bezoekdiensten Rooms-katholieke kerk Parochie de Goede Herder

i

In de meeste gemeenschappen bestaan bezoekgroepen, voor bezoek aan zieke en oudere parochianen. De vijf geloofsgemeenschappen kennen speciale groepen verliezen verwerken, voor bezoek aan nabestaanden. Ook kunt u bezoek ontvangen van een pastor. Bel voor de bezoekdiensten het secretariaat: - Geloofsgemeenschap Moeder Teresa: 074 291 3009 - Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw: 074 291 2628 - Geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus: 074 291 7900 - Geloofsgemeenschap St. Lambertus: 074 243 5514 - Geloofsgemeenschap Thabor: 074 277 0771

Onze Lieve Vrouwestraat 6
7557HX HENGELO OV

0742592332
secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding