Hulpmiddelen

x

Loop je slecht en beweeg je moeilijk? Of zie je slecht?
Dan zijn hulpmiddelen belangrijk, bijvoorbeeld een rollator of een bril.
Welk hulpmiddel bij jou past, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Er zijn allerlei hulpmiddelen.
Zoek informatie en probeer hulpmiddelen uit voordat je deze koopt.

Meer informatie krijg je bijvoorbeeld bij thuiszorgwinkels en bij patiëntenverenigingen. 

Carintreggelandwinkel Hengelo

i

in de Carintreggelandwinkels winkels kunt u terecht voor alles wat het leven makkelijker maakt, als het even, of wat langer, tegen zit. Van douchekruk tot kraamartikelen, van daglichtlampen tot sta-op stoel. Voor de uitleen van loophulpmiddelen werkt Carintreggeland samen met Medipoint. Uitleenpunt en Thuiszorgwinkel Hengelo, locatie in ZGT Hengelo is geopend maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00 uur.

Geerdinksweg 137- 15
7555DL Hengelo

0881020100
info@medipoint.nl

TSN Uitleenpunt Hengelo

i

TSN Uitleenpunt Hengelo biedt verpleegartikelen, zorghulpmiddelen en deskundig advies. Tijdelijke hulpmiddelen of verpleegartikelen zijn te leen, te huur of te koop bij TSN Uitleenpunt Hengelo.

Breemarsweg 262
7553HW Hengelo

08002887766
verkoop@vegro.nl

Zorgwinkel Maartje Hengelo

i

De thuiszorgwinkel Hengelo in Gezondheidscentrum Zernikeborgh is ruim gesorteerd op het gebied van hulpmiddelen en gemaksvoorwerpen. Hulpmiddelen worden uitgeleend, verhuurd of te koop aangeboden.

Breemarsweg 262
7553HW Hengelo

0742069990

Waar vraag ik een rolstoel of een scootmobiel aan?

Er zijn rolstoelen en scootmobielen in verschillende soorten en maten. Bij het Zorgloket kun je een aanvraag doen.

Voor sportieve activiteiten is ook een sportrolstoel mogelijk; deze is speciaal gemaakt en heeft bijvoorbeeld twee grote wielen die iets scheef staan. Daardoor worden de handen niet ingeklemd als je langs een andere sportende rolstoeler rijdt. Voor het aanvragen en de precieze voorwaarden kun je terecht bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo.

Wanneer je het moeilijk vindt om dit formulier in te vullen, kun je hulp vragen aan familie, vrienden of een vrijwilliger van de brievenhulp.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Brievenhulp Bibliotheek Hengelo

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Kan ik rijlessen krijgen voor het besturen van een scootmobiel?

Vind je het moeilijk om een scootmobiel te besturen? Of wil je leren om veilig met de scootmobiel deel te nemen aan het verkeer? Vraag dan een aantal rijlessen aan. Meer informatie bij het zorgloket van de gemeente Hengelo of bij het wijkteam.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Neptunusstraat 51
7557XX Hengelo

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

hengelozuid@wijkracht.nl

Ik zie steeds slechter: welke hulpmiddelen zijn er?

Bartiméus heeft informatie en hulpmiddelen voor mensen die slecht zien. Probeer verschillende hulpmiddelen uit en vraag informatie over mogelijke aanpassingen. Voor het krijgen van ondersteuning is een verwijzing van de oogarts nodig. Op afspraak kun je de Bartiméus locatie in Hengelo bezoeken.

Er zijn gesproken boeken speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. Lezen kan altijd! Iedereen die lid is van de bibliotheek Hengelo kan gratis gebruik maken van deze service. Meer informatie bij de bilbiotheek Hengelo.

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen. Deze bibliotheekservice is gratis voor kinderen tot 18 jaar; er geldt een jaarlijkse bijdrage voor volwassenen.

Bartiméus Hengelo

i

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. Bartiméus ondersteunt op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Het inloopspreekuur bij Bartiméus Hengelo vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats van 13.00 uur - 15.00 uur. De Bartiméus Infolijn via nummer 088 - 88 99 888 is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Lodewijkstraat 30
7553LB HENGELO OV

0888899888
info@bartimeus.nl

Passend Lezen

i

De Stichting Aangepast Lezen is de landelijke organisatie en dienstverlening van het openbaar bibliotheekstelsel voor mensen met een visuele beperking of een andere leesbeperking. De dienstverlening is bestemd en toegankelijk voor alle mensen met een leesbeperking, die geen gebruik kunnen of willen maken van de plaatselijke openbare bibliotheekvoorziening.

Zuid-Hollandlaan 7
2596AL 's-Gravenhage

0703381500
klanten@passendlezen.nl

Moeite met lezen en lid van de bibliotheek?

i

Voor slechtzienden heeft de Bibliotheek in haar eigen collectie: luisterboeken, gesproken boeken, daisy-roms en een luisterboekenapp. Voor leden met een leesbeperking zijn bovendien 45.000 gesproken boeken online beschikbaar, die via streaming beluisterd kunnen worden. De 45.000 gesproken boeken zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. De dienst Passend lezen is gratis voor leden van Bibliotheek Hengelo.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Wie kan mij helpen met vragen over slecht(er) horen?

De stichting Hoormij is voor iedereen met een gehoor probleem.
De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, de NVVS, is onderdeel van de stichting Hoormij. Deze vereniging behartigt de belangen van mensen met allerlei hoorproblemen en zij organiseert in wijkcentra en ontmoetingsruimten regelmatig informatiebijeenkomsten over hoorproblemen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hoormij.
Ook kun je met vragen terecht bij het audiologisch centrum in Hengelo of bij een audicien.

Pento Audiologisch Centrum Twente

i

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento doet onderzoek, adviseert en begeleidt deze mensen en de mensen in hun omgeving. Pento biedt audiologische zorg en vroegbehandeling.

Bornsestraat 5
7556BA HENGELO OV

0742917301
actwente@pento.nl

Hoormij

i

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.

Randhoeve 221
3995GA Houten

0302617616
info@stichtinghoormij.nl

Slechthorend Drenthe Overijssel en Gelderland

i

Besloten Facebook pagina is voor iedereen die slechthorend is of gehoorproblemen heeft.

shtwente@gmail.com

Waar kan ik een mobiele ringleiding lenen?

Wanneer je een activiteit organiseert voor mensen die slechter horen, kun je in veel gebouwen gebruikmaken van een ringleidingsysteem of gebruikmaken van een mobiele ringleiding voor slechthorenden. Mensen met een gehoorapparaat verstaan jou beter wanneer je deze ringleiding gebruikt. Meer informatie over het lenen van de mobiele ringleiding krijg je bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Kan ik gebruikmaken van een zorgcontainer?

Kun jij restafval niet zelf wegbrengen?, Bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent of op een andere manier beperkt? En is er ook niemand in jouw omgeving die dat voor jou kan doen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een zogenoemde zorgcontainer:

  • De zorgcontainer is bedoeld voor huishoudens in laagbouwwoningen die niet in staat zijn om het restafval weg te brengen naar de ondergrondse verzamelcontainers.
  • De zorgcontainer is een grijze container die je op afroep kunt laten legen door Twente Milieu.
  • Je betaalt een vast bedrag per lediging van de container.
  • Een onderzoek door een onafhankelijk arts kan een onderdeel zijn van de aanvraagprocedure.

Voor het aanvragen van een zorgcontainer gebruik je het aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur jouw aanvraag naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 AA Hengelo.

Zorgcontainer

i

De zorgcontainer is bedoeld voor huishoudens in laagbouwwoningen die niet in staat zijn om het restafval weg te brengen naar de ondergrondse verzamelcontainers.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Heb je medisch afval zoals bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maak je waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container of moet je vaker de grijze container laten legen. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.
 
Meer informatie
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via een aanvraagformulier tussen 1 mei en 1 november. Daarop geef je aan dat je aantoonbaar meer afval hebt door een langdurige ziekte of handicap. 
 

Medisch afval

i

Hebt u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding