Hulpmiddelen

x
Loop je slecht en beweeg je moeilijk? Of zie je slecht? Dan zijn hulpmiddelen belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld
 • hulpmiddelen bij het eten en drinken
 • een lichtgewicht rollator
 • een telefoon met grote toetsen
 • een tillift
 • een looprek
 • douchezittingen
 • enzovoorts.
Welk hulpmiddel bij jou past, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Informeer bij jouw zorgverlener naar de mogelijkheden. Je hoeft geen lid te zijn van een zorgorganisatie om er gebruik van te maken. Probeer hulpmiddelen uit voordat je deze koopt.
 
Kosten
Sommige hulpmiddelen worden volledig vergoed en sommige niet. Vraag na welke kosten je vergoed krijgt en welke bijdrage je moet betalen.
 
Rolstoel / scootmobiel
Voor langdurig gebruik van een rolstoel of scootmobiel kun je zonodig een aanvraag indienen bij het Zorgloket Hengelo.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Meer informatie krijg je bijvoorbeeld bij thuiszorgwinkels. Een lidmaatschap bij een zorgorganisatie is niet nodig.  

Carintreggelandwinkel Hengelo

i

in de Carintreggelandwinkels winkels kunt u terecht voor alles wat het leven makkelijker maakt, als het even, of wat langer, tegen zit. Van douchekruk tot kraamartikelen, van daglichtlampen tot sta-op stoel. Voor de uitleen van loophulpmiddelen werkt Carintreggeland samen met Medipoint. Uitleenpunt en Thuiszorgwinkel Hengelo, locatie in ZGT Hengelo is geopend maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00 uur.

Geerdinksweg 137- 15
7555DL Hengelo

0881020100
info@medipoint.nl

Zorgwinkel Maartje Hengelo

i

De thuiszorgwinkel Hengelo in Medisch Centrum De Brug is ruim gesorteerd op het gebied van hulpmiddelen en gemaksvoorwerpen. Hulpmiddelen worden uitgeleend, verhuurd of te koop aangeboden.

Geerdinksweg 149
7555 DL Hengelo

0742069990
info@maartje.nl

Waar vraag ik een rolstoel of een scootmobiel aan?

Bij het Zorgloket kun je een aanvraag doen.

Voor langdurig gebruik van een rolstoel of een scootmobiel kunt u zo nodig een aanvraag indienen bij het Zorgloket. Er zijn rolstoelen en scootmobielen in verschillende soorten en maten. 

Voor sportieve activiteiten is ook een sportrolstoel mogelijk; deze is speciaal gemaakt en heeft bijvoorbeeld twee grote wielen die iets scheef staan. Daardoor worden de handen niet ingeklemd als je langs een andere sportende rolstoeler rijdt. Voor het aanvragen en de precieze voorwaarden kun je terecht bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo.

Wanneer je het moeilijk vindt om dit formulier in te vullen, kun je hulp vragen aan familie, vrienden of een vrijwilliger van de brievenhulp.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Brievenhulp

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren. De inloopspreekuren in Bibliotheek Hengelo Stad zijn maandag van 14.00-16.00 uur en dinsdag van 10.00-12.00 uur.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Kan ik rijlessen krijgen voor het besturen van een scootmobiel?

Vind je het moeilijk om een scootmobiel te besturen? Of wil je leren om veilig met de scootmobiel deel te nemen aan het verkeer?

Vraag dan een aantal rijlessen aan.

Meer informatie bij het zorgloket van de gemeente Hengelo.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ik zie steeds slechter: welke hulpmiddelen zijn er?

Bartiméus heeft informatie en hulpmiddelen voor mensen die slecht zien. Probeer verschillende hulpmiddelen uit en vraag informatie over mogelijke aanpassingen. Voor het krijgen van ondersteuning is een verwijzing van de oogarts nodig. Op afspraak kun je de Bartiméus locatie in Hengelo bezoeken.

Er zijn gesproken boeken speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. Lezen kan altijd! Iedereen die lid is van de bibliotheek Hengelo kan gratis gebruik maken van deze service. Meer informatie bij de bilbiotheek Hengelo.

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen. Deze bibliotheekservice is gratis voor kinderen tot 18 jaar; er geldt een jaarlijkse bijdrage voor volwassenen.

Bartiméus Hengelo

i

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. Bartiméus ondersteunt op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Het inloopspreekuur bij Bartiméus Hengelo vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats van 13.00 uur - 15.00 uur. De Bartiméus Infolijn via nummer 088 - 88 99 888 is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Lodewijkstraat 30
7553LB HENGELO OV

0888899888
info@bartimeus.nl

Passend Lezen

i

De Stichting Aangepast Lezen is de landelijke organisatie en dienstverlening van het openbaar bibliotheekstelsel voor mensen met een visuele beperking of een andere leesbeperking. De dienstverlening is bestemd en toegankelijk voor alle mensen met een leesbeperking, die geen gebruik kunnen of willen maken van de plaatselijke openbare bibliotheekvoorziening.

Zuid-Hollandlaan 7
2596AL 's-Gravenhage

0703381500
klanten@passendlezen.nl

Moeite met lezen en lid van de bibliotheek?

i

Voor slechtzienden heeft de Bibliotheek in haar eigen collectie: luisterboeken, gesproken boeken, daisy-roms en een luisterboekenapp. Voor leden met een leesbeperking zijn bovendien 45.000 gesproken boeken online beschikbaar, die via streaming beluisterd kunnen worden. De 45.000 gesproken boeken zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. De dienst Passend lezen is gratis voor leden van Bibliotheek Hengelo.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Wie kan mij helpen met vragen over slecht(er) horen?

Met vragen kun je terecht bij

 • Hoormij
 • audiologisch centrum Twente
 • Slechthorend Twente

Hoormij
De stichting Hoormij is voor iedereen met een gehoor probleem.
De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, de NVVS, is onderdeel van de stichting Hoormij. Deze vereniging behartigt de belangen van mensen met allerlei hoorproblemen en zij organiseert in wijkcentra en ontmoetingsruimten regelmatig informatiebijeenkomsten over hoorproblemen.

Pento Audiologisch Centrum Twente

i

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento doet onderzoek, adviseert en begeleidt deze mensen en de mensen in hun omgeving. Pento biedt audiologische zorg en vroegbehandeling.

Bornsestraat 5
7556BA HENGELO OV

0742917301
actwente@pento.nl

Hoormij

i

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.

Randhoeve 221
3995GA Houten

0302617616
info@stichtinghoormij.nl

Slechthorend Twente

i

Besloten Facebook pagina is voor iedereen die slechthorend is of gehoorproblemen heeft.

shtwente@gmail.com

Waar kan ik een mobiele ringleiding lenen?

Wanneer je een activiteit organiseert voor mensen die slechter horen, kun je in veel gebouwen gebruikmaken van een ringleidingsysteem of gebruikmaken van een mobiele ringleiding voor slechthorenden. Mensen met een gehoorapparaat verstaan jou beter wanneer je deze ringleiding gebruikt. Meer informatie over het lenen van de mobiele ringleiding krijg je bij het Zorgloket van de gemeente Hengelo.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Kan ik gebruikmaken van een zorgcontainer?

Kun jij restafval niet zelf wegbrengen?, Bijvoorbeeld omdat je slecht ter been bent of op een andere manier beperkt? En is er ook niemand in jouw omgeving die dat voor jou kan doen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een zogenoemde zorgcontainer:

 • De zorgcontainer is bedoeld voor huishoudens in laagbouwwoningen die niet in staat zijn om het restafval weg te brengen naar de ondergrondse verzamelcontainers.
 • De zorgcontainer is een grijze container die je op afroep kunt laten legen door Twente Milieu.
 • Je betaalt een vast bedrag per lediging van de container.
 • Een onderzoek door een onafhankelijk arts kan een onderdeel zijn van de aanvraagprocedure.

Voor het aanvragen van een zorgcontainer gebruik je het aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur jouw aanvraag naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 AA Hengelo.

Zorgcontainer

i

De zorgcontainer is bedoeld voor huishoudens in laagbouwwoningen die niet in staat zijn om het restafval weg te brengen naar de ondergrondse verzamelcontainers.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Heb je medisch afval zoals bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maak je waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container of moet je vaker de grijze container laten legen. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.
 
Meer informatie
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via een aanvraagformulier tussen 1 mei en 1 november. Daarop geef je aan dat je aantoonbaar meer afval hebt door een langdurige ziekte of handicap. 
 

Medisch afval

i

Hebt u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Op een veilige manier zorgverleners aan huis binnenlaten.

Wanneer je zorg aan huis krijgt en zelf de voordeur niet open kunt doen, zijn er verschillende veilige oplossingen mogelijk zoals
• Een sleutelkluisje
• Een digitaal slot op de deur.
 
Vraag advies bij bedrijven, die erkend zijn met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Lees meer in de folder van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, het CCV.

Flyer over veilig zorg aan huis

i

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. De flyer geeft informatie over hoe je veilig zorgverleners binnenlaat in huis.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding