Geweld thuis

x
Er zijn allerlei vormen van geweld thuis: ouders kunnen door hun inwonende kinderen mishandeld worden of kinderen door hun ouders. Het kan gaan om fysieke bedreiging, maar ook over psychische druk. Het toegeven van geweld is vaak niet makkelijk. Aarzel toch niet om hulp in te schakelen. Geweld stopt meestal niet vanzelf.
  • Heb je acute hulp nodig? Bel 112.
  • Bij niet acute hulp bel je de telefonische hulplijn van Veilig Thuis Twente. Je belt gratis en komt uit bij het Steunpunt bij jou in de buurt.
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf of een calamiteit. Deze hulp is praktisch, emotioneel en juridisch.

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor advies en hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. VTT is het regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden. VTT is ondergebracht bij de Regio Twente en gehuisvest in het Twentehuis in Enschede.

Nijverheidstraat 30
7511JM Enschede

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Politie Hengelo

i

Politiebureau Hengelo

Willemstraat 74
7551DN HENGELO OV

09008844

Slachtofferhulp Enschede

i

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Slachtofferhulp biedt emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp bij het krijgen van schadevergoeding.

Molenstraat 50
7514DK Enschede

09000101

Wijkracht heeft verschillende trainingen voor kinderen in stressvolle situaties. Bijvoorbeeld Piep zei de muis voor kinderen van 4 t/m 7 jaar of Billy Boem voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor data zie de website van Wijkracht Academie. 

Mediant Jeugd biedt verschillende programma's rond huiselijk geweld:

  • Preventie op maat voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Zij kunnen hun ervaringen delen met een onafhankelijk persoon en er wordt een begin gemaakt met de verwerking van de nare gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. 
  • Huiselijk geweld voor ouder en kind in de leeftijd van 2 tot 7 jaar.

Wijkracht trainingsaanbod Jeugd & gezin

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Als jongere kun je in situaties terechtkomen waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die wel de nodige zorgen of vragen met zich meebrengen. Denk aan een scheiding van je ouders of een langdurig ziek familielid. De medewerkers van Wijkracht bieden ondersteuning bij deze en andere situaties. Goed met je medemens omgaan; dat willen we allemaal. Dit lukt niet altijd iedereen even makkelijk. Wijkracht biedt daarom sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende (leeftijds)groepen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Mediant Jeugd

i

Mediant Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische klachten of psychiatrische stoornissen en hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie, online hulpverlening, behandeling en spoedzorg.

Roessinghsbleekweg 39
7522AH Enschede

0534828500
jeugd@mediant.nl

Kan ik anoniem met iemand bellen over geweld thuis?

Dag en nacht vind je een luisterend oor bij de Kindertelefoon of de Luisterlijn: je kunt bellen, mailen of chatten om je hart te luchten.

De vrijwilligers van deze telefonische hulplijnen wanneer je dat wilt, advies over mogelijke oplossingen.

De Luisterlijn

i

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

0880767000
info@deluisterlijn.nl

De Kindertelefoon Almelo

i

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis. De Kindertelefoon is anoniem.

Wierdensestraat 22
7607GJ ALMELO

08000432
almelo@kindertelefoon.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding