Gemeentelijke belastingen

x

Elk jaar krijg je een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente regelt de gemeentelijke belastingen voor Hengelo en andere gemeenten in Twente.

Wanneer je een laag inkomen hebt en weinig spaargeld, kan het zijn dat je geen gemeentelijke belasting hoeft te betalen. Voor de volgende gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk:

  • rioolheffing (tot 500 m³)
  • afvalstoffenheffing (voor het vaste tarief)
  • onroerendzaakbelasting
  • onderhoud begraafplaatsen

Voor de hondenbelasting kun je geen kwijtschelding krijgen.

Ook is er geen kwijtschelding voor huisvuil dat aan de weg wordt gezet of dat in containers wordt gegooid.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Demmersweg 140
7556BN Hengelo

0886464800

Kan ik kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen?

Kwijtschelding is mogelijk wanneer het inkomen rond bijstandsniveau ligt.

Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privégedeelte van de aanslag kwijtschelding aanvragen.

De gemeente bepaalt of je kwijtschelding krijgt. Daarvoor zijn normen opgesteld en de gemeente beoordeelt of je aan die normen voldoet. Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met uitgaven voor huur- en ziektekostenpremies.

Wordt het kwijtscheldingsverzoek afgewezen?
Wil je bezwaar maken? Vraag gratis hulp bij

  • het juridische spreekuur in de bibliotheek Hengelo Stad.
  • bij het Juridisch Loket Enschede.

Let er hierbij op dat de bezwaartermijn zes weken is.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Demmersweg 140
7556BN Hengelo

0886464800

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen. De inlooptijden verschillen per vestiging en zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

i

Mensen met een laag inkomen hoeven sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen. Aanvragen op de website van het gemeentelijk belasting kantoor.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur en elke donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Welk formulier moet ik gebruiken voor kwijtschelding?

Kwijtschelding vraag je aan via de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Je kunt het formulier ook afhalen aan de balie bij het Publieksplein. Let op: er zijn verschillende formulieren! Het formulier dat je nodig hebt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Demmersweg 140
7556BN Hengelo

0886464800

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Je moet binnen twee maanden aanvragen en dat is gerekend vanaf de datum op het aanslagbiljet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

i

Mensen met een laag inkomen hoeven sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen. Aanvragen op de website van het gemeentelijk belasting kantoor.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Wie kan mij helpen bij het invullen van formulieren?

Heb je moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Vraag hulp aan familie of vrienden. Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond? Vraag of zij deze hulp bieden.

Vrijwilligers van Brievenhulp bieden gratis advies. Je hoeft geen afspraak te maken om bij hen lang te gaan. Zij zijn iedere week aanwezig in de bibliotheek Hengelo Stad.

Brievenhulp

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren. De inloopspreekuren in Bibliotheek Hengelo Stad zijn maandag van 14.00-16.00 uur en dinsdag van 10.00-12.00 uur.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Kan ik kwijtschelding aanvragen van waterschapslasten?

Kwijtschelding voor waterschapsbelasting vraag je aan bij het GBLT, het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. 

Het zuiveren van afvalwater en het beheren van oppervlaktewater kost geld en iedereen betaalt daaraan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. Je kunt jaarlijks (gedeeltelijke) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten:

  1. de verontreinigingsheffing
  2. de ingezetenenomslag

Als je kwijtschelding krijgt bij de gemeentebelastingen betekent die niet automatisch dat je ook minder belasting hoeft te betalen aan het waterschap, omdat deze andere normen hanteert. Je kunt met één formulier kwijtschelding voor belastingen van waterschap en gemeente aanvragen. Wacht daarom met het aanvragen van kwijtschelding tot je de gemeentelijke aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ook hebt ontvangen.

Door het invullen van vragen op de website van de Gemeente- en Waterschapsbelastingen onder de kop Mijn Loket, kun je controleren of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Je moet hiervoor inloggen met behulp van DigiD.

Wordt het kwijtscheldingsverzoek afgewezen en wil je hiertegen bezwaar maken?
Voor gratis hulp kun je terecht bij

  • het juridisch spreekuur in de bibliotheek Hengelo
  • het Juridisch Loket Enschede.

Let er hierbij op dat de bezwaartermijn zes weken is.

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen. De inlooptijden verschillen per vestiging en zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

i

GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Voor een bezoek aan ons kantoor verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.

Lübeckplein 2
8017JZ Zwolle

0880645555

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur en elke donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding