Extra inkomsten

x

Er zijn in Nederland verschillende toeslagen en bijdragen mogelijk. Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen.

Bereken uw recht
De gemeente Hengelo werkt met het programma Bereken uw recht van het Nibud. Door Bereken uw recht in te vullen zie je voor welke gemeentelijke vergoedingen en bijdragen je in aanmerking komt. Vul de gegevens in op de website en de rekenmethode geeft aan of je geld kunt krijgen. Dit hangt af van jouw situatie, zoals het inkomen en dat van een eventuele partner.

Meer weten?
De website Geldplan Hengelo van de gemeente Hengelo en Nibud geeft meer informatie over verschillende mogelijkheden om geldzaken te plannen. Meer informatie over Toeslagen vind je op de website van de belastingdienst.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht

i

Bereken met dit programma of u recht heeft op geld van de gemeente.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een toeslag?

Vraag hulp aan familie of vrienden. 

Wanneer zij niet kunnen helpen, kun je terecht bij

 • het belastingkantoor
 • bij vrijwilligers van Brievenhulp of
 • bij medewerkers van BudgetAlert.

Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond, dan kunnen zij hierbij helpen.

Vragen over belastingaangifte en toeslagen?
Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo.

KBO Hengelo

i

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel. Secretariaat afdeling Hengelo: C. de Ruiter

Cruys Voorberghstraat 156
7558WP Hengelo

0742771192

Schuldhulpverlening - BudgetAlert

i

Hebt u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514AE ENSCHEDE

08000543

PCOB Hengelo

Brievenhulp

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren. De inloopspreekuren in Bibliotheek Hengelo Stad zijn maandag van 14.00-16.00 uur en dinsdag van 10.00-12.00 uur.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Ik heb een laag inkomen en veel zorgkosten. Welke ziektekostenverzekering past bij mij?

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd. De gemeente Hengelo biedt deze aan samen met Menzis.

GarantVerzorgd is een uitgebreide verzekering en geeft zekerheid over extra zorg zoals 

 • een ruime vergoeding voor fysiotherapie,
 • brillen en contactlenzen,
 • tandartskosten en
 • de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Er is een aanvullend pakket mogelijk waarbij het verplichte eigen risico helemaal vergoed wordt. Bij deze aanvullende verzekering vergoedt de gemeente Hengelo de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tot een bepaald bedrag.

Meer informatie krijg je bij de klantmanager van Sociale zaken, het publieksplein van de gemeente en bij Menzis zorgverzekeraar. Iedereen kan zich ook rechtstreeks aanmelden bij Menzis, dus ook wanneer je geen klantmanager van Sociale zaken hebt.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Menzis

i

Menzis is een zorgverzekeraar. We bieden zorgverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

0882224040

Collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd

i

Gemeente Hengelo biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Welke vergoedingen zijn mogelijk?

Er zijn verschillende inkomensondersteunende regelingen mogelijk. Dit zijn:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Dit is kwijtschelding voor bijvoorbeeld rioolrecht of afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over gemeentebelastingen.
 • Huurtoeslag 
  De Huurtoeslag is geld van de overheid om de huur te helpen betalen en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.
 • Zorgtoeslag
  Iedereen in Nederland heeft verplicht een basiszorgverzekering. De Zorgtoeslag is bedoeld om deze basiszorgverzekering te helpen betalen. Deze toeslag is voor mensen met een laag inkomen.
 • Kinderopvangtoeslag
  Dit geld is bedoeld om de kosten van kinderopvang te kunnen betalen.
 • Jeugdsportfonds
  Dit is bedoeld om de contributie en/of de sportattributen te betalen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. 
 • Kindgebonden budget
  Een bedrag naast de kinderbijslag en bedoeld voor gezinnen met kinderen om te helpen bij de kosten van verzorging van een kind of kinderen. Bijvoorbeeld om de bijdrage voor schoolkosten te kunnen betalen.
 • Heffingskortingen
  De Belastingdienst kent verschillende kortingen met ieder hun eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting.
 • Sport en cultuurfonds
  Bijdragen voor verschillende sportieve en culturele activiteiten zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over Sport en cultuur.
 • Kindpakket
  Het kindpakket is een pakket voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht

i

Bereken met dit programma of u recht heeft op geld van de gemeente.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Heb je medisch afval zoals bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maak je waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container of moet je vaker de grijze container laten legen. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.
 
Meer informatie
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via een aanvraagformulier tussen 1 mei en 1 november. Daarop geef je aan dat je aantoonbaar meer afval hebt door een langdurige ziekte of handicap. 
 

Medisch afval

i

Hebt u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ik moet mijn toeslagen terugbetalen: wat kan ik doen?

Wanneer je toeslagen moet terugbetalen, is het belangrijk om eerst te controleren of het besluit van de Belastingdienst terecht is.Hiervoor moet je inloggen met je DigiD op de website van de toeslagen.

 • Klopt de informatie van de belastingdienst niet? Maak dan bezwaar tegen het besluit.
 • Klopt de informatie van de belastingdienst wel, maar lukt het niet om het bedrag volgens de voorwaarden van de Belastingdienst terug te betalen? Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling aan. 

Lukt het jou niet om in te loggen bij de belastingdienst? Vraag dan hulp aan familie of vrienden of bij de Brievenhulp. 

Wil je bezwaar maken? Voor gratis hulp kun je terecht bij het Juridische spreekuur in de bibliotheek Hengelo of bij het Juridisch Loket in Enschede.
Let erop dat de bezwaartermijn 6 weken is.

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen. De inlooptijden verschillen per vestiging en zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Brievenhulp

i

Gratis hulp bij het lezen en begrijpen van brieven. Ook hulp bij het beantwoorden van brieven of het invullen van formulieren. De inloopspreekuren in Bibliotheek Hengelo Stad zijn maandag van 14.00-16.00 uur en dinsdag van 10.00-12.00 uur.

074 245 91 31
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Juridisch spreekuur Bibliotheek Hengelo

i

Hulp bij vragen over werk en inkomen, beslissingen van de overheid en andere juridische zaken. Elke dinsdag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur bij de bibliotheek, ontwikkelplein, 2e verdieping.

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo

06 1312 3753

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding