Extra inkomsten

x

Er zijn in Nederland verschillende toeslagen en bijdragen mogelijk. Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen.

Bereken uw recht
De gemeente Hengelo werkt met het programma Bereken uw recht van het Nibud. Door Bereken uw recht in te vullen zie je voor welke gemeentelijke vergoedingen en bijdragen je in aanmerking komt. Vul de gegevens in op de website en de rekenmethode geeft aan of je geld kunt krijgen. Dit hangt af van jouw situatie, zoals het inkomen en dat van een eventuele partner.

Meer weten?
De website Geldplan Hengelo van de gemeente Hengelo en Nibud geeft meer informatie over verschillende mogelijkheden om geldzaken te plannen. Meer informatie over Toeslagen vind je op de website van de belastingdienst.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht - Gemeente Hengelo

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een toeslag?

Wanneer je moeite hebt om toeslagen aan te vragen, vraag dan hulp aan vrienden of familie.  Wanneer zij jou niet kunnen helpen, kun je terecht bij het belastingkantoor, bij de vrijwilligers van Brievenhulp of bij medewerkers van BudgetAlert. Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond, dan kunnen zij hierbij helpen.

Vragen over belastingaangifte en toeslagen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo.

KBO Hengelo

i

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel. Secretariaat afdeling Hengelo: C. de Ruiter

Cruys Voorberghstraat 156
7558WP Hengelo

0742771192

BudgetAlert

i

Hebt u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514AE ENSCHEDE

08000543

PCOB Hengelo

i

Ouderenbond. Secretaris Dhr. H. Silvis

0742775963
hengelo@pcob50plus.nl

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

Brievenhulp in Kulturhus Hasselo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hengelo Hasseler Es. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Henry Woodstraat 62
7558CP Hengelo

Belastingspreekuur in Bibliotheek Hengelo

i

Vragen over belastingaangifte en toeslagen aanvragen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo. Iedere maandag van 12.00 tot 14.00 uur. We vullen geen aangiftes in. Het is een spreekuur voor vragen: we helpen mensen verder hun eigen aangifte te doen. Indien nodig verwijzen we mensen door naar instanties in Hengelo die wel helpen bij het invullen. Het is een open inloop: geen afspraak nodig, Doelgroep: iedereen. Meenemen Digid is handig en SeniorWeb is stand-by voor ondersteunen bij aanmaken van een Digid.

Beursstraat 34
7551HV HENGELO OV

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Ik heb een laag inkomen en veel zorgkosten. Welke ziektekostenverzekering past bij mij?

De gemeente Hengelo biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan voor mensen met een laag inkomen. GarantVerzorgd is een uitgebreide verzekering en geeft zekerheid over extra zorg: zoals bijvoorbeeld

 • een ruime vergoeding voor fysiotherapie,
 • brillen en contactlenzen,
 • tandartskosten en
 • de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Er is een aanvullend pakket mogelijk waarbij het verplichte eigen risico helemaal vergoed wordt. Bij deze aanvullende verzekering vergoedt de gemeente Hengelo de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tot een bepaald bedrag.

Meer informatie krijg je bij de klantmanager van Sociale zaken, het publieksplein van de gemeente en bij Menzis zorgverzekeraar. Iedereen kan zich ook rechtstreeks aanmelden bij Menzis, dus ook wanneer je geen klantmanager van Sociale zaken hebt.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Menzis

i

Menzis is een zorgverzekeraar. We bieden zorgverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

0882224040

Collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd

i

Gemeente Hengelo biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Welke vergoedingen zijn mogelijk?

Er zijn verschillende inkomensondersteunende regelingen mogelijk. Dit zijn:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Dit is kwijtschelding voor bijvoorbeeld rioolrecht of afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over gemeentebelastingen.
 • Huurtoeslag 
  De Huurtoeslag is geld van de overheid om de huur te helpen betalen en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.
 • Zorgtoeslag
  Iedereen in Nederland heeft verplicht een basiszorgverzekering. De Zorgtoeslag is bedoeld om deze basiszorgverzekering te helpen betalen. Deze toeslag is voor mensen met een laag inkomen.
 • Kinderopvangtoeslag
  Dit geld is bedoeld om de kosten van kinderopvang te kunnen betalen.
 • Jeugdsportfonds
  Dit is bedoeld om de contributie en/of de sportattributen te betalen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. 
 • Kindgebonden budget
  Een bedrag naast de kinderbijslag en bedoeld voor gezinnen met kinderen om te helpen bij de kosten van verzorging van een kind of kinderen. Bijvoorbeeld om de bijdrage voor schoolkosten te kunnen betalen.
 • Heffingskortingen
  De Belastingdienst kent verschillende kortingen met ieder hun eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting.
 • Sport en cultuurfonds
  Bijdragen voor verschillende sportieve en culturele activiteiten zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over Sport en cultuur.
 • Kindpakket
  Het kindpakket is een pakket voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht - Gemeente Hengelo

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Tegemoetkoming kosten medisch afval

Heb je medisch afval zoals bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maak je waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container of moet je vaker de grijze container laten legen. In dat geval kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.
 
Meer informatie
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen via een aanvraagformulier tussen 1 mei en 1 oktober 2018. Daarop geef je aan dat je aantoonbaar meer afval hebt door een langdurige ziekte of handicap. 
 

Medisch afval

i

Hebt u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ik moet mijn toeslagen terugbetalen: wat kan ik doen?

Wanneer je toeslagen moet terugbetalen, is het belangrijk om eerst te controleren of het besluit van de Belastingdienst terecht is.Hiervoor moet je inloggen met je DigiD op de website van de toeslagen.

 • Klopt de informatie van de belastingdienst niet? Maak dan bezwaar tegen het besluit.
 • Klopt de informatie van de belastingdienst wel, maar lukt het niet om het bedrag volgens de voorwaarden van de Belastingdienst terug te betalen? Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling aan. 

Lukt het jou niet om in te loggen bij de belastingdienst? Vraag dan hulp aan familie of vrienden of bij de Brievenhulp.

Wil je bezwaar maken tegen het besluit van de Belastingdienst? De Sociaal Raadslieden van Wijkracht kunnen hierbij onderseunen. Let erop dat de bezwaartermijn zes weken is. 

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied bijvoorbeeld over werk en inkomen, uitkeringen, beslissingen van overheidsinstanties, huurtoeslag of familie- en consumentenzaken. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos. Het team Sociaal Raadslieden werkt met vaste spreekuren, waar u alleen op afspraak gebruik van kunt maken. De spreekuren zijn (op afspraak) op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met donderdag tussen 13.30 – 15.00 uur.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

Brievenhulp in Kulturhus Hasselo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hengelo Hasseler Es. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Henry Woodstraat 62
7558CP Hengelo

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding