Speciaal onderwijs

x

Het is niet gemakkelijk wanneer je zorgt voor een kind met een beperking. Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden voor opvang. Naast speciale voorzieningen kun je steeds vaker kiezen voor opvang en onderwijs in het reguliere circuit. Voor meer informatie kun je onder meer terecht bij:

  • de website van Passend Onderwijs Plein Midden Twente en
  • Ouders & Onderwijs Twente.

Ouders & Onderwijs is een informatiepunt voor alle ouders met kinderen op de basisschool of het voortgezet onderwijs. Zij heeft een overzicht gemaakt van ondersteuningsroutes voor als het met je kind niet goed gaat op school. Verzamel informatie en overleg met betrokken hulpverleners welke mogelijkheden er zijn en wat het beste aansluit bij jouw kind.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ouders & Onderwijs

i

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs richt zich op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken: via het adviespunt, de nieuwsbrief en via de kennisbank en social media. Daarnaast vertegenwoordigen zij ouders. Voor vragen over het onderwijs kun je iedere dag van 9.30 – 12.30 en van 13.00 – 16.00 uur terecht.

088-6050101
vraag@oudersenonderwijs.nl

Plein Midden Twente

i

Samenwerkingsverband 23.02 geeft uitvoering aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Subregio Plein Midden Twente (PMT) bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Binnen Plein Midden Twente werken de deelnemende besturen en de bijbehorende basisscholen, de scholen voor speciaal (basis-) onderwijs en de gemeenten samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Wezelstraat 75
7559AR Hengelo

info@pleinmiddentwente.nl

SWV 23-02 Primair Onderwijs

i

Samenwerkingsverband 2302 PO zorgt ervoor dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. SWV 2302 PO is een samenwerkingsverband van het onderwijs in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Daarbij zijn ongeveer 34.000 leerlingen betrokken op 180 basisscholen, 6 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. SWV 2302 PO is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning aan ongeveer 34.000 leerlingen.

0850471102
info@swv2302.nl

In Hengelo zijn een aantal speciale scholen.

De Kapstok

i

De Kapstok verzorgt de leerroute Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar voor jongeren met psychiatrische- of gedragsproblemen. De Kapstok biedt erkende beroepsopleidingen, eigen ontwikkelde opleidingstrajecten en de mogelijkheid om arbeidservaring op te doen. De Kapstok AGL Krabbenbosweg verzorgt onderwijs voor de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, de onderbouw en middenbouw. Aan het eind van de middenbouw stromen onze leerlingen uit naar de bovenbouw (de leerwerktrajecten).

Krabbenbosweg 91
7555ED HENGELO OV

0742503890
dekapstok@attendiz.nl

De Bouwsteen

i

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis. De Bouwsteen heeft een SO afdeling (leeftijd 4 - 12 jaar) en een VSO afdeling (12 – 20 jaar). De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van de leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

Anna Reynvaanweg 50
7555SG Hengelo

0887776190
debouwsteen@attendiz.nl

De Stapsteen / De Zevensprong

i

De Stapsteen/De Zevensprong is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jarigen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, hechtingstoornis, ADD, MCDD en lichte gedragsproblematiek. De Stapsteen en De Zevensprong zijn in augustus 2017 samengevoegd. De Zevensprong is ondergebracht in het schoolgebouw van De Stapsteen.

Jacques Perkstraat 5-11
7552JR Hengelo

0742504540
destapsteen@attendiz.nl

SO 't Iemenschoer

i

't Iemenschoer is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende kinderen (SO-ZML). De school wordt bezocht door leerlingen van vier tot en met twaalf jaar die allen een ontwikkelingsachterstand hebben. Een aantal leerlingen heeft een ontwikkelingsachterstand in combinatie met één of meerdere stoornissen. De leerlingen die 't Iemenschoer bezoeken profiteren van de aangepaste onderwijs- en zorgomgeving die optimaal is ingericht op hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.

Ruijsdaelstraat 49
7556WS Hengelo

0742918727
info@iemenschoer.net

Sbo De Batavier Locatie Elsbeekweg

i

SBO De Batavier is een school voor leerlingen die door leer-en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven. SBO De Batavier heeft twee locaties t.w. de locatie Schützstraat en de locatie Elsbeekweg. Beide locaties bevinden zich in oudere, rustige wijken dicht bij het centrum van Hengelo.

Elsbeekweg 10
7557CC Hengelo

0742916985
info@sbo-debatavier.nl

Sbo De Batavier Locatie Schützstraat

i

Batavier is een school voor leerlingen die door leer- en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven. De school kent twee locaties: Elsbeekweg en Schützstraat.

Schützstraat 18
7557RH Hengelo

0742916994
info@sbo-debatavier.nl

Kan ik leerlingenvervoer aanvragen voor mijn kind vanwege zijn beperking?

Zelf naar school gaan is voor kinderen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Het leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of problemen zelf niet naar school kunnen. Je kunt een aanvraag doen voor (gedeeltelijke) vergoeding van leerlingenvervoer bij de gemeente Hengelo. Om te beoordelen of aangepast vervoer nodig is, vraagt de gemeente Hengelo informatie op zoals medische informatie of een verklaring van de commissie voor begeleiding van de school.

Leerlingenvervoer

i

Ouders en verzorgers zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.

Burgemeester van der Dussenplein 1
7551EB Hengelo

14074

Speciale opvangmogelijkheden in Hengelo

Het Kinderdagcentrum de Toermallijn is voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking. 

Betaal je Maatje brengt kinderen, jong volwassenen en ouderen met een beperking samen met geselecteerde maatjes. 

Aveleijn Kinderdagcentrum De Toermalijn

i

De Toermalijn biedt behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in een vertrouwde, beschermde omgeving. De activiteiten op het dagcentrum zijn gericht op cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve en motorische ontwikkeling.

Kroeskarperstraat 11
7559HB Hengelo

0742559030
info@aveleijn.nl

Betaal je Maatje

i

Betaal je Maatje is een professioneel bemiddelingsbureau en brengt kinderen, jong volwassenen, ouderen (eventueel met een beperking) graag samen met geselecteerde maatjes. Samen met de aanvrager ondernemen de maatjes activiteiten in en om het huis en indien wenselijk gezamenlijke uitstapjes, afgestemd op de wensen en behoeften van de aanvrager.

Boekeloseweg 115
7553DM Hengelo

0742011106
info@betaaljemaatje.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding