Ouderenbonden

x

De ouderenbonden behartigen de belangen van ouderen en zij organiseren allerlei activiteiten voor hun leden.
Als lid van een ouderenbond kun je meedenken over allerlei zaken die spelen in de buurt of woonomgeving.
Vaak kun je kennis en ervaring benutten door je als vrijwilliger in te zetten.

In Hengelo zijn afdelingen van twee landelijke ouderenbonden:

  • de KBO en
  • de PCOB. 

KBO Hengelo

i

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel. Secretariaat afdeling Hengelo: C. de Ruiter

Cruys Voorberghstraat 156
7558WP Hengelo

0742771192

PCOB Hengelo

Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke bonden de ANBO of de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen | Overijssel

i

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Federatieraadsleden provincie Overijssel: Mevrouw C.M.T. van den Akker inez@ovoldemarkt.nl Mevrouw A.G.M. van Loon jagm.van.loon@concepts.nl Belastingcoördinator: H.(Henk) Tammes tammes@introweb.nl

info@fasv.nl

ANBO

i

Seniorenvereniging ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

Vijzelmolenlaan 20-22
3447GX Woerden

0348466666
info@anbo.nl

Belangenbehartiging door cliëntraden

In Hengelo is een Adviesraad Sociaal Domein, deze adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over het beleid binnen het Sociaal Domein. 

Ook is er een cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo die opkomt voor de belangen van cliënten.

Een overzicht van patiëntenorganisaties kun je opvragen bij Zorgbelang Overijssel.

De Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijke adviesraad voor het welzijn van senioren in Hengelo.

De Gehandicaptenraad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of een chronische ziekte.

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is op dinsdag en donderdag van 09:00 – 12.00 uur in Wijkcentrum de Sterrentuin. Een afspraak is niet nodig.

Neptunusstraat 51
7557XX HENGELO OV

0743490165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Stichting Seniorenraad Hengelo

i

Stichting Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van alle ouderen binnen de gemeente Hengelo. Seniorenraad Hengelo is de opvolger van het Seniorenplatform.

Noordelijke Esweg 12
7558MD Hengelo

0742777121
seniorenraadhengelo@gmail.com

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding