Onderwijs

x

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Met 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het kind naar school. Jij kiest voor een basisschool waar je jouw kind inschrijft. Als ouder zoek je de juiste plek die past bij jouw kind, jouw waarden, wensen en verwachtingen. In Hengelo zijn verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld openbare basisscholen, christelijke, rooms-katholieke en islamitische basisscholen en scholen met speciale leermethodes.

Vraag informatie op en maak een afspraak om scholen te bezoeken voordat je een keuze maakt.

Ouders & Onderwijs is een informatiepunt voor alle ouders met kinderen op de basisschool of het voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hier terecht voor informatie over

  • wet- en regelgeving,
  • rechten en plichten van ouders en school
  • de weg in de onderwijswereld.

Het landelijke informatiepunt is op schooldagen ook telefonisch bereikbaar.

Ouders & Onderwijs Twente

i

Ouders & Onderwijs Twente is een buiten- en bovenschoolse organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & Onderwijs Twente richt zich op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken, het ondersteunen van de participatie van ouders in inspraakorganen en het organiseren van bijeenkomsten over het onderwijs. Ouders & Onderwijs Twente is niet telefonisch bereikbaar. Voor vragen over het onderwijs kun je iedere dag (10:00 – 15:00 uur) terecht bij de landelijke organisatie voor ouders over onderwijs: Ouders & Onderwijs.

info@oudersenonderwijstwente.nl

Basisscholen Stadsdeel Noord

Basisschool de Horizon

i

Basisschool De Horizon is een school voor nieuwkomers, kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Onze school is ook voor kinderen die al langer in Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om het onderwijs op een reguliere school goed te volgen.

Wezelstraat 71
7559AR Hengelo

0748200347
info@dehorizon-hengelo.nl

Basisschool 't Eimink

i

Katholieke Basisschool 't Eimink ligt in de wijk de Hasseleres. Basisschool 't Eimink is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting. Sinds 1 oktober 2017 is basisschool ’t Eimink omgevormd tot een integraal kind centrum: IKC ’t Eimink. Bij IKC 't Eimink kunt u kiezen voor verschillende soorten opvangmogelijkheden: peuterspeelgroep, kinderopvang 2-4 jaar, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang 4-12 jaar. Binnen IKC ’t Eimink hebben Spring! Peuterspeelscholen, kinderopvangorganisatie Kindercentrum.nl en basisschool ’t Eimink samen een aanbod ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

Johan Buziaustraat 14
7558LA HENGELO OV

0742780775
info@eimink.nl

Europaschool

i

De Europaschool is een openbare basisschool in de wijk Slangenbeek. De Europaschool, Smallsteps Serpentine en Spring! Peuterspeelzalen vormen samen het Integraal Kindcentrum (IKC) Europaschool. De Europaschool maakt deel uit van Stichting Scholengroep Primato.

Brusselstraat 15
7559NN HENGELO OV

0742781100
secretariaat.europaschool@primatohengelo.nl

De Bron

i

De Bron is een christelijke basisschool in de wijk Hasseler Es. Basisschool De Bron maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Stichting Brigantijn, een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. In het gebouw is voor- en naschoolse opvang mogelijk via Small Steps.

Henry Woodstraat 70-72
7558CP Hengelo

0742771928
info.debronhengelo@stichtingbrigantijn.nl

Anninksschool

i

De Anninksschool is een openbare basisschool voor montessorionderwijs en onderdeel van Scholengroep Primato. Montessorionderwijs is een onderwijsmethode waarbij kinderen zich zoveel mogelijk in hun eigen tempo vanuit eigen kunnen ontwikkelen. Op de dinsdag- en donderdagochtend is de peuteropvang van KOV-Hebbes aanwezig in de Anninksschool. Kinderopvang "De Zeven Bergen" biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van de Anninksschool.

Bergweg 34
7557BT Hengelo

0742916073
directie.anninksschool@primatohengelo.nl

Daltonschool ’t Schöppert

i

Daltonschool ’t Schöppert is een openbare Daltonschool in de wijk Hasseler Es te Hengelo. Er wordt les gegeven volgens de 5 pijlers van het Daltononderwijs en kinderen worden begeleid in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Naast het reguliere aanbod heeft 't Schöppert ook een speciaal aanbod voor meer begaafde kinderen. ’t Schöppert maakt deel uit van Stichting Scholengroep Primato.

Klaas de Rookstraat 57
7558DJ Hengelo

0742781372
h.faal@primatohengelo.nl

GBS De Triangel

i

De Triangel is een basisschool voor gereformeerd (vrijgemaakt) basisonderwijs. De Triangel is een Integraal Kindcentrum (IKC), waarbij een breed aanbod voor kinderen (opvang en onderwijs) onder één dak zitten. Kindercentrum.nl biedt buitenschoolse opvang aan bij De Triangel.

Castorweg 171
7557KJ Hengelo

0742439070
m.brouwer@vgpodeoosthoek.nl

De Borgh

i

De Borgh is een katholieke basisschool in de Hasseler Es, een wijk aan de noordkant van Hengelo. De Borgh is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Cruys Voorberghstraat 103
7558WV Hengelo

0742780997
info@deborgh-hgl.nl

KBS De Schothorst

i

De Schothorst is een katholieke basisschool in de wijk Hasseler Es. In de school biedt Ondersteboven van Smallsteps Buitenschoolse Opvang. De Schothorst is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Klaas de Rookstraat 53
7558DJ HENGELO OV

0742770067
info@deschothorst.nl

Daltonschool de Rank

i

Protestants Christelijke Basisschool de Rank is een Daltonschool in de wijk Het Broek in Hengelo. In het gebouw is peuterspeelzaal De Kikker en buitenschoolse opvang van Het kindercentrum.nl gehuisvest. Basisschool de Rank vormt samen met de BSO en de peuterspeelzaal het Integraal Kindcentrum De Rank. Basisschool de Rank maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Stichting Brigantijn, een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente.

Elritsplein 100
7559HR HENGELO OV

0742782970
info.derankhengelo@stichtingbrigantijn.nl

De Telgenkamp

i

De Telgenkamp is een katholieke basisschool in de wijk Slangenbeek. De Telgenkamp is gehuisvest op drie locaties. De dependance Wezelstraat ligt in de Roershoek. Het Kindercentrum.nl biedt kinderopvang en voorschoolse- en naschoolse opvang op de Telgenkamp. De Telgenkamp is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Luxemburgstraat 100
7559NB Hengelo

0742773553
info@detelgenkamp.nl

Sint Janschool

i

Basisschool St. Jan is een katholieke basisschool in Hengelo, gelegen in de wijk De Noork. De school maakt deel uit van IKC De Noork. Hierin participeren ook Kinderdagverblijf / BSO ” Kleine Beer” en Peuterspeelzaal ” ‘t Vogelkwartier”. De Sint Janschool valt samen met tien andere katholieke basisscholen uit Hengelo onder het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting. De groepen 7&8, Sint Janschool 2.0, zijn gehuisvest op Sportlaan Driene 6-I.

Oude Postweg 55-57
7557DA Hengelo

0742914073
info@st-janschool.nl

Basisscholen Stadsdeel Midden

Rooms katholieke Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Drienerstraat 51
7551HL HENGELO OV

0742910500

OGTB locatie Alfrink

i

OGTB locatie Alfrink is een Katholieke basisschool in de wijk De Woolder Es. OGTB locatie Alfrink is een vestiging van Rooms Katholieke Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma. In het gebouw is ook BSO ‘Woolde’, de buitenschoolse opvang van Smallsteps, gehuisvest. R.K. OGTB is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting

Semmelweisstraat 46
7555NT Hengelo

0742425779
infolocatiealfrink@titusbrandsma.nl

De Wilbertschool

i

De Wilbertschool is openbare Jenaplanschool, gelegen in de wijk “Het Wilbert”. Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Het Jenaplanonderwijs gaat uit van verschillen tussen kinderen. De organisatievorm (meerdere leeftijdsgroepen binnen een stamgroep) en het concept zijn daarop aangepast. De Wilbertschoolis een vestiging van o.b.s. de Piramide en onderdeel van Scholengroep Primato. De Piramide heeft drie vestigingen: de Woolderschool, de Wilbertschool en de Willemschool.

Ruijsdaelstraat 45
7556WS Hengelo

0742914499
directie.wilbertschool@primatohengelo.nl

De Willemschool

i

De Willemschool is een kleinschalige openbare basisschool in het centrum van Hengelo. De Willemschool is een vestiging van o.b.s. de Piramide en onderdeel van Scholengroep Primato. De Piramide heeft drie vestigingen: de Woolderschool, de Wilbertschool en de Willemschool.

Marskant 85
7551BT Hengelo

0742913764
directie.willemschool@primatohengelo.nl

Obs Annie M.G. Schmidtschool

i

Annie M.G. Schmidtschool is een openbare school in de Hengelose Es. Montessorischool ‘t Heem is naar de locatie van de Annie MG Schmidt verhuisd. De Annie M.G. Schmidt en ‘t Heem bouwen daar nu samen aan een montessorischool waar veel ruimte is voor kunst en cultuur. Annie M.G. Schmidtschool maakt deel uit van Stichting Scholengroep Primato.

Old Ruitenborgh 31
7556NK Hengelo

0742433343
directie.obsanniemgschmidt@primatohengelo.nl

Dr. A. Kuyperschool

i

Dr. A. Kuyperschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de wijk ’t Wilbert. Basisschool Dr. A. Kuyperschool maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van Stichting Brigantijn, een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente.

Dr. A. Kuyperplein 14
7556ET Hengelo

0742913236
J.vanBinsbergen@stichtingbrigantijn.nl

Montessori basisschool ’t Heem

i

Basisschool ‘t Heem is een openbare montessorischool. ‘t Heem is naar de locatie van de Annie MG Schmidt verhuisd. De Annie M.G. Schmidt en ‘t Heem bouwen daar nu samen aan een montessorischool waar veel ruimte is voor kunst en cultuur. Basisschool ‘t Heem maakt deel uit van Stichting Scholengroep Primato.

Old Ruitenborgh 31
7556NK Hengelo

0742918504
e.hofman@primatohengelo.nl

De Woolderschool

i

De Woolderschool is een openbare basisschool gelegen in de wijk “Woolderes”. De Woolderschool is een vestiging van o.b.s. de Piramide en onderdeel van Scholengroep Primato. De Piramide heeft drie vestigingen: de Woolderschool, de Wilbertschool en de Willemschool.

Semmelweisstraat 42
7555NT Hengelo

0742566077
directie.woolderschool@primatohengelo.nl

RK Basisschool de Hunenborg

i

De Hunenborg is een katholieke basisschool in de wijk Hengelose Es. De Hunenborg werkt samen met Sport BSO Tubantia van Parbedie voor buitenschoolse opvang en Spring! peuterspeelzaalwerk. De Hunenborg valt onder het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting.

Harmsveldweg 4
7556LL HENGELO OV

0742911629
info@dehunenborg.nl

St. Plechelmus

i

Basisschool St. Plechelmus is een katholieke Daltonschool in de wijk het Wilbert, in Hengelo. Naast het schoolgebouw is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van het kindercentrum.nl gehuisvest. Basisschool St. Plechelmus vormt samen met de BSO en de peuterspeelzaal het Integraal Kindcentrum St. Plechelmus.

Wilbertstraat 15/c
7556WH Hengelo

0742916271
info@plechelmusschool.nl

Basisscholen Stadsdeel Zuid

Basisschool Mikado

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Apolloplein 1
7552VG HENGELO OV

0742913590

Basisschool De Tulp

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Korenbloemstraat 3
7552HH HENGELO OV

0748529112

Basisschool De Bleek

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Kerkpad 9
7554PR HENGELO OV

0743676270

De Akker

i

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

P.C. Hooftlaan 202
7552HE HENGELO OV

0742424545

KBHZ Don Bosco

i

De Don Boscoschool is een katholieke basisschool in de wijk “Nijverheid”, onderdeel van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. In een afzonderlijk gedeelte van het gebouw, is de kinderopvang en BSO “Don Bosco” van het Kindercentrum.nl gevestigd. KBHZ locatie Don Bosco is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Laurastraat 3
7555HW Hengelo

0742917448
donbosco@kbhz.nl

Paus Joannes

i

Basisschool Paus Joannes XXIII is een katholieke school in de wijk “Veldwijk-Noord” en maakt deel uit van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie ‘t Berflo. Het gebouw huisvest verschillende instanties die betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 12 jaar waaronder basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buurt- en welzijnswerk en zorg (consultatiebureau). KBHZ locatie Paus Joannes XXIII is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0742910291
pausjoannes@kbhz.nl

Esrein, locatie Jan van der Heydenstraat

i

Esrein is een katholieke basisschool in de wijk het Tuindorp. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest aan de Jan van der Heydenstraat (ingang), samen met de buitenschoolse opvang (sportvariant). De locatie aan de Kerkstraat is ingericht als onderbouwlocatie, waarbij ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang aansluiten. Esrein vormt samen met Don Bosco, Paus Joannes XXIII en De Bleek het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. KBHZ locatie Esrein is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Breemarsweg 270
7553HW Hengelo

0742919911
esrein@kbhz.nl

Daltonschool Hengelo Zuid

i

Dalton Hengelo Zuid is een openbare Daltonschool in de wijk Wilderinkshoek/Nijverheid. De school biedt onderwijs middels het moderne Dalton onderwijsconcept. Op de school is peuterspeelschool K’Nijntje en buitenschoolse opvang van Smallsteps gehuisvest. Tussen de middag kan gebruik gemaakt worden van de TSO van Gastouderland. Daltonschool Hengelo Zuid maakt deel uit van Stichting Scholengroep Primato.

Breemarsweg 483
7555KA Hengelo

0742917939
directie.daltonhengelozuid@primatohengelo.nl

Esrein, locatie Kerkstraat

i

De katholieke basisschool 't Esrein bestaat uit twee locaties en bevindt zich in Hengelo-Zuid, in en rondom de wijk ’t Tuindorp. De peuterspeelzaal en de groepen 1 t/m 4 zijn gevestigd aan de Kerkstraat en de groepen 5 t/m 8 aan de Jan van der Heydenstraat. Beide locaties zijn voorzien van een buitenschoolse opvang. Integraal Kindcentrum (IKC) ’t Esrein is een samenwerkingsverband tussen de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang, waar kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving, kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. De locatie Esrein vormt samen met Don Bosco, Paus Joannes XXIII en De Bleek het Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid (KBHZ), onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting.

Kerkstraat 116
7553VX Hengelo

0742919911
esrein@kbhz.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding