Gemeentebelastingen

x

Elk jaar krijg je een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer je een laag inkomen hebt en niet veel spaargeld, dan kan het zijn dat je kwijtschelding kunt krijgen. Voor de volgende gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk:

  • rioolheffing (tot 500 m³)
  • afvalstoffenheffing (voor het vaste tarief)
  • onroerendzaakbelasting
  • onderhoud begraafplaatsen

Voor de hondenbelasting kun je geen kwijtschelding krijgen.

Ook is er geen kwijtschelding voor huisvuil dat aan de weg wordt gezet of dat in containers wordt gegooid.

Kan ik kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgen?

Kwijtschelding is mogelijk wanneer het inkomen rond bijstandsniveau ligt. Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privégedeelte van de aanslag kwijtschelding aanvragen. De landelijke overheid bepaalt wanneer iemand kwijtschelding kan krijgen. Daarvoor zijn normen opgesteld en de gemeente beoordeelt of je aan die normen voldoet. Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies.

Wordt het kwijtscheldingsverzoek afgewezen en wil je hiertegen bezwaar maken? Dan kunnen de Sociaal Raadslieden hierbij ondersteunen. Let er hierbij op dat de bezwaartermijn zes weken is.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied bijvoorbeeld over werk en inkomen, uitkeringen, beslissingen van overheidsinstanties, huurtoeslag of familie- en consumentenzaken. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos. Het team Sociaal Raadslieden werkt met vaste spreekuren, waar u alleen op afspraak gebruik van kunt maken. De spreekuren zijn (op afspraak) op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met donderdag tussen 13.30 – 15.00 uur.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Welk formulier moet ik gebruiken voor kwijtschelding?

Het formulier voor kwijtschelding vind je op de website van de gemeente Hengelo: het adres vind je hieronder bij Kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Hengelo.

Je kunt het formulier ook afhalen aan de balie bij het Publieksplein in het stadskantoor. Let op: er zijn verschillende formulieren! Het formulier dat je nodig hebt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Publieksplein Stadskantoor Hengelo

i

In het Stadskantoor vindt u o.a. de (informatie)balies van het Publieksplein: Zorgloket, Burgerzaken en Gemeentebelastingen, Vergunningen, Meldingen/klachten. Balies Publieksplein zijn geopend (vrije inloop en op afspraak) op: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen zijn extra open (alleen op afspraak) op dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur. Balie Zorgloket is geopend op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Je moet binnen twee maanden aanvragen en dat is gerekend vanaf de datum op het aanslagbiljet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Wie kan mij helpen bij het invullen van formulieren?

Heb je moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Vraag hulp aan familie of vrienden. Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond? Vraag of zij deze hulp bieden.

Vrijwilligers van Brievenhulp bieden gratis advies. Je hoeft geen afspraak te maken om bij hen lang te gaan. Zij zijn iedere week aanwezig in de bibliotheek aan de Beursstraat, op de tweede verdieping en in de bibliotheek in de Hasseler Es in Kulturhus Hasselo.

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

Brievenhulp in Kulturhus Hasselo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hengelo Hasseler Es. U kunt gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Henry Woodstraat 62
7558CP Hengelo

Kan ik kwijtschelding aanvragen van waterschapslasten?

Het zuiveren van afvalwater en het beheren van oppervlaktewater kost geld en iedereen betaalt daaraan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. Je kunt jaarlijks (gedeeltelijke) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten:

  1. de verontreinigingsheffing
  2. de ingezetenenomslag

Als je kwijtschelding krijgt bij de gemeentebelastingen betekent die niet automatisch dat je ook minder belasting hoeft te betalen aan het waterschap, omdat deze andere normen hanteert. Je kunt met één formulier kwijtschelding voor belastingen van waterschap en gemeente aanvragen. Wacht daarom met het aanvragen van kwijtschelding tot je de gemeentelijke aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ook hebt ontvangen.

Door het invullen van vragen op de website van de Gemeente- en Waterschapsbelastingen onder de kop Mijn Loket, kun je controleren of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Je moet hiervoor inloggen met behulp van DigiD.

Wordt het kwijtscheldingsverzoek afgewezen en wil je hiertegen bezwaar maken? Dan kunnen de Sociaal Raadslieden hierbij ondersteunen. Let er hierbij op dat de bezwaartermijn zes weken is.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied bijvoorbeeld over werk en inkomen, uitkeringen, beslissingen van overheidsinstanties, huurtoeslag of familie- en consumentenzaken. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos. Het team Sociaal Raadslieden werkt met vaste spreekuren, waar u alleen op afspraak gebruik van kunt maken. De spreekuren zijn (op afspraak) op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met donderdag tussen 13.30 – 15.00 uur.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

i

GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Voor een bezoek aan ons kantoor verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.

Lübeckplein 2
8017JZ Zwolle

0880645555

GBT kwijtschelding gemeentelijke belastingen

i

Elk jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding