Buurtinitiatief / Burenhulp

x

Wat kunnen wij in het alledaagse leven voor elkaar betekenen? Aandacht hebben voor elkaar bevordert de onderlinge saamhorigheid. Samen maak je deel uit van een buurtgemeenschap. Samen-leven maakt de eigen buurt leefbaarder. Er ontstaan steeds meer initiatieven in buurten om hier vorm aan te geven. Er zijn bijvoorbeeld

  • buurtapp groepjes, soms gericht op de veiligheid in de buurt, maar steeds vaker als middel om hulp aan elkaar te vragen of diensten aan te bieden.
  • bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te ontmoeten of om de handen ineen te slaan om de woonomgeving opgeruimd te houden.

Meld jouw initiatief
Er zijn waarschijnlijk meer initiatieven bedacht door buurtbewoners dan wij hier vermeld hebben. Meld jouw buurtinitiatief aan zodat deze opgenomen kan worden in deze informatiewijzer. Hieronder staat een aantal initiatieven die in Hengelo bij Wijkracht bekend zijn. Ben je benieuwd hoe een ander zijn of haar idee heeft vorm gegeven? Neem contact op met de betreffende persoon of bezoek een andere wijk om inspiratie op te doen.

Voorwaarde voor een burenhulp initiatief is dat het met een gesloten beurs moet kunnen plaatsvinden of tegen een kleine bijdrage voor de onkosten, bijvoorbeeld wanneer je samen eet of andere kosten maakt.

Ondersteuning bij het opzetten van een buurtinitiatief

Wil jij een buurtinitiatief opzetten en vraag je je af wie daarbij kan helpen? of heb jij een initiatief dat lijkt op een buurtinitiatief in deze informatiewijzer? Neem dan contact op met de contactpersoon van het buurtinitiatief om advies te vragen of om te vragen naar ervaringen.

Neem ook contact op met het wijkteam in het stadsdeel waar jij woont. Bel het Zorgloket (074 – 245 91 31) of mail info@wijkracht.nl.

Je kunt financiële ondersteuning krijgen door buurtbonnen aan te vragen. De gemeente Hengelo stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor buurtbonnen. Een buurtbon is een soort tegoedbon, waarmee Hengeloërs ideeën kunnen betalen om hun buurt mooier, veiliger en gezelliger te maken. Zie deze link voor meer informatie en het aanvragen van een buurtbon 

Elk jaar stelt de gemeente een wijkbudget beschikbaar voor wijkbewoners en wijkgerichte activiteiten. Hier kunnen bewoners een subsidieaanvraag voor indienen bij de wijkraad of bewonerscommissie. Dit is per wijk verschillend georganiseerd.  Meer informatie krijg je via het algemene nummer van de gemeente Hengelo: 14 074 en vraag naar de helpdesk bewonerssubsidie.

Handwerken de Sterrentuin

Handwerken op dinsdag van 13.30 - 16.30 uur in wijkcentrum de Sterrentuin, Neptunusstraat 51 in Hengelo Noord. Vrije inloop, geen verplichtingen. Consumptie is tegen betaling, maar niets is verplicht. 

Contactpersoon Truus ten Vaanholt, vaanholtten@home.nl.

Preventie app Dalmeden

Preventie app voor nieuwbouwproject Het Plein in de wijk Dalmeden. Het Plein is in 2016 opgeleverd als nieuwbouwproject met 25 woningen en de bewoners hebben samen een nood / preventie app opgezet. 

Woolder Tref in de Woolder Es

WoolderTref is een particulier initiatief -sinds januari 2017- voor bewoners van de wijk Woolder Es om elkaar te ontmoeten en iets te ondernemen. 
Elke dinsdagmiddag van 14.30 - 17.00 is er vrije inloop bij Steenmeijerstraat 14; uitgezonderd de zomermaanden van half juni tot hal augustus.

Iedereen uit de wijk is welkom voor een kop koffie of thee om elkaar te ontmoeten, bij te praten, een spelletje te doen.
Een vrijwillige bijdrag voor de onkosten wordt op prijs gesteld.
Daarnaast is hulp mogelijk bij het gebruiken van de PC en tablet. Het maken van kopieën, scannen en printen gaat tegen kostprijs.

Op één of meer donderdagmiddagen per maand zijn er extra activiteiten, zoals lezing, creativiteit, cursus: WoolderTref Special.
Op vrijdagmiddag wordt er gebiljart door een clubje van momenteel 6 personen; kom gerust eens kijken.
Op andere tijden is ruimte beschikbaar in overleg voor een cursus, lezing, bridgedrive, darts, etentje of wat je zelf bedenkt.

Contact via e-mail naar: wooldertref@logical.nl  

Nextdoor Woolderes

Nextdoor zorgt ervoor dat buurten gemakkelijk besloten websites kunnen creëren om te kunnen communiceren met buren en zo een sterker buurt te bouwen. Nextdoor is gemaakt met het idee dat de buurt een van de meest belangrijke en nuttigste trefpunten is in iedersleven. Doel van Nextdoor is om technologie te gebruiken om buren te helpen een sterkere en veiligere buurt te creëren.  

Contactpersoon Martijn Rikkerink, 06  4354 7860; mcrikkerink@gmail.com.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding