Belangenorganisaties

x

Ervaar je wel eens problemen die je ergens kwijt zou willen zodat er iets mee gedaan kan worden? Er zijn verschillende belangenorganisaties waar je terecht kunt zoals bijvoorbeeld de cliëntenraad Minima, die opkomt voor mensen met een minimum inkomen.

Een overzicht van patiëntenorganisaties vind je op de website van Zorgbelang Overijssel.

Ook zijn in Hengelo verschillende wijkraden actief. Maak gebruik van organisaties die jouw belangen kunnen behartigen. Wil je zelf meedenken en beslissen over allerlei zaken die spelen in jouw buurt? Meld je aan als vrijwilliger en zet jouw kennis en ervaring in. 

Gehandicaptenraad Hengelo

i

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo.

Nico Maasstraat 58
7555LT Hengelo

06 – 3648 2697
info@grhengelo.nl

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen en/of gebruikers van een Wmo voorziening. Het inloopspreekuur is op dinsdag en donderdag van 09:00 – 12.00 uur in Wijkcentrum de Sterrentuin. Een afspraak is niet nodig.

Neptunusstraat 51
7557XX HENGELO OV

0743490165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Ookbions

i

Ookbions is de huurdersbelangenvereniging van huurders van woningcorporatie Welbions. Elke laatste woensdag van de maand inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.30 uur; locatie de Bouwmeester.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

0742470598
info@ookbions.nl

Meldpunt jeugd, werk en zorg

i

Hebt u vragen of klachten over de werkwijze van de gemeente Hengelo op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen? Dan is het belangrijk om dat te melden. Alleen dan kunnen we proberen om samen tot een oplossing te komen. De gemeente Hengelo heeft hiervoor het meldpunt jeugd, werk en zorg ingesteld. 

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

14074

Stichting Cliëntondersteuning Twente SCOT

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Stichting Seniorenraad Hengelo

i

Stichting Seniorenraad Hengelo is een onafhankelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van alle ouderen binnen de gemeente Hengelo. Seniorenraad Hengelo is de opvolger van het Seniorenplatform.

Noordelijke Esweg 12
7558MD Hengelo

0742777121
seniorenraadhengelo@gmail.com

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Met als doel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het specialisme van Zorgbelang Overijssel is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Korenbloemstraat 11
7552HH Hengelo

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Wijkraden Stadsdeel Noord

Wijkraad Slangenbeek

i

Wijkraad Slangenbeek, Secretaris M.J.M. ten Elzen

Straatsburg 5
7559NM Hengelo

wijkraad@wijkcentrumslangenbeek.nl

Wijkraad Hasseler Es

i

Stichting Wijkraad Hasseler Es. Vergaderingen worden elke tweede maandag van de maand gehouden in Kulturhus Hasselo.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0742773686

Bewonersoverleg Klein Driene De Noork

i

Bewonersoverleg Klein Driene / De Noork, Secretariaat - Voorzitter: Rita Vledder.

info@bol-kleindriene-denoork.nl

Buurtraad Noorder Sterrenkracht

i

Buurtraad Noorder Sterrenkracht, Voorzitter: M. van Es

Wijkraden Stadsdeel Midden

Dichtersbuurt Hengelo

i

Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt Hengelo, Voorzitter; Louis Rijnberk. Het bestuur Dichtersbuurt Hengelo vergadert elke eerste maandag van de maand in buurthuis ’t Noaberhoes.

Vondelstraat 5
7551BA HENGELO OV

0742438799
dichtersbuurt@gmail.com

Bewonersorganisatie Hengelo Midden

i

Stichting Bewoners Hengelo Midden, Secretaris: R. Eekhart. Bewonersorganisatie BHM vergadert in Wijkcentrum Hengelose Es.

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

info@bewonershengelomidden.nl

Wijkcomité Het Woolde

i

Wijkcomité Het Woolde, Voorzitter B. Richmond.

info@hetwoolde.nl

Bewonersbelangen Weidedorp / Thiemsland

i

Vereniging Bewoners Belangen Weidedorp, Voorzitter: A. v.d. Minnen

Billitonstraat 16
7556TA Hengelo

0742501944

Infoteam Hengelose Es

i

Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is het Infoteam Hengelose Es aanwezig in wijkcentrum Hengelose Es voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van wijkbewoners. Iedereen ontvangt weleens een brief waarvan de inhoud onduidelijk is, of een formulier dat lastig is in te vullen. De vrijwilligers van het Infoteam helpen bij het lezen en begrijpen, en geven advies en uitleg.

Uitslagsweg 47
7556LN Hengelo

0651205966

Wijkraden Stadsdeel Zuid

BewonersOverleg de Nijverheid

i

Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid, Voorzitter: T. Noordman. BewonersOverleg de Nijverheid houdt elke woensdagmiddag spreekuur in de Bouwmeester van 16.00 tot 17.30 uur.

Marthastraat 20
7555DX HENGELO OV

0742740589
tonny@denijverheid.nl

Tuindorp 't Lansink

i

Stichting Tuindorp, Voorzitter: Roel Kok

Vijverlaan 51
7553CD HENGELO OV

0748502404
info@tuindorplansink.nl

Vereniging Buurtkring Driene

i

Vereniging Buurtkring Driene, Secretaris M. Korf

info@buurtkringdriene.nl

Stichting Dorpsraad Beckum

i

Stichting Dorpsraad Beckum, Secretariaat: P. Ypkemeule. De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in ’t Proggiehoes.

0641520847
info@beckum.nl

Stichting de Schole

i

Stichting de Schole, Secretaris A. Bunte Molthof

deschole@live.nl

Wijkraad Berflo Es / Veldwijk Zuid

i

Wijkraad Berflo Es / Veldwijk Zuid, Secretaris J. Kruit

wijkraad@berflo-es.nl

Wijkvertegenwoordiging Groot Driene

i

Wijkvertegenwoordiging Groot Driene.

Booggang 2
7552JZ Hengelo

wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding